Layout3

Layout3

Antośa Kócoric-Chmjelojska se pśedstaja

stwórtk, 09 julij 2020 14:00

Lube źiśi,

kak se wam źo? Maśo rad kócki? Grajośo rad z hajtkami? Ja mam rada dwójonogace (luźe) a cu se pśedstajiś.

Mjaw, mj...

„Was ist das – eine Stopfhilfe?“

stwórtk, 09 julij 2020 14:00

Burg/Z Bórkow. Im Zusammenhang mit der letzten und der jetzigen Sonderausstellung in der Burger Heimatstube am Spreehafen ist ein Handarbeitstr...

„Kśišowka“ wabi z lodom

stwórtk, 09 julij 2020 14:00
Z Huštanja/Wüstenhain. Teke w nejgóršem casu koronoweje pandemije jo Kśišowka pśedawała lod. W Kśišowce změjośo jen ze stilom w ser...

Gódańko „Linija“

stwórtk, 02 julij 2020 14:00
Gaž wót wupokazanego zachopjeńka („S“ ze zelenym ramikom) pó liniji dalej źośo, wucytajośo źěło Mata Kosyka.

Jan Malink jo kśěł Serbam duchownu domownju daś

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Jurij Malink, Serb a wót 1930–1938 faraŕ we Łazu (Lohsa), jo był a wóstał kšuty protestant. W casu nacisma jo ...

Pśisud nowochmjelojskego mozaika „Kokot“ Günthera Rechna

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Starše wobydlarje Chóśebuza hyšći derje znaju mozaik „Kokot“ Günthera Rechna z lěta 1986 mjazy něgajšneju kjarcmu...

Der Schober „Stog 2021“ wurde auf den Weg gebracht

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Guhrow/Z Gór. Am 24. Juni 2020 hielten die 17 Mitglieder des am 11. März 2004 gegründeten Fördervereins „Stog (Heuschober)“ ihre Jahresh...

20 Jahre „2plus“ in Schleife – wie alles begann

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Schleife/Ze Slěpego. Vor 20 Jahren wurde aus der ältesten Gruppe der Witaj-Kita „Milenka“ in Rohne/Rowne die erste Klasse der Grundsch...

Pěśore olympiske złoto, za kótarež jo teke serbskemu twarjarjeju cołnow źěkowaś

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Z Lubnjowa/Lübbenau. Lětosa pśi olympiskich lěśojskich graśach 2020 w Tokio by lubnjojski twarjaŕ cołnow Thomas Lubkoll (lětnik 1958) p...

Nastaśe „Serbskeje hawby“ Georgiosa Wlachopulosa

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Z wětšeje napśeśiwneje drogi „Marjana Domaškojc“ njepóznajoš jen. Schowany jo za gusteju zelenju pśed bydleńskimi domami. Na kšomj...

Die Eisenbelastung der Spree geht der Rückläufigkeit entgegen

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Neustadt/Z Nowego Města. Das Thema „Braune Spree“ ist in den zurückliegenden Monaten etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten. Zu U...

Vom ersten bis zum letzten Tag bei der Spreewaldbahn

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Straupitz/Z Tšupca. Vor 125 Jahren, im Dezember 1895, begannen die ernsthaften Vorbereitungen für den Bau der legendären Spreewaldbahn. Von M...

Pśijaśelce w raju mjatelikow

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Z Radušańskich Kupow/Radduscher Kaupen. Pśed krotkim jo na Radušańskich Kupach rozkwitła bujna łuka margeritow. Turisty ...

Das Dorf fasziniert ihn immer wieder

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

Ab September wird wie in jedem Jahr wieder ein beliebtes Buch aus dem Domowina-Verlag in Bautzen/Budyšyn in niedersorbischer/wendischer Sprache...

W „Lisce“ mógu chłošćarje wuběrny lod jěsć

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Z Dešna/Dissen. Togo se Elisabeth Batramowej cowało njejo! Až wěcej ako 100 luźi k swětkam 2020 na jeje dwór w Dešnje buźo...

Pó slědach ochranojskich bratšow w Rusojskej

stwórtk, 11 junij 2020 14:00
Cerkwine twarjenje w Sarepśe jo běłe. Pśi cerkwi lažy něgajšny zastojnski dom. Oleg Derepasko

Z Rusojskeje/Russland. Mjazy górnołužyski...

Über-Lebenszeichen aus dem Wendland

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

In der Ausgabe Nr. 12 vom 19. März 2020 (als die Welt noch in Ordnung schien und noch nicht eingeholt von der „Corona“-Welle), hatte der NC...

Žytowy skład jo zasej wótwórjony

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Z Tšupca/Straupitz. Pó młogich mjasecach wobgranicowanjow pśez korona-pandemiju jo se pětk, 5. junija, „Stary žytowy skład“ w Tš...

Fach „serbšćina“ na kóleni padnuł

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Wót měrca togo lěta dožywiju serbske kubłańske drogi swóje nejśěžčejše case. Kótare wustatkowanja změjo koronowa pandemija powšyk...

Teke źiśi pśidrogowarjow rostu z maminorěcneju frizišćinu

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Nižozemskeje/Niederlande. Ako germaniska etniska kupka, indigena w pśibrjoznych krajinach Nimskeje a Nižozemskeje, nižozemske Frize po...

Tematiske wudaśe wó Serbach w Dolnej Łužycy

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Pśed krotkim jo wujšeł prědny zešywk Lětopisa 2020. Na něźi 150 bokach pśedstajaju se tenraz zwětšego temy z blišych a dalšnych sta...

Terpe rückt näher an das Lausitzer Seenland

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Terpe/Terpje. Es ist wirklich eine tolle Idee, die sich Dieter Freißler, Joachim Klammer und Detlef Langer (alle sind Ortsbeiräte im Spremberg...

Bóžy kamjeń w Górinje na Rujanach

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Rujanow/Rüggen. Z dalšnym pśinoskom serije rozglědujomy se pó kupje Rujany. Chtož tam snaź w dowolu pśebywa, ga daś dojěźo se raz d...

„Serbska drastwa ma konjunkturu“

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Rubyna/Ruben. Šlodaŕka serbskich drastwow Johanna Zapjacowa (Sapjatzer) w Rubynje kradu wjele cyniś ma. Pó casu zapustow jo wóna nejpjerw...

Filmarje we Łužycy se źeńk a wěcej za serbske temy zajmuju

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Łužyce/Lausitz. W casu korony ma wjele zarědowanjow wupadnuś. Śim wažnjejše budu digitalne komunikaciske móžnosći. Pśikład za raź...

Muzej pód gołym njebjom na Lědach pšosy zasej na woglěd

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Lědow/Lehde. „Smy wjasołe, až zasej gósći pówitaś móžomy a smějomy“, groni Roswitha Winterowa, sobuźěłaśeŕka Muzeja pód go...

Kjarcmy směju zasej wótcyniś - źo móžomy hyś?

stwórtk, 21 maj 2020 14:00
W Žylowje maju hyšći tu jadnu kjarcmu pśi športnišću, tej drugej kjarcmje (we jsy a pśi rejtowanišću) stej zacynjonej. Daś jo: Športaŕ...

Liebesbriefe kommen wieder mit dem Postkahn

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Lehde/Z Lědow. Millionen Menschen im In- und Ausland assoziieren mit dem Wort „Spreewald“ Kahnfahrten, saure Gurken, Heuschober und den Pos...

Sielower Lutki-Schüler haben daheim fleißig gelernt

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Sielow/Žylow. Seit zwei Wochen ist wieder Leben auf dem Schulhof der Sielower „Lutki“-Grundschule eingekehrt, nachdem am 4. Mai die ...

Něnto móžośo zas do gósćeńca

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Groźišća/Grötsch. Pó dłujkej pawzy směju gósćeńce wu nas zasej wótcyniś a góspodowaś luźe, jolic až teke něco k jěźi p...

Wupominanja za dolnonimsku rěc w Nižozemskej

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Z Nižozemskeje/Niederlande. Wót sedymnastego lětstotka dolnonimska (druge mjenja: dolnosakska, groningska) rěc we Nižozemskej jo wobsto...

In die „alte“ Heimat zurückgekehrt

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Straupitz/Z Tšupca. Obwohl die legendäre Spreewaldbahn seit 50 Jahren nicht mehr fährt, ist sie bei der deutschen und sorbischen/wendischen B...

Nowa droga mjazy dwórnišćoma

stwórtk, 14 maj 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Na a pśi młogich drogach se w Chóśebuzu něnto twari. Žedne se docełego nowo twarje, druge zasej se wupórěźuju a do ...

Impresije ze Sprjewinego ługa

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Z Dešna/Dissen. Kradu hynac ako howac, gaž nowa wósebna wustajeńca se wótwórijo, jo to w Domowniskem muzeju Dešno slědnu njeźelu wótb...

How se pjaco ak w srjejźowěku

stwórtk, 14 maj 2020 14:00
Z Dešna/Dissen. Zachadnu njeźelu, ako su w Domowniskem muzeju Dešno wugótowali mały start do sezony, jo prezentěrował Torben Schmeiduch,...

Co gótujo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu w casu korony?

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Pó kazni za zagaśenje korony w Bramborskej wót 13. měrca njesměju Ludowe wusoke šule a druge kubłańske zwenkašuls...

Kak bula na měsćańskich wikach?

stwórtk, 07 maj 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Chtož njoco zežywidła w lodach kupiś, z larbu abo šalom pśed woblicom móžo srjodu abo sobotu na mark hyś a zežywid...

Alternatiwny wjacorny pozawnowy koncert

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Njeźelu wjacor su byli žylowarje pśepšosone na pśednaměsto tamneje cerkwje, ako jo tam hyšći raz měšany pozawnowy c...

Kak se Wam źo – a kak pśiźośo z góleśim pśez krizu?

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Korona-kriza, to teke groni: až našo žywjenje jo kradu wobgrozone. Wjele luźi jo wochylu doma a njeźěła. Šule su byli zawrěte za wětš...

Te wósebne designerowe nagubki wót Wurlawow su kradu pšašane

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Z Lubnjowa/Lübbenau. Wót pónjeźelego płaśi w Bramborskej winowatosć nosenja nagubkow we wobchoźe do bliskosći a dodaloka,...

Dłujko planowany žylojski wejsny jubilej musy cakaś

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Južo wót někotarych mjasecow jo kupka angažěrowanych Žylowarjow se do pśigótowanjow 720-lětnego jubile...

„Som popajźony na Aida - łoźi“

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Pilnym lazowarjam Casnika jo wón južo znaty: ten 60lětny „hochoski matroza“, łoźownik Wolfgang Lotra, kótaryž južo 13 lět słužy n...

Granica jo zamknjona – tak to wuglěda

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00
Zbytk starego mósta pśez Nysu, ako jo něga wjadł z wjaski Albertinenaue pla Gósćeraza do jsy Märkersdorf (źinsa Markosice), 7 km pśed Gubinom...

Su wušyli wěcej ak towzynt maskow za Bórkojski amt

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Wěcej ako 1.000 maskow su wobydlarje a wobydlaŕki Bórkojskego amta z dobreju wólu wušyli za reha-kliniku a druge amtske...

Tradicionelny žylojski swětkowny turněr musy se pśesunuś

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00

Ze Žylowa/Sielow. K lětosnemu 50. jubilejoju žylojskego swětkownego turněra jo to dejało wordowaś ten nejwětšy rejtowański a skoka...

„Mója stara domownja, móje kórjenje – to njok schowaś!“

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00

Z Durinskeje/Thüringen. Nejlubšy hobby Michaele Peteroweje su wšakorake rucne źěła. Lěc šyś, wušywaś, kokulkowaś – to wšo wóna r...

Rejtowali njejsu – ale to „Haleluja“ jo wšuźi zazněło!

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00

Z Górneje Łužyce/Oberlausitz. Jatšownica za Serbow w katolskich stronach Górneje Łužyce mimo jatšownego rejtowanja (jutrowne jěc...

Der Guhrower Filmemacher und alte Flurnamen

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00

Ruben. Die Vorbereitungen für den Heimatkalender „Stog - Der Schober“ 2021 laufen auf Hochtouren. Es wird der nunmehr 17. ...

Kibutam źo se něnto wjelgin ryjnje

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00

Z Błotow/Spreewald. Kibutam a drugim łucnym ptaškam źo se w Łužycy a drugich stronach Nimskeje wjelgin ryjnje. Wina na tom jo intensiw...

Zeleny paradiz pśi Błotnej młyńskej

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00
Chtož pyta pšawu błośańsku naturu, ten buźo ju howko namakaś: pśi Błotnej młyńskej (źinsa oficielnje Nord-Fließ), ako wijo se lubosnje w...

ŁUŽYCA serbski magacin

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

18.04.2020, zeger 14.00., w rbb telewiziji, Jatšowne rejtarje/Osterreiter (2017), awtorka filma: Diana Frytšec-Grimigowa

Stawiznam j...

Milcany: Jich wjednikoju jo se groniło Miłk

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

We srjejźowěkowych pismach jo wopóznanjona radna licba mjenjow słowjańskich rodow na staroserbskem teritoriumje. Mjenjowědnik Walter Wenze...

To planowane budu pokazaś – ale ga?

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Nimsko-serbske ludowe źiwadło jo dla korony wše pśedstajenja až do 20. apryla, změstymi teke dalšne aprylske ...

Firma Lubkoll baut seit 140 Jahren Spreewaldkähne

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Die Einheimischen und Touristen assoziieren die Spreewaldregion mit den leckeren Gurken, dem umfangreichen Fließsystem und den vielen Touristen...

Mólowanje jaj we korona-krizy: Su se weto zmakali, ale hynac

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Šesć absolwentkow Dolnoserbskego gymnaziuma jo se śichy pětk zmakało, aby zgromadnje jaja pó serbskej tradiciji pyšnili. Pśi tom su hyšći...

Źo wise hyšći serbske plakaty?

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00
„Ja wěrim, pomogaj mójej njewěrje.“ (Mk 9,24) – Južo pěte lěto jo Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi (STSRC) plakat ze ser...

Šula jo zamknjona, ten cas pak dajo se kreatiwnje póžyś

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Z Raduša/Raddusch. 17-lětna Lea Müllerojc jo sebje radušańske wustawadlišćo ako kreatiwny rum wuzwóliła. Pópšawem by musała n...

Kśicawka k jatšam

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Lube lazowarje! Wugódajśo kśicawku, a pón pśenjasćo pismiki z wuzwignjonych kašćikow do rědu dołojce. To jo slědna smužka jadneje rymow...

Co to groni, až „Jezus jo za nas humrěł“?

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Pśeto tak jo Bog ten swět lubował, až wón swójogo jadnopóroźonego syna dał jo, aby wšykne, kenž do njogo wěrje, zgubjone njebyli, ale t...

Mirabelowy bomcyk

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Słyńco swěśi. Nad łuku lažy kšasna, słodka wóń. Ta pśiźo wót mirabelowego bomcyka, ako jo połny a pśepołnjony z běłymi kwiśonkam...

Wuchack Putzi a dešćowa Truda

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Dobry źeń, źiśi, ja som Putzi, ten nejmjeńšy wuchack we cełej ja­tšownej wuchacowni, a ja musym wam wulicyś, co jo se lětosa stało! Ja ...

„Einzelseelsorge ist nach wie vor möglich“

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Schleife / Slěpe. „… Zuwendung ist nicht abgesagt… Phantasie ist nicht abgesagt… Hoffnung ist nicht abgesagt…Beten ist nicht abgesagt...

Źinsa su jatšy!

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

„Źinsa su jatšy!“ – take nadpismo ma artikel z pjera Fryca Rochy z lěta 1928, wótśišćany w Serbskem Casniku. Redaktor jo we njom wopis...

Šyjomy šćitne maski – gótujśo sobu!

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Kreatiwna źěłaŕnja towaristwa LÜBBENAUBRÜCKE wobźělijo se na produkciji šćitnych maskow za ludnosć Lubnjowa a za zajmcow/pó­trjebnych ...

Krotka dolnoserbska gramatika z Texasa

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Lětosa buźo zasej mjazynarodny ferialny kurs sorabistiki w Budyšynje, ako organizěrujo Serbski institut. Ten raz co se źaseś luźi z Texas...

Kwarantena abo kafejpiśe?

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Ako som pónjeźele docasa wótłamał krotki dowol w Strasbourgu, jo pandemija korony za mnjo k prědnemu razoju widobnu dimensiju dostała. Som s...

Ojej, musymy něnto doma wóstaś?

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Lube źiśi, ja se myslim, až wy to južo wěsćo: Něnto pśima nowa chórosć dlej a dalej wokoło se. Wina na tom jo grozny wirus, pomjenjony ...

Gromak caka – chto buźo jen žněś?

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00
We wokognuśu pśigótuju se bury na žni gromaka (Spargel). Tak teke na pólach pla Rudneje/Reuden, ako jo wejsny źěl Kalawy, kaž wiźiśo na foto...

Jutry doma – Osterreiten

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

„Die Sorben sind ein österliches Volk“, heißt es in einem der begleitenden Texte dieses Bildbandes. Dies zeigt sich besonders eindrücklich, ...

Nalětny koncert 29. měrca a młoge druge njebuźo

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

Z Lubina/Lübben. Srjodu tyźeń jo Błośański žeńskecy chor Lubin pśi góźbje swójogo 45-lětnego wobstaśa na Serbskem burskem dwó...

Pšosymy, pišćo nam!

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

Lube lazowaŕki a lazowarje,

pśez toś ten krizowy cas, ako rowno mamy a ako hyšći na njewěstu chylu buźo traś, musymy wšykne pśejś....

Nalětne zejźenje njebuźo, ale pórucyju internetowe boki

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

Z Města/Chóśebuz. Dolnołužyske towaristwo za stawizny a krajowědu jo musało wótpowěźeś swójo nalětne zejźenje, ako jo dejało ...

Bjatowanje pomožo – słowo biskupa k śichemu casu

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

Lube bratśi a sotśi,

koronawirus pśima dlej a dalej hokoło se, a my smy hubójane. Wjele se te dny cyni, wjele hustawjenjow a hukazow se ...

24 pšašańkow Serba z luda we zwisku z corona-paniku

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

Pšašańka bźez wótegrona pó pśikłaźe Maxa Frischa.

Jo kmótśikam dowólone, ku kmótšam pó jaja hyś, dokulaž su stare lu...

„Tato“ k cesći Měta Pernaka a druge. Co stoj w nowem Rozglěźe?

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

We rubrice Glědanja, we nastawku „Zmakanja ze serbskeju rěcu kóńc lěta 2019“ wulicujo Christiana Piniekowa z Chóśebuza wót njelubych a ...

Wónjece mroki w Kalawskej Šwicy

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

Z Wjerchownje/Werchow. Pśi wuběžku Dolnołužyskego wala, na pódpołdnju Kalawy, namakaju se strony šćitaneje pśirody „Kalawska Šw...

Serbske žywjenje: Zjawne tšojenja su wótpowěźone

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Lube lazowarje, ako wiźiśo – zapisk terminow jo we tom tyźenju prozny. Wšykne terminy, ako su byli we pśiducych tyźenjach w Casniku pśi...

Cerkwiske jatšowne rejtowanje jo wótpowěźone

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Na pšosbu Juliane Borišoweje, cłonka w Cerkwiskej cerkwinej wósadnej raźe, informěruju ja něnto medije wó wótpowěźenju lětosnego cerkwi...

LND: Žedne kosty za pósłanje wóry z postom

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00
Z Budyšyna/Bautzen. Dla koronawirusa jo teke Smolarjejc knigłaŕnja pśi Ludowem nakładnistwje Domowina w Budyšynje wót corajšnego na nje...

„Něnto jo mój syn skóńcnje pódla“

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Z Cazowa/Zahsow. Ako te póry su se tudy we zalu kjarcmy do smugi gromadu stajali, jo Annett Sekyrina pśiwołała nam gjarda: „Źinsa jo ...

Góźba, aby swójźba se zmakała

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Z Majberka/Maiberg. 24 pórow a pěś źiśi jo śěgnuło na kóńcu tyźenja pśed dwěma tyźenjoma pśez tu wjas. Młoźina a dorosćone...

Spisowaśel Ehm Welk jo wordował Lubnjowaŕ

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Lubnjow/Lübbenau. Pśed 85 lětami, dnja 1. apryla 1935, su pśišli tśo Barlinarje na pśikaz wušeje statneje mócy Nimskego rajcha do L...

Geplante Lüchower Wenden-Tage vom 22./23. August 2020 werfen Schatten voraus

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Mitte Februar 2020 trafen sich im wendländischen Rundlingsmuseum Lübeln zwei Männer: Uwe Hils, der dort seit letztem Jahr Hausherr ist, und Erns...

Drugi oficialny woglěd Dünowa do wšakich serbskich institucijow

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Z Města/Cottbus. Ako nowy statny sekretaŕ kulturnego ministaŕstwa kraja Bramborska a zagronity za nastupnosći Serbow w Bramborskej, j...

„To jo južo kradu něco wósebnego!“

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Z Dešna/Dissen. Pśed 100 gósćimi su sobotu pśed dwěma tyźenjoma wótwórili nowu stawnu wustajeńcu w dešańskem muzeju. Muzej ź...

W gjartnaŕni jo nalěto južo how

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Nalěto něnto wšuźi kiwa a kwětki zakwituju w naturje, w zagrodach a w gjartnaŕnjach. Tak teke w Gołkojcach, źož kubłaju pśez zymje matu...

Serbšćina se nejpjerwjej jano ako źěłowy kružk na nowej cełkownej šule w Gołkojcach zaplanujo

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Z Dešna/Dissen. Srjodu, 26. februara, jo wuběrk za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa w Domowniskem muzeju w Dešnje swójo tśeśe w...

2. wudaśe słownika rostlinowych mjenjow se prezentěrujo

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Pśiducy pětk, 13. měrc, zeger 19.00 w klubowni Serbskego domu w Chóśebuzu buźo zjawna prezentacija drugego, rozšyrjonego wudaśa ...

Serbska rada wobradujo

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Wałtoru, 17. měrca, zeger 13:30, we wjažy bramborskego parlamenta w Pódstupimje (śpa E.070a), zachopijo se 3. zjawne pósejźenje Rady ...

Nalětny koncert – „Gaž muzika zagrajo“

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00
Zgromadne koncerty chorow Dolneje Łužyce z chorom Serbskego ludowego ansambla su se wuwili k tradiciji. Njeźelu, 15. měrca, pśepšosyju sp...

Stare bomy dawaju jej móc

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Edith Pjeńkowa z Rownego jo daloko a šyroko znata. Wóna mócnje wójujo wó to, aby jeje domacne strony wóstali, wobl...

SKT: Su wěcej pśipóznate a maju wjele wěcej cłonkow

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Z Picnja/Peitz. Towaristwo Serbski kulturny turizm (SKT) jo pónjeźele tyźeń we historiskej radnicy měło głownu zgromaźinu. Jogo pśe...

Wjelike wjasele dla nowego horta

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00
Kluc za nowy hort: Jen źarže pśedsedaŕ twaŕskego wuběrka w Bórkojskem amśe Joachim Dieke, direktor amta Tobias Henschel a wjednic...

Serbska dupnica pla jsy Obercrinitz

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Jaden z nejzajmnjejšych pśirodnych pomnikow w něga słowjański zasedlonych nimskich stronach w Rudnych Górach jo kamjenisko, lažece na pow...

Jutry doma – Osterreiten

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

„Die Sorben sind ein österliches Volk“, heißt es in einem der begleitenden Texte dieses Bildbandes. Dies zeigt sich besonders eindrüc...

Mjeńšynowy festiwal „ProEtnica“ a mjazynarodna lěśojska akademija w Sighişora

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Sćo wěźeli, až region we wutšobje Sedymgrodskeje w Rumuńskej jo partnaŕski region kraja Bramborska? Kulturne ministaŕstwo kraja Bramborska ...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

stwórtk, 05.03.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten

młody magacin

– dopołnjujomy muzikowe

žycenja p...

Pśez lěto z papriku – něnto z namócu rostu!

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Lube źiśi,

gano som pisała wó paprice. Ja som semuška wuseła. Wuseła som je do stareje papy za jaja. Nejžpjerwjej som zemju spórała...

W Depsku su zymu wumjatli

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Z Depska/Döbbrick. Ako tych 24 młodostnych pórow jo se w Depsku 1. měrca, to groni slědnu njeźelu, na pśeśěg wupórało, jo zyma ze...

140. zapust – tenraz w dešću. Škóda!

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Z Dešna/Dissen. Zapustaŕki a zapustarje w Dešnje su byli 1980 te prědne w cełej Dolnej Łužycy, ako su wugótowali zapustojski jubilej...

Wanderungen zwischen Sonnenschein und Schatten

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Cottbus/Chóśebuz.Der Studientag der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur am 21. Februar im Wendischen Haus in Cottbus wurde z...

Syman Pětr Cyž buźo nakładnistwo wjasć

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Z Budyšyna/Bautzen. 42lětny Syman Pětr Cyž buźo wót prědnego junija nowy jadnaŕ (Geschäftsführer) Ludowego nakładnistwa Domowina....

Inga Nowakowa nawjedujo 44 lět Domowinsku kupku w Wochozach

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Něga su to byli serbske ceptarje a ceptaŕki, ako su stojali a źěłali naprědku w młogich Domowinskich kupkach a župach. Wósebnje angažěro...

Łoński jubilejny kokot jo se super raźił

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Z Turjeja/Tauer. Na głownu zgromaźinu turjańskeje Domowinskeje kupki zachopjeńk januara do kjarcmy „Pśi gaśe“ su wšykne 34 cłonki p...

Jatšowny program

stwórtk, 27 februar 2020 13:00
Sobotu, 29. februara zeger 18:00, buźo Serbski folklorny ansambel Slěpe z gósćimi serbski jatšowny program w Serbskem kulturnem centrumje ...

Serbsko-nimska namša

stwórtk, 27 februar 2020 13:00
Njeźelu, 1. měrca – to jo njeźela do spótnego casa – buźo zeger 10:00 serbsko-nimska namša w bórkojskem Ewangelskem wósadnem...

Zmakanje serbskego sejma

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Pśiduce pósejźenje Serbskego Sejma buźo sobotu, 29. februara, wót zeger 13:00 do 18:00 w pensionje „Kśišowka - Kzschischoka“ (Huš-tańs...

Wjednica młoźiny co byś serbska wótkubłaŕka

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Ze Strjažowa/Striesow. Młoźina jo sobotu pśed dwěma tyźenjoma tudy zaspust swěśiła. Smy pśewóźowali tu smugu wót 16 pórow na d...

„Wjelgin rědny źeń za našu šulu“

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Z Bórkow/Burg. Zakładna a wuša šula „Mina Witkojc“ w Bórkowach jo dostała dariki. Srjodu, 19. februara, jo Domowniska śp...

Jano gaž w zymjem tšugi zamarznu, źo se jomu ryjnje

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Ryback (Eisvogel) słuša k našym nejpisańšym ptaškam. Wón jo we cełej Bramborskej a Dolnej Łužycy žywy, glich we małej licbje: Pśi tšu...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

stwórtk, 20.02.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharj...

W Gatojcach na woklapnicy su byli njeměrne a njeglucne dla strukturneje změny

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Gaž se něnto wjele pišo a powěda wó strukturnej změnje we Łužycy, pón to wósebnje pótrjefijo gmejnu Gatojce z jeje jsami Hus, Barbuk ...

Ako prědna Witaj-ceptaŕka jo pśipomogła, tej Witaj-wucbje tu drogu wurownaś

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

W Žylowje jo to wšo z Witaj-projektom se zachopiło. How su měli w lěśe 1998 w źiśowni Mato Rizo prědnu kupku Witaj-źiśi, kótarymž j...

Tausend Jahre Geschichte sind kein Alter

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Groß Beuchow/Buchow. Langsam verschwinden die historischen und baulichen Spuren unserer slawischen Altvorderen im Landschaftsbild. Im Lübbenau...

Fryco Latk genannt Fritz Lattke

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Cottbus/Chóśebuz. Eine ganz besondere Ausstellung wurde jetzt im Großenhainer Bahnhof in Cottbus eröffnet. In dieser neuen Kunstoase der Lau...

„Te knigły su mě wócy wótwórili“

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Dietmar Schulze ze Skjarbosća (Schorbus) jo prezentěrował stwórtk w Serbskem domje pśed 40 pśisłucharjami s...

Sprachzertifikat Niedersorbisch 2020

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Für die Erlangung des SPRACHZERTIFIKATS NIEDERSORBISCH sind folgende Prüfungstermine festgelegt: A1 und A2 am 10.10.2020 und B1 am 17.10.2020. F...

Rědna historija: Wót długa do rědnego dobytka

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Z Turjeja/Tauer. Rainer Schiemann, pśisamem 20 lět jadnaŕ (Geschäftsführer) gmejnskeje firmy „Towaristwo za wódychanje we bliskosći –...

Wjele idejow z togo casa jo se dopołniło

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Na ten wichorojty cas pśi kóńcu DDR a na politiske pśewrośenje su se dopomnjeli wobźělniki Serbskego blida w Měs...

Cełe wjelike swójźby su gótowali sobu

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Z Wjerbna/Werben. Prědne pisne wobspomnjenje zapusta z pśeśěgom we historiji jsy jo z lěta 1667! Ale akle wót lěta 1840 jo dopokazane...

145lětna klambawa – znamje smogorjejskego zapusta

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Ze Smogorjowa / Schmogrow. Wej­sna młoźina jo tudy pśedslědny kóńc tyźenja swěśiła zapust. Kaž jo wěsće wopóznanjone, cynje to tu...

Heimatliebe mit dem Malerpinsel

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Der Spreewald hat viele Staatsbedienstete, Regionalpolitiker, Wissenschaftler, Techniker, Handwerker, Schriftsteller, Geistliche, Künstler, Fot...

Pśisamem 30 lět jo źěłała ako serbska gmejnska sotša

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Gaž se źinsa wót wjele luźi, wósebnje wejsańskich, naraźijo, až by dejali we jsach zasej źěłaś gmejnske sotšy, pón jo jadna serbska ...

Rucnikaŕske firmy su se pśepokazali na wjelikich wikach

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Pśedslědny kóńc tyźenja su tudy měli wjelike rucnikaŕske wiki, źož 285 firmow a pśedewześow jo se we rozpo...

„Wjasele, tradicija, spiwanje a rejowanje“

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Z Myšyna/Müschen. Tudska młoźina jo zachadny kóńc tyźenja chytśe zapust swěśiła. Sobotu su camperaki woglědali na wšykne dw...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 06 februar 2020 13:00

stwórtk, 06.02.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody

magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisł...

Pśigótowanje na 130. zapust: Běłogórjańske su měli „šlodaŕski kurs“

stwórtk, 06 februar 2020 13:00

Z Běłeje Góry/Byhleguhre. Ten pětk a sobotu buźo tudy zapust. Ceła wjas se na njen pśigótujo. K tomu słuša organizěrowanje campro...

„Žednje wěcej njedej pśiś k takej gramośe a wójnje“

stwórtk, 06 februar 2020 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wósebnu a gnujucu wucbu historije su wukniki wugbaśowego kursa na Dolnoserbskem gymnaziumje měli kóńc januara. P...

Su we dešću šli k wognjowej woborje

stwórtk, 06 februar 2020 13:00

Z Wjerbna/Werben. Tudy su młoźina a ženjone kóńc tyźenja swěśili wjeliki 130. zapust: 96 ženjonych pórow, 18 pórow młoźiny a 14...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

stwórtk, 30.01.

Łužyske impresije:

­– Rozgłosowa woklapnica (3)

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow...

Bźeze serbstwa njejo mógał žywy byś

stwórtk, 30 januar 2020 13:00
Jurij Grós jo pśišeł woglědat 1983 do Prjawoza, źož su twarili nowe groźe. Foto: archiw NC

28. decembra 2019, styri dny do swójogo 8...

Dobre wugbanje serbskich koparjow: 4. město a nejlěpšy wrotaŕ

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z města/Cottbus. Južo dwa raza su gromaźe treněrowali – te serbske balokoparje z Dolneje a Górneje Łužyce: łoni w oktoberje w Njeb...

Šołta: „My wšykne smy gromaźe dobyli“

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z Dešna/Dissen. Pó woklapnicy w Strjažowje jo pětk pśedslědny tyźeń wěcej ako 120 wobydlari se zgromaźiło na woklapnicy w Serb...

Njekśě měś teliko LKWejow na drogach

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z Groźišća/Grötsch. Gmejnska rada mósćańskeje gmejny (ku kótarejž Groźišćo słuša) ma wobmyslenja pśeśiwo nowej spalaŕni wótpad...

Ein Standardwerk und wertvolle Quelle zur Erforschung sorbischer Geschichte

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Lohsa/Łaz. Die „Statistik der Lausitzer Sorben“, herausgegeben 1884-1886 durch den Volkskundler Dr. Arnošt Muka (1854-1932), ist jetzt in ...

Dešański muzej změjo nowu wobstawnu wustajeńcu

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z Dešna/Dissen. Pósłańc republiki Kolumbiska Hans-Peter Knudsen a jogo sobuźěłaśeŕka Paula Sanmiguelowa stej gano na pśepšosenje ...

Žywje se žarjabnje a njekśě dług drugich gmejnow pśewześ

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Z Turjeja/Tauer. Gmejnska rada wobora se tudy kradu pśeśiwo zjadnosćenju gmejnow Picańskego amta we jadnej wjelikogmejnje. To jo šołtowka ...

Cerkwina woklapnica lěta 2019

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

We jsach su woklapnice, źož pśepowědaju to slědne lěto. Woklapaś comy how, což jo se 2019 tšojło w našej cerkwi. Pór personelnych změn...

Die Geschlossenheit wurde in Werben gefestigt

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Kein Werbener lässt ohne triftigen Grund die jährliche Woklapnica aus. So war es nicht verwunderlich, dass es am 17. Januar keine freien Sitzp...

Jo wjele twarił – teke za to serbske

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Zachadny tyźeń pětk su Domowinske cłonki a młoge dalšne wobydlarje w Turjeju na kjarchobje se na pśecej rozžognowali z jadnym Turjanarjo...

ŁUŽYCA, serbski magacin Tema: „Łužyca“ we kinje

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

18.01.2020, zeger 13:30

„Łužyca“ we kinje

Christian Matthée Was wuwitajo tenraz z chóśebuskego kina „Weltspieg...

Njepleki su gódowny škrjok wobškóźili, luźe skjarže dla smalecych awtow

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

200 wobydlarjow Brjazyny jo pśišło pětk wjacor do Ballhausa na woklapnicu.

Šołtowka Eva-Brigitta Šejcykowa (Schötzig) jo zespo...

Su wuzwólili luźi, ak znaju wódno-twaŕske kazni

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Towaristwo serbskich rybakarjow Bórkowy a wokolina jo na głownej zgromaźinje w Złośanem plonje pśedslědnu sobotu p...

Žeńska ze serbskeju wutšobu jo wujšła k Bogu

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Simone Gutšmidtowa, naroźona Jonatojc, jo se naroźiła na 10.06.1961 w měsće Karl-Marx-Stadt a wumrěła na 8.1.2020 w Chóśebuzu w CTK pó k...

Fontane hätte gern den Schlossberg gesehen

stwórtk, 16 januar 2020 13:00
Burg/Bórkowy. Auch in Burg war Fontane 2019 ein großes Thema. Hier entstand z. B. der Fontanerundweg zu Ehren des des Dichters. Ortsführer H...

Der Höhepunkt des Fontane-Themenjahres in Lübben

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Lübben/Lubin. Das Jubiläumsjahr für Theodor Fontane ist ausgeklungen – und zwar überaus klangvoll. Denn das eigentliche J...

Tobias Dünow w Serbskem domje

stwórtk, 16 januar 2020 13:00
Z Města/Cottbus. Stwórtk tyźeń jo Tobias Dünow, nowy zagronity za nastupnosći Serbow w Bramborskej, swój prědny oficialny woglěd do Do...

Pósejźenje Serbskeje rady z nowym zagronitym za nastupnosći Serbow

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Wałtoru tyźeń jo se wótměło we tom lěśe prědne pósejźenje Serbskeje rady w krajnem sejmje Bramborskeje....

Camprowanje

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

w Drjowku/Drebkau a w Gólašowje/Golschow: sobotu, 11. januara, zeger 09:00.

w Lutolu/Leuthen: sobotu, 18. januara, ze...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

stwórtk, 09.01.

Łužyske impresije:

­– Rozgłosowa woklapnica lěta 2019 (1)

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśi...

Serbska rěc na woklapnicy? Někotare to njekśě

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Z Bórkow/Burg. Za starym nałogom su tudy wótźaržali woklapnicu na prědnej sobośe nowego lěta.

„Nowe wobsednikarje“ ...

Jeje rada a ekspertize su Serbam wjelgin pomogli

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Mjazy dolnoserbskimi aktiwnymi Domowinaŕkami a Domowinarjami jo wóna ako aktiwistka a pomogaŕka Serbow pśeliš derje znata: dr. Renate Harckowa...

Suš, wogeń a škódne insekty – Bramborska góla wjelgin škódujo

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Góla w Bramborskej škódujo wjelgin dla pśeměnjenja klima. To se wuznajo z aktualneje wopowěsći bramborskego mi...

„Nowy Casnik“ ma nowu sekretaŕku a wugótowaŕku

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Liebe Leser,

sicher wundern sie sich, warum ich sie direkt anspreche. Gerne möchte ich mich an dieser Stelle ihnen vorstellen, denn ab sofor...

We jsy twarje zwónicu

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Z Myšyna/Müschen. W Myšynje buźo we nowem lěśe prědny raz we historiji teje jsy zněś zwón. Wót togo jo było grono na tej prědne...

Spóraju dwójorěcnosć doprědka

stwórtk, 02 januar 2020 13:00
Z Gołkojc/Kolkwitz. W gołkojskej gmejnje twarje tuchylu dwójorěcne infotofle za kólasowarje. Prědne južo stoje, tak ako w Kósobuzu pśi...

Serbska namša

stwórtk, 02 januar 2020 13:00
Njeźelu, 5. januara – to jo njeźela pśed tśoch kralow – zeger 10:00 buźo serbska namša w žylojskej cerkwi. Prjatkowaś buźo ...

Serbska rada wobradujo

stwórtk, 02 januar 2020 13:00
Wałtoru za tyźeń, 7. januar, zeger 13.30, we wjažy bramborskego parlamenta w Pódstupimje (śpa 070a) zachopijo se 2. zjawne wobrado...

Was bringt das neue Jahr, Hochzeit, Ernte oder Tod?

stwórtk, 02 januar 2020 13:00

Als Rauhnächte werden je nach Region drei bis zwölf Nächte in der Zeit zwischen Wintersonnenwende und Dreikönigstag bezeichnet. Sie umfassen...

Něnt oficielnje: „Landkreis Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa“

stwórtk, 02 januar 2020 13:00

Z Baršća/Forst. Južo pśecej su wužywali za wokrejs SPN to serbske mě „Sprjewja-Nysa“. Na Wokrejsnem domje w Baršću jo to we dwě...

Sabrina Kušy ma serbske kórjenje a cujo se z tradicijami zwězana

stwórtk, 02 januar 2020 13:00

Z Lubina/Lübben. 33lětna Sabrina Kušy (Kuschy) z Běłeje Góry jo nowa głownoatmska zagronita za serbske nastupnosći we wokrejsu Damna...

Lüchower Wenden-Freunde beim 5. wendisch-slawischen Museumstreffen

stwórtk, 26 december 2019 13:00

Zum fünften Mal seit ihrem ersten Zusammentreffen waren Ende Oktober Vertreter von insgesamt 11 Museen und Organisationen mit wendisch/slawischem ...

Druga kólej dej se natwariś

stwórtk, 26 december 2019 13:00

Z Wětošowa/Vetschau. Mjazy Lubnjowom a Chóśebuzom dej definitiwnje pśiś druga kólej inklusiwnje wusoki milinowód. Togodla su pśed d...

Wjasele do noweg‘ lěta

stwórtk, 26 december 2019 13:00

Stare lěto mimo jo,

nowe se něnt chopijo.

Se kněžy lute wjasele, ...

Kindheitserinnerungen an das Fensterkreuz

stwórtk, 19 december 2019 13:00

Ein Fensterkreuz, wie auf dem Fotos, sieht man nur noch selten. Täglich habe ich über ein freies Feld diesen Blick von meinem Grundstück aus. Au...

Su sajźili bomy w Bórkowach

stwórtk, 12 december 2019 13:00
Wukniki a wuknice 12. lětnika Dolnoserbskego gymnaziuma Chóśebuz su sobotu, 7. decembra, w Bórkowach (Carny rožk/Schwarze Ecke) něźi 7.000 c...

Z gódownym projektom su wuknikam wjele zajmnego bitowali

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wót 3. do 5. decembra jo w Měsćańskem muzeumje zasej zwónašk zaklincał, ako jo małym gósćam – tym Witaj-w...

Über Kito Šwjela in Deutsch, trotzdem ein wendisches Buch

stwórtk, 12 december 2019 13:00
Das Buch mit seinen 540 Seiten beginnt mit einem Geleitwort von Dr. Dietrich Schwela, Urenkel von Kito Šwjela, und einem Vorwort des Verfassers Dietm...

Gódowny mark w Slěpem

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Slěpe/Schleife. Wokoło slěpjańskeje cerkwje a w Serbskem kulturnem centrumje (SKC) jsy jo był zachadny kóńc tyźenja gódowny mark, a...

Slěpjańske změju nowe spiwaŕske

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Towaristwo „Kólesko z.t.“ buźo za mjasec pśedstajiś swóje Slěpjańske spiwarske knigły – kerluše, psalmy a módlitwy „Něnter comy ...

Nowej gódownej kórśe

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Gódowny kórty, Ludowe nakładnistwo Domowina, 2 euro

Christiana Piniekowa naraźijo:

Źinsa se sćelo SMSka, e-mejlka, ...

Serbska pratyja 2020

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Serbska pratyja 2020, Ludowe nakładnistwo Domowina, 8 euro

Christiana Piniekowa naraźijo:

Wjelgin informatiwna a wjeleb...

Gaž Rochu cytam, cuju se ześěgnjona do źiśecych lět

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Fryco Rocha: A pó zemi libju te strusacki/Und überall flattern Blüten hin. Herausgegeben und aus dem Niedersorbischen übersetzt von Pětš J...

Unterwegs durch unsere Dörfer

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Alfons Frenzel: Lausitz mittendrin, Domowina Verlag Bautzen, 19,90 Euro

Alfons Frenzel führt die Leser mitten durch die Dörfer der L...

Strittmatters „Der Laden“ erinnert mich an meine Kindheit

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Erwin Strittmatter: Der Laden. Roman in drei Teilen. Die erschien zwischen 1983 und 1992. Erhältlich als Taschenbuch, Hardcover, Hörbuch und E...

Reiseführer Lausitz und Spreewald

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Thomas Bickelhaupt, Johann Scheibner: Lausitz und Spreewald. Verträumtes Heideland, mystische Wasserlabyrinthe und fürstliche Parks. Aus der R...

„Bóžo, prosymy tebjo za šycke naše dźěćetka“

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Pó jsach slěpjańskeje wósadu su w adwenśe zasej dźěćetka ducy, kužda wjas ga ma to swójo. To slěpjańske dźěćetko jo slědnu njeźelu...

Rybakarje su na Kupach łojli ryby

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Z Kupow/Burg­-Kauper. Kupaŕske rybakarje su tudy sobotu gromaźe šli do rybow. 14 cłonkow jo było pódla, mjazy nimi ten nejmłodšy ry...

Cerkwja

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

We Łazu maju staru cerkwju z 13. lětstotka, som cytała w chronice Manfreda Tarza: W lěśe 1820 jo wóny Bóžy dom była „maśerina cerkwja...

W loźe „Apfelhof“ pśeźěłaju a pśedawajusad

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00
Na kóńcu jsy do směra Grabicańskego jazora jo „Bunte Bude“. Na tom dwórje jo teke namakaś loda „Apfelhof“. Tam pśedawa Andreas Haupt w...

Do „Bunte Bude“ mógu luźe w lěśu pśiś na wuměłstwowe workshopy

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Łaz ma dwě městnje, źož wuměłstwo nastanjo. „Kunsthaus“ jo jadno. Druge jo „Bunte Bude“, źož Susanne Kruse wót 2013 ma (na dwórj...

Něgajšny gósćeńc jo mjaztym „Dom wuměłstwa“ z kšasneju zagrodu

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Stary gósćeńc we Łazu njejo wěcej gósćeńc – za zjawnosć weto njejo zgubjony. Źinsa jo to Dom wuměłstwa, źož wuměłc Willi Selmer j...

Łazojske mógu swóje awta we jsy daś do rěcha spóraś

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Chtož ma dokusow awto we Łazu, njama dalokeje drogi. Rozmjej: srjejź jsy ma Jörg Nowka swóju źěłaŕnju, wót lěta 1993. Teke Nowcyc wujko ...

Dolnoserbski gymnazium jo wabił

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Z Města/Cottbus. Slědny pětk jo Dolnoserbski gymnazium (DSG) wótwórił swóje źurja. Wukniki ze zakładnych šulow su byli pšosone, a...

36. Schadowanka am 30. November – Eine Zeitreise durch die sorbische Kultur

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Die jährliche Schadowanka in Verantwortung der Stiftung für das sorbische Volk findet am kommenden Samstag, den 30. November im Mehrzweckgebäude...

Abends in die Schule!

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

„Wohin nach der Grundschule?“ fragen sich momentan viele Sechstklässler. Das Niedersorbische Gymnasium will ihnen bei dieser schwierigen Entsc...

Jatšowne rejtowanje – tež w Pólskej

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Filmy z Pólskeje – krotke a dlejše – su na kuždem filmowem festiwalu w Chóśebuzu mócnje zastupjone. Za to su załožyli samo wósebnu ser...

Na njeźelu zamrětych

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Pśiduca njeźela buźo njeźela zamrětych. To jo slědna njeźela w cerk-winem lěśe. W serbskich jsach jo nałog, až pyšnimy rowy našych pś...

Su spominali na měrnu rewoluciju

stwórtk, 14 nowember 2019 13:00
Ze Slěpego/Schleife. Měr a lichota – tej dwě gódnosći stej teke źinsa wjelgin aktualnej. To jo pódšmarnuła faraŕka Jadwiga Malinkowa nj...

Imersiju jo wóna južor ako góle dožywiła

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Kšasny jo słyńcny a bytšny źeń. Na wjažynej terasy wu Šołćic, we jsy Hornja Kina (Oberkaina) pla Budyšyna, móžoš dłymoko dychaś,...

„Einfach hatten es die Wenden eigentlich nie“

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Hier das Grußwort von Dr. Clemens Bethge zur oben genannten Ausstellung. Pfarrer Bethge ist theologischer Referent im Konsistorium der EKBO. Er...

Amtska dwójorěcnosć? Jo, ale pšosym z rozymom

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

„Z Cottbus/Chóśebuza/Cottbus/Chóśebuz“. Tak by musali w Casniku zachopiś kuždu powěsć w města, gaby kśěli se źaržaś...

Su Zechocam znicyli toflu

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Z Miłoraza/Mühlrose. „Zechoc“ bydle južo tśi generacije dłujko na swójom dwórje we jsy. To teke deje dalšne Zechoc generacije m...

Źeń Mjertyna se bližy

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00
Až Serby swěśe Źeń Mjertyna, snaź njejo starodawna tradicija. Weto chójźe źiśi wu nas we casu wokoło togo dnja (to jo 11. nowember) z lampi...

Naše wóścy su byli pastyrje z euroaziatiskich stepow

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Kaki lud jo roznjasł pó cełej Europje a Aziji rolnikaŕstwo a pastyŕstwo a co ma to cyniś z rozšyrjenim indoeuropskich rěcow? Na to pša...

Byhleguhrer Kürbisfest

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Am 25.10.2019 war es wieder soweit, in Byhleguhre startete das 8. Kübisfest. Die Bewohner des Dorfes trafen sich vor dem alten Konsum und startet ...

Kirmes auf dem Njepilahof in gemütlicher Runde

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Wenn ein arbeitsreiches Jahr bei den Bauern zu Ende geht, wird die Kirmes gefeiert. So auch am vergangenen Sonntag auf dem Njepilahof. An Gästen h...

Mehr als 250 Aussteller bei der Herbstmesse

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00
Die HerbstMesse im Cottbuser Messezentrum vereinte am Wochenende etwa 250 überwiegend regionale Aussteller. Der GenussMarkt war ein kulinarisches Ver...

Nowa Serbska rada buźo se konstituěrowaś

stwórtk, 24 oktober 2019 14:00
Z Pódstupima/Potsdam. Wałtoru za tyźeń, 29. oktober, zeger 14.30 we wjažy Bramborskego parlamenta (we jśpě E.070a) w Pódstupimje zachop...

„Statistika łužiskich Serbow“ w nimskej rěcy wujšła

stwórtk, 24 oktober 2019 14:00

W lětach 1884 do 1886 jo wudał Arnošt Muka jaden z nejwuznamnjejšych tekstow serbskeje publicistiki – „Statistiku łužiskich Serbow“. Za...

Pratyja 2020: Na premjerje su prědny raz spiwali!

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Jadnab tśiźasća luźi jo pśišło pśed tśimi tyźenjami na premjeru Serbskeje Pratyje za lěto 2020 do sportaŕs...

Einfach Dankbarkeit

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Wieder so viele spannende Veranstaltungen Anfang Oktober. Unser Großgemeinde-Oktoberfest mit den vielen schönen und spannenden Highlights ist kau...

Źěłaju, aby Nowy Miłoraz rědny wórdował

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Pódpołnoc wót Slěpego su chopili twaŕske grunty za Nowy Miłoraz k wobtwarjenju pśigótowaś, pśi Lěskojskej d...

Sorabistika w Lipsku: Maju nowu studentku z Dolneje Łužyce

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Z Lipska/Leipzig. Na Instituśe za sorabistiku Lipšćańskeje uniwersity maju we nowem semesterje wósymjoch nowych studentow a jadnogo „...

Lubnjojske rybakarje su pśedawali ryby

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Z Lěd/Lehde. Lubnjojske rybakarje su njeźelu pla Starikojc hotela měli kóńc rybakaŕskeje sezony. To tšojenje jo zwězane z jadneju ak...

Kokot Dolnoserbskich gymnaziastow

stwórtk, 10 oktober 2019 14:00

Wałtoru, 2. oktobra su wukniki Dolnoserbskego gymnazium swójogo kokota swěśili. Na tom dnju su wušej togo zajmowane wukniki, ako snaź kśě z...

Kartoffelfest in Heinersbrück mit Partnern aus Świdnica

stwórtk, 10 oktober 2019 14:00

Zu einer wirklich regionalen Tradition hat sich inzwischen das von der Domowina-Ortsgruppe organisierte Heinersbrücker Kartoffelfest etabliert und...

Prědny raz su źowća treněrowali za EUROPEADU

stwórtk, 03 oktober 2019 14:00

Z Dešna/Dissen. Gaž se znowa kóńc junija pśewjeźo w Korutańskej (Kärnten) w Awstriskej docełego stwórty raz EUROPEADA w balokopanj...

Raźony studijny jězd do Pólskeje

stwórtk, 26 september 2019 14:00

Do programa Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu słušaju bejnych lět teke studijne jězdy abo drogowanja, nic jano how pla nas we Łužycy, ale ...

Zmakanje 20 lět pó abiturje

stwórtk, 26 september 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Młoge rědownje, ako su byli na Dolnoserbskem gymnaziumje, źarže pó abiturje dłujko gromaźe. Raźi se „něgaj...

Geplanter Ablauf am 28.09.2019

stwórtk, 19 september 2019 14:00

09.30 Uhr: Ankommen im IBA-Studierhaus (Kaffee, kleiner Imbiss)

10.00 Uhr: Eröffnung

Cathleen Bürgelt (Historikerin; Ro...

Nowe maty wót twaŕskeje firmy

stwórtk, 19 september 2019 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Tudska twaŕska firma Generalbau Schubert + Partner jo pósćiła Witaj-hortoju nowe maty za turnowanje. To jo k wužytku...

Serbska kjar- muša w Blunju

stwórtk, 19 september 2019 14:00

Z Blunja/Bluno. Na serbsku kjarmušny kafej w tudejšnem gósćeńcu su Domowinarje ze Złego Komorowa a domowinska Župa Dolna Łužyca pš...

Michael Becker jo cytał – publikum jo serbski spiwał

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Slědny pětk w awgusće jo grajaŕ a awtor Michael Becker pśišeł do Janšojc, z koferom połnym tšojenjow. Pś...

Serbski sejm buźo wobradowaś

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Serbski sejm buźo wobradowaś sobotu, 14. september, wót zeger 13.30 do 18.00 w Měsćańskem domje w Chóśebuzu, we wobradowaŕni měsć...

Serbske blido „Slědna šansa – tak buźomy serbsku rěc wótžywiś“

stwórtk, 12 september 2019 14:00

We wjažy Měsćańskego muzeja w Chóśebuzu (Dwórnišćowa droga 22) buźo źinsa (stwórtk, 12. september), zeger 18:00 Serbske b...

Su glědali, chto jo na fotografijach wótmólowany

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Hochoze/Drachhausen. We tudskem muzeju Kólasko su źurja sobotu wjacor, pśi góźbje Nocy muzejow, byli šyroko wótwórjone. Rolnikaŕs...

Chto ma fotografije a informacije wót Herrmannojc swójźby z Liškowa?

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Gubina jo k nam pśileśeła pšosba wó pomoc: Carsten Jacob (40) pyta informacije wót swójich serbskich prědownikow z Liškowa.

„Bubaki“ su swěśili ze serbskimi familijami a su pomogali faraŕce

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Dešna/Dissen. Młoźinska redakcija rbb-magacina Bubak jo srjodu tyźeń swěśiła we farskem gumnje. Góźba k tomu jo nastała pśe...

Rybakarje su na wózu seśi źali

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Z Bórkow/Burg. Na tom wjelikem domowniskem swěźenju pśed dwěma tyźenjoma su se wobźělili mjazy drugim serbske rybakarje. Wóni su p...

Stary Fryco jo nalewał paleńc

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Z Lěšćow/Hornow. Ten góspodaŕ a góspoza burskego dwóra „Erlengrund“, Budekojc Andrea a Rüdiger, stej kazałej njeźelu pśed dw...

„Woborniki njebudu musaś se pśewoblekaś we hali mjazy awtami“

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Z Dešna/Dissen. Nowy chrom wo­g­njoweje wobory na historiskem Tylcyc dwórje we Jsy jo něnto ze­zwigany. To groni: Wón ma něnto mu...

Popojske źowća su rejtowali sobu

stwórtk, 05 september 2019 14:00
Z Popojc/Papitz. Muskecy a žeńskecy rod stej tudy zrownanej, což nastupa rejtowanje pśi kokośe! Njeźelu su sedymjo gólcy a tśi źowća ...

Neuer Schober 2020 ist gepackt

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Burg/Bórkowy. Während in Burg (Spreewald) am vorletzten Donnerstag die Zeichen schon mächtig auf das unmittelbar bevorstehende Heimat- un...

Serbske rybakarje su sajźali młode wugorje do rěki

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Towaristwo serbskich rybakarjow Bórkowy a wokolina jo kóńc julija pśewjadło wósebnu akciju: Wóni su sajźali do rěki a tšugow młode wu...

Dalšny wobraz wót Bissojc

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

W pśedslědnem Casniku smy pisali, až Elias Bisse jo rowno źěłał ako praktikant w Serbskem muzeju w Chóśebuzu. Młody muski ze Žylowa jo l...

Lěwica: Strategiju Dolnonimcam

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Źěłowy kružk za etniske mjeńšyny strony Lěwica jo rozpósłał powěsć, až pódpěra pominanje Dolnonimcow w...

Weil wir mehr können als Annemarie-Polka tanzen!

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Das Niedersorbische Gymnasium bietet seit mehr als 65 Jahren als einzige Schule in Brandenburg die Möglichkeit, neben der Vorbereitung auf das Abi...

Rezension zum Buch von Benedikt Dyrlich „Leben im Zwiespalt 1: Aus Tagebüchern, Briefen und Beiträgen 1964–1989“

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Der obersorbische Schriftsteller und Journalist hat unlängst den ersten Teil seiner Erlebnisse bis zum Wendejahr 1989 in der DDR publiziert, nach ...

Něnt jo to serbske mě oficialne

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00
Z Chóśebuza/Cottbus. Julija Šmidtojc, ceptaŕka za serbšćinu, jo se dnja 13. julija brała swójogo muskego. „To jo rědna wěc, ale kak...

Anne Holzschuhowa ma nowe źěło

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Južo dnja 30. junija togo lěta jo Anne Holzschuhowa pśestała za Serbski rozgłos źěłaś. Wót 15. julija jo wóna medijowa powědaŕka wjeli...

Wósebna tema lětosa: Błośańska zeleznica

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Z Bórkow/Burg. 16. wudaśe domowniskego kalendarja „Stog“ 2020 jo se pśedstajiło zachadny stwórtk w Wendigojc kjarcmje (Deutsches...

Dom jo se wótpalił dla derjenja błyska

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Z Rogeńca/Branitz. Pónjeźele wótpołdnja jo wjeliki pogrim śěgnuł pśez Dolnu Łužycu. W někotarych jsach jo se tak mócnje grimał...

Swěźeń domownje a drastwow w Bórkowach

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Wót pětka, 23. awgusta, do njeźele, 25. awgusta, swěśi w Bórkowach zasej wjeliki swěźeń domownje a drastwow. Tam buźo mark rucnika...

W Janšojcach su swěśili serbsko-tirolski kokot

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Na žnjownem swěźenju w Janšojcach jo młoźina ze jsy (jadnasćo źowćow w serbskich drastwach a 12 gólcow) śěgnuła na swěźeńske naměs...

W Picnju jo teke rědnje!

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Picnja/Hochoze–Peitz/Drachhausen. We Hochozy maju źiśownju „Tyca“, pódla jo Witaj-kupka. Źiśownja jo we jsy wót lěta 1957. Na...

Tśeśi kral jo zapšawym kralowka

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Běłeje Góry/Byhleguhre. Tudy su sobotu, 10. awgusta, swěśili swój žnjowny swěźeń. To jo stara tradicija we jsy. Lětosa su rejto...

23. kokot w Wjerbnje

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00
Pěśo rejtarje a wósym źowćow we serbskej drastwje su swěśili njeźelu tyźeń na kóńcu jsy k Bramje kokot. Steven Katins jo lětosa prědn...

Kokot w Turjeju: Złoźeje su jim wjele skóńcowali, ale wóni njejsu se powdali

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Turjeja/Tauer. Južo 40. raz su Turjańske zgromadnje łapanje kokota swěśili a rědny źeń dožywili. Wobydlarje jsy su za to wjelgin ...

Chto – co – źo? Personalne změny w serbskich institucijach

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

W serbskich institucijach jo ako wšuźi: Nowe luźe pśistajaju, wšake wótejdu, du na wuměńk abo se rozsuźiju za nowe źěłowe městno. Rozg...

„Som mógał wó mójich pśiswójźbnych slěźiś“

stwórtk, 15 awgust 2019 14:00

Z Města/Cottbus. Serbski muzej na Młyńskej droze wochylu njejo wótcynjony – ale how dalej źěłaju! Mjazy sobuźěłaśerjami jo w sl...

Der Hass der jungen Generation

stwórtk, 08 awgust 2019 14:00

Im letzten Jahr erschien das Buch „Mit der Faust in die Welt schlagen“, in dem es um das Aufwachsen von Philipp und Tobias Zschornack in Neschw...

Wót nimsko-pólskego plenaira mólarjow w Grěšnje

stwórtk, 01 awgust 2019 14:00

„Barwy Europy 2019“ – k nim słuša teke serbska drastwa ze swójimi kšasnymi barwami. To su nazgónili wobźělniki plenaira mólarjow w Gr...

Kokoty w Dolnej Łužycy

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Barbuk/Bärenbrück

Prědny kokot lěta 2019 buźo sobotu, 27. julija w Barbuku. Lětosa budu zasej rejtowaś a kokota z kónja łapa...

Pśezpołdnica se póra!

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Serbske legendy z fotokameru „wulicowaś“ – to jo sebje pśed pór lětami prědk wezeł fotograf Peter Be-cker z Raduša. Našym lazowarjam ...

Pytko singt Gundi

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

Die Songs des Lausitzer Rockmusikers Gerhard Gundermann ziehen in europäische Länder. Einer, der dabei mitmacht, ist der niedersorbische Liederma...

„Wjelicnje, což jo narosło“

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

Źaseś lět jo była Ulrike Menzelowa superintendentka w cerkwinem krejzu Chóśebuz. A jo była Serbam wjelgin dobra pśijaśelka. Njejo jano ...

Pśez sociologiju k serbskemu filmoju

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

K nowej generaciji filmarjow, kótarež su se pśiwobrośili serbskej tematice, słuša Roman Pernak (42) z Barlinja. Serbskemu a łužyskemu pu...

Wuběrny faraŕ a pśestajaŕ

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Z Gołkojc/Kolkwitz. Až jo statkował pśed dwahundert lětami rowno w Gołkojcach pśestajaŕ starego testamenta do dolnoserbskeje rěcy, ...

Pisanosć, pśijaśelstwo a rozbogaśenje

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Z Hochoze/Drachhausen a Chrósćic/Crostwitz. Muzika, reje tak ako pisane a wótergi wjelgin eksotiske drastwy: togo jo było slědny kóńc...

Z promštowku Menzel su se rozžognowali

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Ze swěźeńskeju namšu w chóśebuskej Nimskej cerkwi su se rozžognowali slědnu njeźelu z promštowku za cerkwiny krejz Chóśebuz Ulrike Menz...

Myto Ćišinskego 2019 do Dolneje Łužyce

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Myto Ćišinskego 2019 Załožby za serbski lud se pósći Mariji Elikowskej-Winklerowej. To jo rozsuźił kuratorij za pósćenje Myta Ćišinskeg...

Tanzgruppe „Barbuk“ trat vor polnischen Bürgermeistern auf

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Forst/Sacro. Groß ist das Interesse der Einwohner beiderseits der Neiße am jeweiligen Nachbarland. Unlängst erkundete eine 40köpfige Rei...

Źiwajśona ambroziju! Rostlinu dejmy pódušyś

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Zwětšego smy z awtom ducy a njeglědamy na to, co rosćo na kšomach drogi. A malsnje dej teke hyś. Druge ga budu se staraś.

Ale młogi j...

Górjejbrana w Mósće

stwórtk, 27 junij 2019 14:00
Z Mósta/Heinersbrück. Tudy su swětki pěś młodostnych górjejbrali. Mjazy nimi jo była Susann Adamojc, wóna jo pśišła burska. Mama Ch...

Planuju wobydlaŕski centrum

stwórtk, 27 junij 2019 14:00
Ze Šejnejdy/Schönhöhe. We tej wjasce žyce se wobydlaŕski centrum za tych 50 wobydlari. Mjaztym su namakali městno: tuchylne grajnišćo z...

Šulstwo

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Šejnejdojske su do 1953 we jsy do šule chójźili, pózdźej do Barklawy, pótom do Janšojc. Źinsa bydlitej how jano dwě góleśi we šulskem ...

Pśednosk: Górno- a dolnoserbska rěc – wopytowanja rewitalizacije we wšakima politiskima systemoma

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Źinsa (stwórtk, 20. junij) zeger 16.00 buźo w klubowni Dolnoserbskego internata prezentacija serbskeje studije we wobłuku projekta SMiLE...

Pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik na Serbskem bliźe: „My njedejmy sebje jaden drugemu wótśčipowaś, ale gromaźe wót politiki wěcej pominaś“

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Te tam górjejce – te tam dołojce. ‚Tikujo‘ Górna Łužyca hynacej? to jo była tema rozgrona na Serbskem bliźe srjejź maja w Měsća...

Kóńc tyźenja za serbske hobby-šlodaŕki

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Chtož jo był slědnu njeźelu, 16. junija, na chóśebuskich Skótnych wikach, ten jo se źiwał. Cełe městno jo było wobstajane z wjelikimi s...

Małe operacije njebudu nam pomogaś

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Chtož jo pódla był, ako redakcija dolnoserbskego telewizijnego magacina Łužyca 6. junija jo kazała do měsćańskego domu w Chóśebuzu na zj...

Der Rheinländer und die Kreuzpolka – die Tradition lebt!

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Seit einem Vierteljahrhundert begeistern die Mitglieder des Traditionsvereins Schmogrow Gäste aus nah und fern mit ihren Trachten und Tänzen a...

Wobej serbskej rěcy: wopytanja rewitalizacije

stwórtk, 13 junij 2019 14:00
Stwórtk za tyźeń, 20. junij, zeger 16.00 buźo w klubowni Dolnoserbskego internata pśdnosk na temu „Wobej serbskej rěcy: wopytanja re...

Młoge woblacone ako „Serbske koparje“ a teke w serbskej drastwje

stwórtk, 13 junij 2019 14:00
Nic jano aktiwne balokoparje w mustwje „Serbske koparje“ maju swójo woblacenje, ale teke dalšne, njeaktiwne cłonki. Te su za to graśe woblakli...

Teke w Dešnje jo se jim wjelgin spódobało

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Mustwo z Dańskeje jo pśijěło do Łužyce z dogromady 14 sportarjami, mjazy nimi teke młode, 16 a 17 lět stare. Wósebnje wóni su w graśu po...

Planuju wustawadło za 100 cołnow we lagunje

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Z Noweje Jsy/Neuendorf. Gatojska gmejnska rada jo srjejź maja wobzamknuła, až nowsańske wustawadło (Hafen) pśi pśiducem Chóśebuskem jaz...

Wuzgóniś, chto gótujo sobu pśi rewitalizaciji rěcy

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Redakcija serbskego tv-magacina Łužyca jo zachadny stwórtk pśewjadła w Měsćańskem domje zjawn...

Row Fryca Rochy se wótnowijo, nazymu buźo wuswěśenje

stwórtk, 06 junij 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wědomnostne towaristwo Maśica Serbska jo měło pětk w Serbskem domje głownu zgromaźinu. Pśedsedaŕ dr. Pět...

Pomogajśo fararjeju! Chto póznajo tu žeńsku?

stwórtk, 30 maj 2019 14:00

Złykomorojski faraŕ Manfred Schwarz, z rodom z Bórkow, jo namakał jadnu staru fotografiju z wobsejźeństwa swójeju starjejšeju. Wón pšosy ...

Su wukšadnuli toflu do jsy

stwórtk, 30 maj 2019 14:00
Chtož jo młogi raz ducy do Janšojc, jo to južo nadejšeł: Tofla do jsy felujo, a to južo pór tyźenjow dłujko. To płaśi za ten kóńc (abo z...

Su wótwórili wósebnu wustajeńcu w janšojskem muzeju

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Pśedzachadny pětk su w janšojskem muzeumje wótwórili wustajeńcu z historiskimi fotami. Fota su zestajane a wu...

„Serbske koparje“ a „Team Nordschleswig“ grajotej w Hochozy

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Maśo Wy, lube cytaŕki a cytarje Casnika, južo něco prědk za pśiducy tyźeń, za ten źeń pó stupnem stwórtku? Jolic nic, pón sćo wu-tšo...

Landkreis Dahme-Spreewald

stwórtk, 23 maj 2019 14:00
Dieter Freihoff

Für den Kreistag treten in Dahme-Spreewald auch Kandidaten an, denen wendische Belange ein Anliegen sind. So kandidiert im Wahlkrei...

Oberspreewald-Lausitz (OSL)

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Im Landkreis OSL kandidiert im Wahlkreis I Roswitha Schier (MdL, CDU). Ihr sind Unterstützung und Ausweitung der Sprachförderung im Witaj-...

Su namakali crjopy na groźišću

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Z Běłowa pla Luboraza/Behlow. „Wokołnosć Starego grodu jo wjelgin rědny flak, a pśez našo serbske wandrowanje rozšyrjamy tudy zase...

Die Agentur Franzka+Ascher aus Lübben macht Sorben sichtbar

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

In Lübben und Umgebung ist die Anzahl der Personen und Gruppen, die sich intensiv für sie sorbische Sprache und Kultur einsetzen, überschaubar. ...

Su woglědali na Stary grod

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

Z Běłowa pla Luboraza/Behlow. Jens Martin, botanikaŕ z Pódstupima a awtor słownika serbskich rostlinowych mjenjow, jo sobotu wjadł tud...

Jogo wutšoba jo dybała pśecej za Dubrawu

stwórtk, 09 maj 2019 14:00

Z Dubrawy/Trattendorf pla Grodka. Na 29. aprylu jo zamrěł Fryco Dubjel (Dubiel), 92 lět stary, z Dubrawy. Wón jo cas žywjenja by...

Jatšowna krona dopomina tudy na nuzne case

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Z Noweje Niwy/ Nowa Niwa. Teke lětosa pyšni jatšowna krona tu murjowanu studnju na jsy. Z njeju jo zwězane interesantne tšojenje: W lě...

Jatšy w Bórkowach w telewiziji rbb

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Heimatjournal wót rbb jo pśinjasł jatšownu sóbotu cełe wusćełanje z Bórkow. Pśipódla su byli tam teke serbske nałogi a drastwy.

M...

Dešno: Pasionske spiwanje

stwórtk, 02 maj 2019 14:00
W Dešnje su lětosa prědny raz jatšowne spiwaŕki śěgnuli pśez wjas; pśez wejsny źěl Grabow. To su cynili južo bałabnicu (Palmsonntag). ...

Erwin Mjerśeńc – pśijaśel a ceptaŕ

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Pśed dwěma tyźenjoma, 18. apryl, jo we starstwje 93 lět wumrěł Erwin Mjerśeńc ze Žylowa.

Erwin Mjerśeńc jo se naroźił 192...

Ein besonderer Osterbrauch

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Gmejna Dolina Nyse a Małkse/Neiße-Malxetal / Wjeliki Kólsk/Groß Kölzig. Um einen Schatz bunter Ostereier wurde am Karfreitag in der „...

Jatšowne wognje w našych jsach

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Wusokeje tšachoty wognjow w góli dla su luźe w Kóšnojcach ako wśuźi dejali glědaś na wobgranicowanja, což nastupa wognje w jatšownej nocy. ...

Jatšowny mark

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Gaž stej w Brězowce we slěpjańskej wósaźe 14. apryla tamna Domowinska kupka a Domowniske towaristwo na južo 24. jatšowny mark kazałej, jo se ...

Spiwanje na Śichem pětku a w jatšownej nocy

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Pasionske kjarliže a wjasołu jatšownu powěsć su zazněli do switanja w Kósobuzu w pśi jatšownem spiwanju. Kupka tych spiwarkow z Kósobuza a w...

Su jaja mólowali

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Pśed jatšami su źiśi źiśownje z Janšojc wjelgin pilne byli. Sprocniwje su swóje wudute jaja z tradicionalneju wóskoweju metodu wugótowali. H...

Tenraz 1.483 jatšownych rejtari w 9 procesionach

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Z Budyšyna/Bautzen. Wjerašk jatšownych nałogow w Górnej Łužycy jo było zasej jatšowne rejtowanje. Pśi nejrědnjejšem nalětnem wjedr...

Jatšowne rejtowanje we Błotach

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Z Cerkwice/Zerkwitz. Jatšownicu jo 17 rejtaŕkow a rejtarjow 22. raz (w nowem casu) zapowěźeli wjasołu powěsć górjejstawanja Kristusa...

„Nejrědnjejšy majski abo swětkowny bom Dolneje Łužyce“

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Młoźiński aktiw Domowinskeje župy Dolna Łužyca pyta nejrědnjejšy majski abo swětkowny bom Dolneje Łužyce. Kužda wejsna młoźina móžo...

Siegberta Budyšyna su pócesćili

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

26. maja se wuzwólijo teke we wokrejsu SPN nowy wokrejsny sejm, a ten buźo wěsće tšochu hynac wuglědaś ako ten w legislaturnej perioźe 2014...

Ned styri raze jo mólowała Lizku Měškowu

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Wušej 35 lět – 1968 do 2004 – jo wóna źěłała ako fachowa gójcowka za gastroenterologiju w Chóśebuzu. To groni, až jo była specialis...

Su powědali wót jatšownych nałogow

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z Gołbina/Gulben. Jadnab 30 luźi jo pśišło na pśednosk wót jatšownych nałogow, kótryž jo źaržała Uta Henšelowa, wjednica rěc...

Serbske tradicije zapópadnjone w keramice

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00
Z Błobošojc/Bloischdorf. We tamnej muzeumowej brožni prezentěrujo se něnto wustajeńca „Keramika ‒ luźe & žywjenje“, wugótowa...

Jatšy w muzeju

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Drjowk/Drebkau

Wustajeńca

Hyšći do njeźele, 5. maja, jo w Serbskej tkajarskej śpje w Drjowku wiźeś wustajeńca „Jatšow...

Namša w Gołbinje

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00
W gołbinskej cerkwicce jo była 7. apryla serbsko-nimska namša. Mjazy tych 48 namšarjow stej byłej gósća ze Złego Komorowa/Senftenberg a Pśedp...

Osterwasserholen in Trebendorf bei Forst

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Łukojce/Gemeinde Wiesengrund. Trjebjece/Trebendorf. Die Wiese im Vorland der Trebendorfer Osterquelle ist in diesem Jahr bereits mit Frühl...

Su wuspiwali sławu Janšowaŕce

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Na zgromaźinje jo se dostała cesć Lizy Měškowej z Janšojc. Wóna jo była nejstarša delegatka cełeje zgromaźiny. Pśedsedaŕ Domowiny D...

Něnt móluju Serby jaja

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z Rogowa/Horno. We Łuzycy jo něnto, w śichem tyźenju, cas za jajamólowanje. Južo w tyźenjach do togo su luźe na wjele městnach serb...

Górna Łužyca: Wójowanje wó maminorěcnu kwalitu wucby

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Na zgromaźinje jo źaržał grono pśedsedaŕ kubłańskego wuběrka a župan wórjejskeje župy Marcel Brauman. W Górnej Łužycy, źož ...

FontaneZeitEntdecker – Angebote zu Fontane in Burg

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Z Bórkow/Burg. „Dass wir einen Fontane-Rundweg haben, ist selbst Einheimischen nicht oft bekannt“, meinte Nicole Schlenger, die Leiteri...

„Ein Grog, aus Rum und Spreewaldwasser gebraut“

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Der Nowy Casnik widmet sich im Jahr des 200. Geburtstages von Theodor Fontane in einer Reihe seinen Begegnungen mit dem Spreewald und den Wenden. D...

Nalěto a wjasele na jatšy

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Na 22. wikach jatšownych jaj w slěpjańskem kulturnem centrumje 6. a 7. apryla su byli woglědarje tak ako jajamólarje dobreje mysli. Pśicyna z...

Jatšowne wustajeńce

stwórtk, 04 apryl 2019 14:00

6./7. apryla w Serbskem kulturnem centrumje Slěpe 10:00 do 17:00 (22. jatšowne wiki)

Sobotu, 6. apryla, 13:00 ...

Jajamólowanje jo něnto na wjele flakach

stwórtk, 28 měrc 2019 13:00

Tśi tyźenje su hyšći do jatš. Wšuźi pla Serbow luźe se južo pilnje pśigótuju na ten swěźeń.

Se wě, až k tomu słuša teke jaj...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 21. März, um 19.00 Uhr...

Grodk: pó 150 lětach zasej serbska namša

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Z Grodka/Spremberg. Serbska namša w Grodku? Młogi jo se źiwał a jo pśichwatał 17. měrca do wósadnego domu Kśicneje cerkwje w Grodku...

Žarjabnica dari serbskim towaristwam

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Slědny tyźeń stwórtk jo wusypała žarjabnica Sprjewja-Nysa pjenjeze na dogromady 16 towaristwow a institucijow. ...

„Łužyca“ – serbski magacin

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Sobotu, 16.03.2019, zeger 13:30 – 14:00, w telewiziji rbb

„My – Słowjany w Nimskej“ – dokumentarna serija (3....

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 21. März, um 19.00 Uhr...

Freiwillige gesucht für Trachtenfest Lübben 2019

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Z Lubina/Lübben. Das Programm für das Deutsche Trachtenfest vom 17. bis 19. Mai steht: Neben den Trachtenprogrammen am Samstag auf ...

Lětosa su wustali wu Smolcyc

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Ze Zaspow/Saspow. Kužde lěto gótuju zapustarje pśi pśeśěgu na poł droze dlejšu pawzu – to ga jo trjeba, pśeto Zaspy ga su dosć ...

Hochoza: 30 pórow młoźiny

stwórtk, 07 měrc 2019 13:00
Njeźelu pśed dwěma tyźenjoma jo młoźina swěśiła tudy zapust. 30 pórow jo było pódla – jo nam gronił wjednik młoźiny Domenic Kröte...

Lětosa wobstoj towaristwo Njepilic dwór 20 lět

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Z Rownego/Rohne. Dnja 22. februara su se zmakali cłonki towaristwa „Njepilic dwór“ na swóju „hoklapnicu“, ako jo teke lětosna...

Zapustarje su pili piśe z jerjebiny

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Z Njabožkojc a Długow/Nauendorf und Fleißdorf. Teke tudy su sobotu zapustowali. Pśeśěg z 33 pórami stej organizěrowałej Torsten Mro...

Stickgarn und Wolle erbeten

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Z Bórkow/Burg. Im Spreewald bereitet sich jeder auf die neue Saison vor. So geschieht es auch in der Heimatstube Burg. Die Leiterin Bärbel...

Su pósćili camporakam medalije

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Ze Slěpego/Schleife. Wěcej ako 70 luźi jo tudy sobotu camprowało. Camporaki su se zmakali zajtša na sportnišću a se rozdźělili do s...

Łužyska alianca

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Partaja Łužyska alianca co kandiděrowaś za komunalne wuzwólowanje w maju a za wuzwólowanje bramborskego parlamenta w okotoberje. Wóni kśě ...

Serbska rada

stwórtk, 21 februar 2019 13:00
Wałtoru, 26. februara, buźo w Pódstupimje wót zeger 13:30 pśiduce pósejźenje Serbskeje rady w Bramborskem krajnem sejmje w...

Župne pśedsedarstwo

stwórtk, 21 februar 2019 13:00
Srjodu, 27. februara, buźo zeger 17:00 pósejźenje pśedsedarstwa župy Dolna Łužyca w Serbskem domje w Chóśebuzu.

Serbske młoźinske źěło w měsće: Wukniki su měli wulěty, zmakanja a wjele drugego

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Tudy comy wótśišćaś dalšne powěsći wót głowneje zgromaźiny župy Dolna Łužyca pśed dwěma tyźenjoma w Bórkowach.

Franciska...

Su měli w cerkwi pšawu gósćinu

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Z Depska/Döbbrick. 85 pórow, młoźina a ženjone, jo swěśiło tudy njeźelu wjeliki jubilejny 135. zapust. Pó tśich štundach maršě...

Camporaki na Lědach campruju na cołnje

stwórtk, 14 februar 2019 13:00
Lěźańske camporaki jězdźe na cołnje pó swójej jsy, pśeto tam jo wjele tšugow a rěkow. Wóni su gótowali wjele zogola a zběrali tuk a j...

Historiske fota Dolneje Łužyce

stwórtk, 14 februar 2019 13:00
Tuchylu su w Serbskej kulturnej informaciji (SKI) w Budyšynje historiske fota z Dolneje Łužyce wiźeś. To su fota, ako Heiko Lobert z Kóšnojc...

Plakat z gronidłom lěta

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Južo na kóńcu starego lěta su rozdali zasej plakat z gronidłom pśichodnego lěta. To jo za 2019 „Pytaj měr a žeń za nim“ – „Suche ...

30-jähriges Zamper-Jubiläum in Mulkwitz

stwórtk, 14 februar 2019 13:00
In Mulkwitz hatte das Zampern dies Jahr 30-jähriges Jubiläum. In all den Jahren waren die Lausitzer Blasmusikanten e.V. aus Welzow den Mulkwitzern t...

Halbnackte Männer im Deutsch-sorbischen Theater

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Budyšyna/Bautzen. Pünktlich zum Frauentag bringt das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen ein Stück mit halbnackten Männern auf die ...

Pśez zymu a dešć su rušowali

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Mokše a zyma jo było, weto su zachadnu sobotu radnje zapustowali. Jo to był 143. zapust, a 18 pórow młoźiny j...

Pjeluchy su jan tak lětali na zapustojski pśeśěg

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Wjerbna/Werben. Tudna młoźina jo ze źiśimi woswěśiła swój zapust. Zachadnu njeźelu su śěgali pó jsy, a to 179. raz. Pódla su ...

Su „brjazowego šołtu“ sobu wjadli

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Rogowa/Neu-Horno. Póry zapustojskego pśeśěga su woglědarje tudy wobźiwowali zachadnu sobotu. Wót zeger 17:00 su ducy byli, a to ju...

Źins jo zapust, běły zapust

stwórtk, 07 februar 2019 13:00
Ze Smogorjowa/Schmogrow. Wót wót lěta 1875 zmaka se smogorjańska młoźina na zapust. Licba jo nawušywana na slěznem boku „klambawy“,...

Wót wójnskego kjarliža až ku Kósykowej basni – Kupazukow jo wudała nowu CDeju „Do daliny“

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Lubowarje serbskeje muziki a muziki we cełem daś se wjasele nowym muzikaliskim lěbgodam. Marion Kwicojc z Lipska, serbska grafikaŕka a muzik...

Nowy zachopjeńk za dwórowu lodu w Radušu

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Tofla „Zum Hofladen“ jo luźe kradu rozgóriła. Rozmjej: Cesto su turisty kśěli błośańske wósebnosći nakupowaś, a su slědowali dopoka...

Schrotholzhaus wird HeimatHOF Lieske

stwórtk, 31 januar 2019 13:00
Z Lěskego/Lieske. Das 300 Jahre alte Schrotholzhaus in Lieske am Sedlitzer See war früher die Dorfschule und ist das älteste Haus im Ort. Se...

Wurlawy sind umgezogen

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Die Lübbenauer Designerin Sarah Gwiszcz hat in der Altstadt ihr neues Domizil bezogen. Sie hat das Geschäft in der Lübbenauer Neustadt geräumt ...

Źo a ga budu lětosa zapusty?

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Sobotu, 26. januar:

Strobice/Ströbitz

Njeźelu, 27. januar:

Rogozno/Willmersdorf

Rubyn/Ruben

Pśiłuk/...

Pśedstajenje biskupa na Alex

stwórtk, 24 januar 2019 13:00
Zachopjeńk apryla wuzwólijo krajna synoda nowego biskupa. Markus Dröge ga źo w nazymjem na wuměńk. Mjazy kandidatami jo naš něntejšny probst ...

Kśě twariś hotel na měsće „Słowjańskeje jsy“

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Z města Brambor(g) pśi Haboli/Brandenburg. Tudejšna muzejowa „Słowjańska wjas“, kótaraž − kaž wjaska Serbski lud w Dešnje −...

Wustajeńca wó swajźbarskich tradicijach w barlińskem muzeju

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Comy pśirucyś wustajeńcu zwenka Łužyce, w Barlinju. Tam jo w „Muzeumje za europske kultury“ tuchylu wustajeńca „Swajźbarske cowanja/Ho...

To njamóžo byś!

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Póbratš Jan stupa chwatnje do Łužyskeje hale we Wórjejcach. Jogo starosć jo wjelika, až su se wuměłce statnego ansambla za serbsku ludowu ...

„Łužyca“ – serbski magacin

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Sobotu, 19. januara, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Wuwitajomy Was tenraz ze Serbskego muzeja w Chóśebuzu. Muzej se saněr...

Z Hochoze/Drachhausen

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Towaristwo serbskich błośańskich rybakarjow Bórkowy a wokolina jo wótźaržało pśedslědnu sobotu w Złotem...

Co stoj we nowem Rozhlaźe?

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

W januarskem wudaśu Rozhlada namakajomy jano jaden tekst we dolnoserbskej rěcy (krotke kulturne noticki njelicymy sobu). To jo replika dr. Christ...

Luźe su se wułapowali wó dobre jěšnice

stwórtk, 17 januar 2019 13:00
Slědna měrna chylka pśed wótcynjenim kuchnje: Žeńske su pśigótowane, slědna góźba k fotografiji.

Z Rownego/Rohne. Sobotu s...

„Tag der offenen Tür“

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Am Sonnabend, den 12. Januar 2019, findet am Niedersorbischen Gymnasium der „Tag der offenen Tür“ statt. In der Zeit von 9:00 bis 13:00...

Guhrower feiern 550. Geburtstag

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Etwa 60 Guhrower fanden sich am letzten Freitag im Gemeinschaftshaus ein, wo die neunköpfige Gemeindevertretung mit Bürgermeisterin Kerstin Jaser...

Su gónili mjadwjeźa pó Wiknicy a šli stukat

srjoda, 02 januar 2019 13:00

Z Wětnice/Wiednitz. Źož hynźi maju tśeśi źeń gód (27. december) pokoj, jo we tej jsy njedaloko Kulowa ruš ako na camprowanju. W...

Luź z teju paleńcoweju licbu jo měł 95. burstak

srjoda, 26 december 2018 13:00

A to jo něga nowsański gólc, ceptaŕ a direktor, něto juž wjele lět „noweg casa“ žywy ceło za śichym. Te młodše budu gódaś, chto m...

Bog jo chójźił pó jsy a woglědał źiśam do domu

srjoda, 19 december 2018 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Chtož na tśeśej njeźeli pśichoda jo šeł wjacor pó jsy, ten jo zmakał na droze boga a jogo dwě pśewóźow...

Irmgard Kulejowa jo na pśecej wujšła

srjoda, 19 december 2018 13:00

We starstwje 91 lět jo na 9. decemberu wumrěła Irmgard Kulejowa z Bukowa (Groß Buckow), znata ako serbska ludowa wuměłcowka. Wóna jo se dož...

Cytajśo Pratyju!

srjoda, 12 december 2018 13:00
Serbska pratyja jo woblubowany dolnoserbski knigłowy format. Kupijom se ju kužde lěto. Cytajucy dostanjom wjele nowych informacijow a dłymšy dogl...

Trachtenausstellung in Lübben

srjoda, 12 december 2018 13:00

In Vorbereitung auf das Deutsche Trachtenfest in Lübben (17.- 19.05.19) wurde im Lübbener Rathaus durch den Bürgermeister der Stadt Lars Kolan e...

Gemeinden an der Basis mitnehmen

srjoda, 12 december 2018 13:00

Z Drjowka/Drebkau. Auf den Herbsttagungen der Kreissynoden der Kirchenkreise Cottbus, Niederlausitz und Senftenberg-Spremberg machten die Sy...

Im Spreewald sind viele Weihnachtsbräuche bekannt

srjoda, 12 december 2018 13:00

Bobolce/Boblitz. Fast alle Völker und Nationen auf dem Erdenglobus haben ihre historischen Mythen und Sagen, Sitten und Bräuche, Tradition...

Su žognowali dźěćetko w cerkwi

srjoda, 05 december 2018 13:00

Njeźelu, prědnego adwenta, jo fararka Malinkowa žognowała to slěpjańske dźěćetko a jo jomu pśipowjesyła módru „póslědkšnorku“ sl...

Tak wuglěda „Christkind“ hynźi

srjoda, 05 december 2018 13:00

Nawjele městnach w Nimskej su w adwenśe chmurne a tšachotne póstawy duce byli kaž tež w gódownem casu. Wóni su (mjazy drugimi) źiśam tša...

Taki rjapot! Fejfka ceptarja Lempela jo se rozbuchnuła

srjoda, 05 december 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. To znate tšojenje wót teju dweju njeplekowu Maksa a Morica z pjera Wylema Buša jo wordowało sobot...

NACHRUF: Der Komponist Hans Hütten ist verstorben

srjoda, 05 december 2018 13:00

Am 20. Oktober 2018 ist der Komponist, Arrangeur, Chor- und Orchesterleiter und Musiker Hans Hütten (auf sorbisch: Hanzo Hütten) nach schwerer Kr...

Pytaju źiśi za graśa

srjoda, 28 nowember 2018 13:00
Cerkwiny krejz Dolna Łužyca pyta źiśi za kórytowe graśa gwězdku. Njepytaju jano źiśi, kótarež graju abo spiwaju, ale trjebaju teke pomocnik...

Su swěśili swóju „Schadźowanku“ w Budyšynje

srjoda, 28 nowember 2018 13:00
W Budyšynje su se serbske študańce, absolwenty a gymnaziasty zachadnu sobotu zmakali na 144. Schadźowanku. Głowne jawišćo Nimsko-Serbskego ludo...

W italskem Tirolu su wjele nawuknuli

srjoda, 28 nowember 2018 13:00

Wědomnostniki Serbskego instituta a Bramborskeje techniskeje uniwersity Chóśebuz/Zły Komorow, zastupniki Domowiny, Załožby za serbski lud, Br...

Česke wukniki zasej we Łužycy

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Partnarska wuměna wuknikow Dolnoserbskego gymnaziuma a českego gymnaziuma w měsće Hořice ma tradiciju wót lěta...

Serbske drastwy a serbske reje

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Z Dešna/Dissen. Sobotu pśed dwěma tyźenjoma, 10. nowember, jo muzika w kjarcmje „Serbski dwór“ grała, pśeto dešańska Domowinska...

Kupka Berlinska droha njejo wěcej aktiwna

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Z Barlinja/Berlin. Barlinsku drogu mamy w Chóśebuzu a hynźi. W Barlinju pak jo była wokoło źaseś lět dłujko muzikowa kupka z takim ...

Wjelgin tužna powěsć

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Smjerś móžo do jadnogo luźa, gaž jo strowy a derje na cajku, malsnje deriś a jogo wusmjerśiś. Rowno to smy musali dožywiś sl...

„Na take suche lěto njamógu ja se dopomnjeś“

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Lěśe lětosa jo było nejśoplejše w Nimskej wót lěta 1881, ako su zachopili wjedro zapisowaś a temperaturu měriś. To jo k wěsći dała Ni...

Koncert k cesći Jana Rawpa

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Sobotu, 17. nowembra by znaty serbski komponist a muzikowy wědomnostnik Jan Rawp (1928–2007) swěśił swój 90. narodny źeń. Na tom dnju budu...

Prezentacija Kosykowych basnjow

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Drugi raz we tom lěśe pórucyjo se program z twórbami Mata Kosyka pśi góźbje wujźenja źewjetogo a slědnego zwězka Cełkownego wudawka Kos...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 29. November, um 19.00 Uhr<...

Pśestajaŕ, wudawaŕ a wjele wěcej

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

19. nowembera buźo zasej tak daloko: Pětš Janaš swěśi zasej kulowaty (abo nanejmjenjej poł-kulowaty) narodny źeń abo burstak, ako wón by ...

Njetšašne duchy prědownikow

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Wót redakcije: Na njeźelu zamrětych comy našym lazowarjam wulicowaś wót nałogow ze susedneje Pólskeje, ako maju cyniś z njabogimi a z w...

Drastwiny bal w Žylowku

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00
W Žylowku su něnt w kjarmušowem casu wóswěśili 6. raz swój lětosny „Drastwiny bal“. To jo było pśedzachadnu sobotu w kjarcmje „Alpensc...

Kjarmuša w Janšojcach

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

W Janšojcach su lětosa měli kjarmušu, pó dłujkem casu śěsty raz, a zasej w Labšojc kjarcmje „K lipje“.

Ako kjarcmarka Labšojc M...

Rowno wułojte, ned pśedane a to nabrane pósćone

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

Pópšawem se góźi mjasec oktober za rybyłojenje, pó tradiciji ga łoje se ryby w mjasecach, kótarychž mě se kóńcy z pismikom „r“. We ...

Serbski ewangelski kóńc tyźenja

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

Z Ochranowa/Herrnhut. Wobźělniki Serbskego ewangelskego kóńca tyźenja (SEKT), 10 źiśi a 11 dorosćonych, su byli srjejź oktobera w O...

Pisany list a kšasne nazymske wjedro

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

Wšuźi su něnto bomy a kricki pisane w nejrědnjejšych barwach. A teke w gumnach kwitu hyšći wjelgin rědnje te rože, kjarmušowe struski a n...

Nazymskej koncerta chora Łužyce

stwórtk, 25 oktober 2018 14:00
Lětosa jo chor Łužyca pód nawjedowanim Lubiny Žurowy-Pukaćoweje dał dwa nazymskej koncerta, dnja 14. oktobera w Crosćicach w Krawčikojc gós...

Su wiźeli, kak Herrnhutske gwězdy se gótuju

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

Južo žedne lěta se wudaju cłonki Domowinskeju kupkowu Chóśebuz a Žylow na zgromadny wulět. Na taki part su se južo zeznawali ze pśisamem ...

Witaj-źiśi z Raduša njamógu w Pšynem bóžko serbski wuknuś

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

Domowina se na wšaki part procujo, pódpěraś serbske šulstwo. To groni wósebnje serbsku wucbu a serbskich pedagogow. Wjeliku rolu grajo pśi t...

Domowina befragt die Sorben

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Was schätzen Sie an der Domowina? Was fehlt Ihnen an der Domowina? Diese und viele weitere Fragen stellt der Bundesvorstand der Domowina im Moment...

„Naša Hanka w wěncu stoj“ – Swajźbarske parle

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Serbski ludowy ansambel pśepšosyjo publikum, aby se wopóznał ze swajźbu, swěśoneju originalnje pó serbskem nałogu. We programje „Naša H...

First responder w Slěpem – co to jo?

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Domyslimy se: w prědnem casu pó lěśe 1989, ako bu Nowy Casnik wěcej kritiski, jo „Matej, ten Slěpjański“ we swójich pśinoskach w serbs...

Ma zasej row na kjarchobje

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Sobotu na tudskem „kerchobje“ su stajili kamjeń k cesći kantora a ceptarja Hermanna Worcha (1882-1964), kradu...

W Gołbinje změjo Serbska Pratyja 2019 swóju premjeru

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Južo wót septembra jo Serbska Pratyja za lěto 2019 na pśedań a młoge luźe su se ju južo kupili a chopili w njej cytaś.

Tak ako kužd...

Kak su něga twarili we Łužycy?

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Pśedslědny pětk jo Wilfried Merkel w Patocyc brožni na Horach (Bergen, blisko Wórjejc) zajmnosći wulicował wót stareje architektury w našy...

Pózna cesć za ceptarja Worcha

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Pśiducu sobotu, 6. oktober, budu na janšojskem kjarchobje napóraś toflu k cesći Hermanna Worcha (1882–1964). Wón jo był wuznamny ceptaŕ a...

Certifikacija

srjoda, 03 oktober 2018 14:00
Certifikaciju w lěśe 2018 su dojśpili dogromady styrjo wobźělniki. Smy testowali na stopjenjoma A1 a B1. Stopjeń A1 jo z dobrym wuspěchom dojś...

Co ma turizm w Błotach ze serbskeju rěcu cyniś?

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Co ma turizm we Błotach cyniś? Wjele, pśeto wónej wobej – turizm a serbska rěc – stej byłej źěl certifikacije znaśa serbskeje rěcy. S...

Angažěrujotej se za slěpjańsku rěc

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Z Kamjeńca/Kamenz. Zejlerjowe myto jo wustawjone w Sakskej ako pśipóznaśe za statki k lěpšemu serbskeje rěcy. Lětosa su z nim póces...

Su we śěgu rejowali a wulicowali wót tradicijow

srjoda, 26 september 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Nimsko-serbski ansambel z Chóśebuza jo sobotu pśed dwěma tyźenjoma se wudał z kulturnym śěgom z Chóśebuza d...

Grötsch ist nun „Sprachenfreundliche Kommune“

srjoda, 26 september 2018 14:00

Der kleine zur Gemeinde Heinersbrück gehörende Ortsteil Grötsch ist ein weiterer Ort, der nun offiziell mit einer Tafel sichtbar machen kann, da...

Serbska rěc jo jim pógóń

srjoda, 19 september 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Južo wěcej lět organizěrujo Rěcny centrum Witaj (RCW) mytowanje za młodostnych, kótarež se angažěruju za se...

Serby deje se do diskusije měšaś

srjoda, 19 september 2018 14:00

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Co póžedaju sebje Serby za pśichod, glědajucy na pśeměnjenje góspodarstwa we pśiducych lětźaset...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 12 september 2018 14:00

Sobotu, 15.09.2018, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Pla Arumunow w pódpołnocnej Grichiskej

Na zmakanju arumuń...

Naš Casnik buźo 170 lět! Kake su jogo stawizny?

srjoda, 12 september 2018 14:00

Rowno tak ako Domowina a serbske institucije su se měli serbske medije pó lěśe 1989, pó politiskem pśewrośe (Wende), wjelgin śěžko, se na...

Kokot w Janšojcach

srjoda, 12 september 2018 14:00

Južo dnja 18. awgusta jo janšojska młoźina swěśiła swójogo kokota. Na tej sobośe su se wše wobźělniki zgromaźili a we pśeśěgu marš...

Dešańske orgele su reparěrowali

srjoda, 05 september 2018 14:00
21. do 23. awgusta jo źěłała w dešańskej cerkwi firma z Niskeje/Niesky. Twarjaŕ orgelow Johannes Soldan a jogo kolegowka Astrid Zischank (nejsk...

Naš Casnik buźo 170 lět! Kake su jogo stawizny?

srjoda, 05 september 2018 14:00

„NOWY CASNIK co byś Serbam pśijaśel, raźiśel, pomocnik a pśewjednik, co namakaś w kuždem Serbskem domje swójo cesne městno, co namakaś...

Serbska rada wobradujo

srjoda, 29 awgust 2018 14:00
Wałtoru, 4. september, buźo wobradowaś Serbska rada w Pódstupimje. Źo? We jśpě E.070a we wjažy bramborskego parlamenta. Zachopjeńk wob...

Jubiläumsfeier am 1. September in Burg

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Auf dem Areal vor der Heimatstube Burg wird am Samstag, dem 1. September, das große Jubiläum des Nowy Casnik gefeiert. Von 14:00 bis 17:00 Uhr...

Młode luźe z wuglowych stronow Ukrainy, Rusojskeje a Nimskeje maju wizije

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Strukturna změna w Łužycy jo wjelika tema. Ale teke w drugich regionach, kótarež jo wuglowa industrija formowała, pśemysluju wobydlarje dla ...

Premjera krotkego filma PŚIRODA_PŚIRODA Karla Vouka w Ljubljanje

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Wót 20. do 25. awgusta jo był w Ljubljanje, głownem měsće Słowjeńskeje, 4. Festiwal krotkego filma FeKK. Na prědnem dnju festiwala jo se w ...

Su swěśili 555 lět Drěžnica

srjoda, 29 awgust 2018 14:00
Z Drěžnice/Drieschnitz (ku Kopańcam/Neuhausen). We cełej Drěžnicy jo sobotu był wjasoły ruš. Rozmjej: Drěžnicu su pśed 555 lětami ...

Wjerśaty wichorik we Rownem

srjoda, 22 awgust 2018 14:00
Pla Rownego jo był gano wjerśaty wichorik, kótaryž jo napórał wjelike škódy. Pśez gólu wót Rownego do Trjebina jo napórał how a tam p...

„Stara lubosć“ jo prezentěrowała serbske reje

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Na grodkojskem swěźenju jo teke chóśebuska kupka „Stara lubosć“ była pódla, wóna jo rejowała na jawišću na wikach a jo teke pódla b...

Rybakarski swěźeń

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Wót 10. do 13. awgusta su w Picnju 65. rybakarski swěźeń swěśili. W nalěśu 1954 jo dostał wjednik picańskeje młodownje, Scheiblich, nada...

Su wuryli stare rowy Germanow

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Z Grodka/Spremberg. Za luźi, kótarež se za stawizny našogo regiona zajmuju, abo za historiju našogo luda, su archeologiske wurywanja p...

Slědne bajkowe cołnowanje

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Serbske towaristwo „Studnja“ póbitujo w Bórkowach bajkowe cołnowanje. Wót maja jo było lětosa pěś terminow a slědne cołnowanja su pś...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 15 awgust 2018 14:00

Sobotu, 18.08.2018, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

W awgustojskem wudaśu magacina Was wuwjeźomy do casa dowola a drogowanj...

Pólak z wjelikeju wutšobu za Serbow

srjoda, 15 awgust 2018 14:00

Z běłym sportowym kólasom wón pśismalijo. Na kśebjaśe ma swóju carnu tobołu. Gregor Wieczorek pśijězdźijo ze źěła, z redakcije dolno...

„Drebkau und Umgebung auf alten Ansichtskarten“

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Die Sorbische Webstube präsentiert in der Ausstellung „Drebkau und Umgebung auf alten Ansichtskarten“ ausgewählte Postkarten des Philokartist...

Kólasa su wukšadnuli – tak njejsu žaby karowali

srjoda, 08 awgust 2018 14:00
1. a 2. kral w Bórkowach 2018: Georg Neumann (nalěwo) a Stefan Albin.

Slědny kóńc tyźenja w juliju jo Domowinska młoźinska kupka w...

Der Brauch vom Froschkarren, der eigentlich keiner ist

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Immer wieder müssen Jessica und Lilly ihre Leiterkarre absetzen und den „aufmüpfigen“ Frosch auflesen und zurücksetzen. Dabei ist der Frosch...

Unsere Erntebräuche älter als vermutet

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Im Jahr 1931 veröffentlichte der Professor für Slawistik Edmund Schneeweis das Buch „Feste und Volksbräuche der Sorben“, in dem er auch a...

Slědna serbska Pólakarka jo wumrěła

srjoda, 01 awgust 2018 14:00

Z Depska/Döbbrick. Kóńc junija jo tudy wumrěła Markaric Anna (Zachow, roź. Müllerojc, na serbske Markaric), 92 lět stara. Wóna jo t...

LMBV zastarujo rěki z wódu

srjoda, 01 awgust 2018 14:00

Lětosne lěśe jo kradu suche, ale weto ma Sprjewja dosć wódy, aby mógali turisty tam cołnowaś. To njejo samorozmějuce, glědajucy na pśik...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 25 julij 2018 14:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 2. August, um 19.00 Uhr...

Drachencombo erlebte „Woodstock der Blasmusik“

srjoda, 25 julij 2018 14:00

Im oberösterreichischen Dorf Ort im Innkreis fand kürzlich das alljährliche weltgrößte Treffen der Blasmusikanten statt. Mit dabei im Kreis...

Su swěśili jubilej błośańskeje gusty

srjoda, 25 julij 2018 14:00

W Tšupcu/Straupitz jo było slědny kóńc tyźenja zasej žywjenje na něgajšnem dwórnišću. Su ga 21. a 22. julija tam swěśili 120. jubilej...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 18 julij 2018 14:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 2. August, um 19.00 Uhr...

Su wuknuli a se wjele smjali

srjoda, 18 julij 2018 14:00
Z Chóśebuza/Cottbus. Zachadny tyźeń jo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu organizěrowała ferialny kurs. Wobźěliło jo se 42 luźi: z ...

Fleißige Spintefrauen

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Seit längerer Zeit war es der Wunsch einiger Chorfrauen des Sorbischen Folkloreensembles Schleife, bei Tourneen, Festumzügen und anderen öffentl...

Serbska kultura na stśělbowem swěźenju

srjoda, 11 julij 2018 14:00
Z Lubnjowa/Lübbenau. Kóńc tyźenja su tudy swěśili 47. błośański a stśělbowy swěźeń. Wón jo se zachopił z pśeśěgom stśělcow...

Su jěli na pólsko-serbsku namšu

srjoda, 04 julij 2018 14:00
Ze Žemrja/Sommerfeld (źinsa Lubsko we pólskem źělu Łužyce). Towaristwo za serbsku rěc w cerkwi jo kazało cłonkam Serbskeje wósady na...

Nimski prezident jo woglědał do Chóśebuza

srjoda, 27 junij 2018 14:00
Z Chóśebuza/Cottbus. Zwězkowy prezident Frank-Walter Steinmeier jo woglědał sobotu do města pśi góźbje 20. jubileja zwěstka „Tolera...

Wót zmakanja dolnoserbskego chora z pólskimi młodostnymi

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Halo! Mej smej Lena a Alina a mej comej Wam něnto zmakanje pólskich a serbskich młodostnych wopisaś.

Stwórtk pśed dwěma tyźenjoma 07....

Su swěśili źeń swětego Floriana

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Njeźelu su w cerkwi swěśili źeń swětego Floriana, patrona wognjowych wobornikow. To jo se stało drugi raz, za t...

Wjasoły Serbski swěźeń w parku

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Srjejź měsćańskego swěźenja, na jawišću rbb w Puškinowem parku, jo sobotu dało wjasoły a spódobny „Serb...

Gerc zagrajo, towzynt ból zažyjo

srjoda, 13 junij 2018 14:00

W Slěpem buźo kóńc tyźenja „VIII. Mjazynarodny festiwal dudakow“. Sobotu budu wót zeger 14:00 rozwjaselenja a programy na swěźeńske...

Serbski sejm: Prědny forum w Dolnej Łužycy buźo w Dešnje

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Z Rownego/Rohne. Iniciatiwa za Serbski sejm pśewjeźo skóro prědne regionalne forumy, źož budu rozkładowaś ideju serbskego parlamenta...

Wuběźowanje „Młoda serbska muzika“

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Serbski ludowy ansambel (SLA) jo lětosa w aprylu pytał k 11. razoju młode talenty na pólu muziki. Źiśi a młodostne wót šesć do 23 lět su...

Dwójorěcna namša w Slěpem

srjoda, 06 junij 2018 14:00
Swětki jo była w Slěpem dwójorěcna namša. Tam jo fararka Jadwiga Malinkowa teke dupiła Aianu Schmiedojc. Mama Steffi Schmied póchada z regi...

Nimsko-serbska namša na njeźelu swěteje Tšojnosći

srjoda, 06 junij 2018 14:00
Musikaliske dopołdnjo na njeźelu swěteje Tšojosći na Šusteroc dwórje w Trjebinje su wótwórili z nimsko-serbskeju namšu. Fararka Malinkowa...

W kloštarju

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Njeźelu pó stupnem stwórtku jo gołbinska wósada wuleśeła do Noweje Cale. Ze śěgom smy tam jěli a byli spokojne, až jo było take wódych...

Gnujuce rozžognowanje

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Z Města/Cottbus. Dłujkolětna wjednica serbskego internata Doreen Hufnagelowa jo měła tam 28. maja swój slědny źěłowy źeń. Wót j...

Wótrubane głowy, śěžke kamjenje na brusće

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Z Dešna/Dissen. Su naše wóścy we srjejźowěku (Mittelalter) wěrili, až někotare wumarliki jim pó swójej smjerśi škóźe? Mócne wopo...

Alte Traditionen sind wieder aufgelebt

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Angelika Balzke (64) ist seit 2008 Vorsitzende der Domowina-Ortsgruppe. Mit ihrem Heimatort ist sie tief verwurzelt. Nach ihrem Fachschulstudium...

Źeń wótwórjonych młynow: Błotny młyn pla Raduša buźo muzej

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Z Raduša/Raddusch. Jaden z nejrědnjejšych starych historiskich młynow w Błotach a wokolinje jo ten Błotny młyn (Buschmüh­le). Jen s...

Góruca faza jo se zachopiła: hyšći 10 dnjow

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Lětosa buźo zasej Mjazynarodny festiwal dudakow, kóńc tyźenja wót 15. do 17. junija. A to njejo ze pśipadom: w...

Šołta jo lazował ewangelium namšy

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Z Trjebina/Trebendorf. Zachadnu njeźelu su tudy swěśili k wósymemu razoju „muzikaliske dopołdnjo“ – narodny źeń Šusteroc dwór...

Ein Taubenzüchter mit wendischem Herzen

srjoda, 30 maj 2018 14:00

In der niedersorbischen/wendischen Öffentlichkeit tauchen immer wieder Personen auf, die bisher nicht bekannt waren. Einen solchen Menschen ste...

Ta „hucba“ – legenda a wěrnosć

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Pó wšakich głowach a pismach šari se, až njejo bórkojska maruša Witcyc Mina swóju maminu rěc pšawje wuměła, až jo ju akle w Budyšynje...

Jurij Khěžka a Mina Witkojc

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Lětosa 31. maja buźo tomu 125 lět, až jo se naroźiła basnikarka, redaktorka Serbskego Casnika a wudawarka Serbskeje pratyje Mina Witkojc (189...

Bórkojska šula jo swěśiła Minu

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Z Bórkow/Burg. Mina Witkojc by měła dnja 28. maja swój 125. burstak. Toś jo šula we jeje rodnej jsy Bórkowy jej wugótowała wjeliku ...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 23 maj 2018 14:00

Sobotu, 26.05.2018, zeger 13:30, w rbb telewiziji

Moderator Christian Matthée Was wita tenraz do Dešna. How „serbska rěc jo žyw...

Wót źěła, z brožnje muzej natwariś

srjoda, 23 maj 2018 14:00

Cornelia Schnippina ma wjele prědk. Wóna bydli w Ptačecach, tam jo aktiwna w muzeju. Něnt jo se dalšny projekt prědk wzeła: dwór a bolany c...

Serbski komponist Detlef Kobjela jo njabogi

srjoda, 23 maj 2018 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Z Górneje Łužyce smy dostali tužnu powěsć, až wjeliki a znaty serbski komponist, muzikowy wědomnostnik a lawrea...

„Slěpjańske ludowe powjesći“

srjoda, 16 maj 2018 14:00

Slěpjanarje su pilne, což nastupa to źaržanje swójeje kultury. Gano jo wujšła zběrka „Kak Slěpjańska cerkwja swój torm krydła. Ludowe...

Nimski młynowy źeń (21. maj)

srjoda, 16 maj 2018 14:00

Tšupc/Straupitz

We tšupcańskem młynje buźo wót zeger 10:00 do 17:00 pokazowanje wšych tśich młynow. W žytowem młynje buźo ...

Lěśojska sezona „bLIda“ jo se zachopiła

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Pó pśestawce jo našo bLIdko se zasej zmakało. Tenraz su wšykne „stare“ bLIdarje pódla byli, ale tek študańce prědnego lětnika su sobu...

Werner Bareinz – 70 Jahre und bei den jungen Musikanten absolut beliebt

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Eine außergewöhnliche Wertschätzung hat Werner Bareinz, muttersprachlicher Wende aus Drachhausen, erfahren. Als der Blasmusiker Anfang Februa...

Spremberg erneut als sprachenfreundliche Kommune ausgezeichnet. Tafel „Deutsch-sorbische/wendische Stadt“ am Rathaus enthüllt

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Spremberg/z Grodka. Freitag, der 13. März, war für Spremberg ein guter Tag. Da erfolgte in Lübben die Auswertung des Wettbewerbes „Spra...

Jo jich wjadła pśez tradiciju ludowego spiwa

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Z Drjejc/Drewitz. Jadnab 80 luźi jo pśišło sobotu do cerkwje na muzikaliske wótpółdnjo. Spiwarki Dolnoserbskego seksteta su pśednjas...

Krajna cerkwja ma něnto „managery za šćit klimy“

srjoda, 02 maj 2018 14:00

We Wobswětowem běrowje ewangelskeje krajneje cerkwje (EKBO) maju wót 1. apryla managery za šćit klimy (Klimaschutzmanager). To su Janes von Mo...

Serbske balokoparje su „Rědnu Łužycu“ wuknuli

srjoda, 02 maj 2018 14:00

Z Dešna/Dissen. Až cłonki mustwa „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ njewuměju jano derje graś z balom, ale až mógu teke spiwaś,...

Zmakanje pjerwjejšneje rědownje – z mólarjom

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

W janšojskem Serbsko-nimskem domowniskem muzeju su dnja 15. apryla wótwórili wustajeńcu „Błośańske wobraze“. Je jo namólował Volkmar P...

„99 wósebnych stronow Łužyce“ – źo te su?

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Nowy pśewódnik za Łužycu – to jo zajmna wěc teke za nas domorodnych. Dokulaž chtož rad swóju domownju wuzgónjujo, starcyjo tam snaź na ...

Zejlerowe myto za spěchowanje slěpjańskeje serbskeje rěcy

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Dieter Redo.

Dnja 18. apryla jo Eva-Maria Stange, sakska ministarka za wuměłstwo, znate cyniła, až Juliana Kaulfürs...

Zastojniki wót ministarstwa a wokrejsa su se woglědali „Lipu“

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Z Bórkow/Burg. Wót 1. awgusta buźo slědne lěto we źiśowni to pśebywanje zadermo. Za serbske źiśownje kśě wót tog dnja tek něco...

Postowy cołn zasej jězdźi pó lěźańskich tšugach

srjoda, 18 apryl 2018 14:00

Z Lědow/Lehde. Wjele turistow ma póžedanje zmakaś ten postowy cołn, z kótarymž sobuźěłaśerje posta wóze tudy listy a pakety na l...

Gmejna Dešno-Strjažow jo dobyła

srjoda, 18 apryl 2018 14:00

Z Lubina/Lübben. Gmejna Dešno-Strjažow jo dobyła prědne myto kategorije I we wuběźowanju „Rěcam pśichylona komuna – Serbska rě...

„My se pśez drastwu identificěrujomy“

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Anett Zyšcyna ma mało casa: ako WITAJ-wótkubłarka źěła w Žylojskej źiśowni Mato Rizo. Wóna angažěrujo se we swójej cerkwinej wósaźe...

Barbuk – serbska wjas? No, to se wě, co ga wacej!

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Z Barbuka/Bärenbrück. Na głownej zgromaźinje Domowinskeje župy Dolna Łužyca 9. měrca w Depsku su dostali Domowinske kupki kołowoko...

Wóna lubujo swóju gólu, serbske drastwy a Rowne

srjoda, 11 apryl 2018 14:00
Edith Pjeńkowa na jadnej demonstraciji za wobchowanje domowni. Foto: H. Kell

Edith Pjeńkowa we Rownem swěśi dnja 12. apryla swój kulowaty 80. ...

Gósći njejsu se dali dłujko kazaś a su rejowali sobu

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Kužde lěto organizěrujo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu „Serbske wótpołdnjo“ za maminorěcne wobydlarje serbskich jsow. Lětosa smy j...

Młode jatšy w Slěpem

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Protestne pśechójźowanje młode jatšy (w Dolnej Łužycy: małe jatšy) jo we Slěpem a Rownem južo tradicija. L...

Dajśo sebje znaśe serbskeje rěcy certificěrowaś! – Rěcny certifikat wó dalšny stopjeń rozšyrjony (B1)

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Wót lěta 2016 póbitujo Rěcny centrum WITAJ pśespytowanja za Rěcny certifikat dolnoserbšćiny a Rěcny certifikat górnoserbšćiny. Do něnt...

Su sebje a cełu wjas pśigótowali na śichy pětk

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Z Dešna/Dissen. Lětosa jo se 14 žeńskich na pasionske spiwanje na njeźelu palmarum zmakało. Tak su sebje a wjas pśigótowali na śich...

Jatšowny wogeń

srjoda, 04 apryl 2018 14:00
Njeglědajucy na njegódne wjedro ze sněgowym dešćom, su se zmakali se teke wobydlarje Kóšnojc (Koschendorf) a gósći pśi lětosnem jatšown...

Pasionske spiwanje na Horach

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Z Horow/Bergen bei Hoyerswerda. Cerkwju njamaju na Horach, Horjańske chójźe do Wórjejc namšu, do Jańskeje cerkwje. Zeleny stwórtk pak...

W slěpjańskej wósaźe spiwaju zasej k jatšam

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Jatšownicu jo tudy drugi raz we nowem casu dało jatšowne spiwanje pśed cerkwju (stary nałog jatšownego spiwanja ...

Zgromadne źěło mjazy OSZ a RCW buźo se intensiwěrowaś

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Wažny nadawk Rěcnego centruma WITAJ (RCW) jo, garantěrowaś serbskorěcny program WITAJ w źiśownjach, šulach a hortach. Za wukubłanje ceptar...

Wejsanarje su latarnje pśed wrota stajili

srjoda, 04 apryl 2018 14:00
Z Popojc/Papitz. Spiwarki z Rubyna, Kósobuza, Pódgóle, Wjer­bna, Popojc, Limbarka, Gołbina a města su tudy jatšownicu wót šesćich zaj...

Mark jatšownych jajow w Slěpem

srjoda, 28 měrc 2018 14:00
Wěcej ako 30 jajamólarjow jo se zmakało srjejź měrca na 21. marku jatšownych jajow w Serbskem kulturnem centrumje. Sobu pódla jo se prezent...

Źowka cesći wuměłstwo mamy

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Na iniciatiwu Kersten Flohe, źowki serb­skeje ludoweje wu­měł­cowki Sigrid Bolduanoweje z Łojojca (Klein Loit...

Bóže domy wobznanje wšake stawizny

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

Kloštaŕ Nowa Cala/Neuzelle w Dolnej Łužycy glěda slědk na 750 lět swójogo hobstaśa. Nimski markgroba Hendrich Jasny (Heinrich der Erlaucht...

18 raz za „Serbska rěc jo žywa“!

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

Až do 5. měrca jo běžało w Bramborskej južo tśeśe wuběźowanje „Serbska rěc jo žywa“. Insciněrowałej stej to bramborski parlament ...

Wokrejsna reforma jo zastajona

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Wokrejsna reforma jo zastajona

Wokrejsna reforma njebuźo se naslědku pśewjasć. Pśedsedarstwo pak se pšaša, kótare wót tych po...

„Ducy pó domowni“ – Nowe serbske knigły su swóju premjeru měli

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Na wjacoru mjazynarodnego dnja žeńskich jo w Serbskem domje na programje stojało pśedstajenje knigłow jadneje aw...

W Mósće jo se wšykno derje bulało

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Z Mósta/Heinersbrück. Tak ako na kuždem zapusće w Dolnej Łužycy ma teke młoźina w Mósće něco wósebnego. Gaž woglědaju sponsora...

W Barbuce 135. raz zapust

srjoda, 14 měrc 2018 13:00
Z Barbuka/Bärenbrück. Dogromady 52 pórow jo se pśinamakało pśi lětosnem zapusće w Barbuce. Žeden źiw, tam ga su lětosa wóswěśili ...

Leiper Hafen bekommt neues Antlitz

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Lipje/Leipe. Trotz widriger Wetterverhältnissel gehen die Umbauarbeiten am örtlichen Hafen sicher und planmäßig voran. Die Stadt Lübben...

Su grali hokej na kališću

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Njeźelu tyźeń na zamarznjonem kališću srjejź jsy jo był wjeliki ruš! Wjele familijow ze źiśimi jo pśiš...

Das Sorbische Nationalensemble sucht junge Musik-Talente

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Das Sorbische National-Ensemble sucht am 14. und 28. April 2018 zum 11. Mal junge Musiktalente. Kinder und Jugendliche im Alter von 6-23 Jahren sin...

Wendenfreunde gründen Verein

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Lüchow im Wendland. Auf die Gründung wurde mit einem Glas Sekt von der Domowina angestoßen: Der Wendische Freundes- und Arbeitskre...

Zapusty kóńc tyźenja

srjoda, 28 februar 2018 13:00

Sobotu, 03. měrca

– w Strjažowje/Striesow

– we Dešanku/Dissenchen

Njeźelu, 04. měrca

– w Depsku/ D...

11 junge Paare – alle mit der „lapa“

srjoda, 28 februar 2018 13:00

Welches Dorf hat im Kreis Cottbus die schönste Straße? Turnow? Willmersdorf? Oder vielleicht Sielow? Nein, ich würde sagen Gulben/Gołbin. – D...

Grodkojski měsćański archiw wrośijo se do domownje

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Kóńc januara su zjawnosći we Grodkojskej radnicy znate cynili, až historiske akty a archiwalije města, ako su se wuměstnili do Lubnjojskeje w...

Wót misionarki a šklobow w Surinamje

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Swěśimy 2. měrca swětowy bjatowański źeń žeńskich. Lětosa stoj Surinam we srjejźi. Z togo kraja budu na tom dnju teksty cytaś a słyša...

Die Kunst des Spinnens bietet das ATZ in Welzow

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Pó moto „Wót pśěslinka (Spinnwirtel) a kólaska“ zmakaju se pšawidłownje wót lěta 2012 žeńske na pśězu w Archeotechniskem centrumje...

Slědna hochoska pśěza do nalěta

srjoda, 21 februar 2018 13:00
Pśěza jo tradicionelnje zymska zaběra. A tak se to maju hyšći źinsa te hochoske žeńske. Wót nowembra zmakaju se kuždy drugi tyźeń. Ale jan...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Sobotu, 17.02.2018, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Ptaškowa swajźba SLA

W srjejźišću februarskego wudaśa ...

26. zapust nowego licenja w Strobicach

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Ze Strobic/Ströbitz. Swój 26. zapust jo swěśiło sobótu, 27. januara wótpołdnja 31 pórow – žeńske a źowća w rědnych serbskich...

Wjasoły pśeśěg gymnaziastow pśez centrum města

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Nawjedowane wót dujarskeje kapały „Prostataler Blasmusikanten“ jo śěgnuło stwórtk, 1. februara pśi 32. zap...

Mało pórow, ale dobre wjedro a dobra mysl

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Ze Smogorjowa/Schmogrow. Hejnak by na njebju pśešaltowali na dobre wjedro – hynac ako te druge dny, gaž jo pśi camprowanju pokazała z...

Janšojce su swěśili 142. zapust

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde Pó motu „Źins jo zapust, zapust – witśe hyšći ceły źeń!“ jo była sobotu, 3. februara, zasej ceła wja...

Wjerbańska młoźina wuženjo zymu z rejami

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Wjerbna/ Werben. Njeźelski wobjed jo dało za Wjerbanarjow na prědnej februarskej njeźeli ned za drugeju fryštuku. Pśicyna za to: Nic...

Gatojce su chude bogaśce: Něnto su se zacrěli do długa

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Husa/Maust. Gatojska gmejna (Gemeinde Teichland) jo wjele lět póžywała wusoki zwarbowarski dank Vattenfalla – na jich teritoriumje g...

Žylojska młoźina: Wjele nowych lapow na zapusće

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Na com jo to lažało, až wót tych 3600 wobydlarjow Žylowa su jano 63 na woklapnicu kóńc januara pśišli? Snaź se njeinteresěruju, snaź...

Młoźina jo tudy bejnje młoda

srjoda, 14 februar 2018 13:00
Z Turjeja/Tauer. Młoźina jo njeźelu swěśiła tudy zapust. 21 pórow jo śěgnuło z gercymi pśez tu dłujku wjas, wót zajtšnego kóńca...

Wóze pilnje rogož na cołnje

srjoda, 07 februar 2018 13:00

Z Lědow/Lehde. Rownož małko turistow se tudy wobźaržujo, ga weto wiźi se we slědnych dnjach wjele cołnow we jsy. „Wina“ na tom j...

„Dejmy wó marketingowej strategiji pśemyslowaś“

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Serbska kulturna informacija LODKA w Chóśebuzu jo se wuwiła k dobremu zmakanišću zajmcow serbskeje kultury. Alfons Wićaz jo se z jeje wjed...

Dogromady 17 mošejow a wjelika katolska kśica

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Z města Sarajevo do města Mostar njejo daloko, jano něźi 150 kilomejtari. Tam jo była druga głowna stacija našeje dłujkeje jězby pó Ba...

Šlachtowanje: Nicht njejo musał z proznyma rukoma domoj hyś

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Z Rownego/Rohne. Sobotu a njeźelu pśed dwěma tyźenjoma su na Njepilic dwórje kazali na šlachtowanje. Pśigótowanja na ten swěźeń s...

Wobydlarje śěgnu za jaden póstronk

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Wěcej ako 150 wobydlari brjazyńskeje gmejny jo pśišło do „Ballhausa“ na 5. januaru na woklapnicu. Wóno jo było kaž pśi balokopanju:...

Za pśijaśelow a zajmcow serbskeje rěcy a kultury

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Dypkownje k zachopjeńkoju nowego nalětnego semestra 2018 su nowe programowe zešywki gótowe a wen pósłane. Tak ako w slědnych lětach dajo za...

„Reja do Raja – Tanz ins Paradies“

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Am Donnerstag, den 25. Januar, findet um 19.00 Uhr im Wendischen Haus in Cottbus, August-Bebel-Str. 82 eine Ausstellungseröffnung mi...

Sarajevo – 1452 dnjow jo była tam wójna

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Zachopiła jo se naša dłujka jězba w Barlinju. Pśez Lipsk, Durinsku, Bayersku a Awstrisku smy dojśpili pó něźi 1000 kilomejtarjach prědny ...

Co jo „Babiny gat“ pla Trjebina?

srjoda, 17 januar 2018 13:00
Z głownym źěłowym planom (Hauptbetriebsplan) 2018/19 zgubijomy dalšny źěl našeje domownje na brunicu. Teke strony wokoło Babinego gata (Katha...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Sobotu, 20.01.2018, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Tema magacina:

„Na zasejwiźenje zyma“ – tśi gene...

Zapusty kóńc tyźenja

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Bórkowy/Burg

Sobotu, 20. januara, swěśi młoźina we Bórkowach swój 125. zapust. Zmakaś budu se zeger 14:00 na swěźeńs...

W Domowinje byś – nic dla pjenjez, nic dla sobulutosći

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Jadnab 120 cłonkow jo se wobźěliło pśedslědnu sobotu na głownej zgromaźinje Towaristwa serbskich błośańskich rybakarjow Bórkowy a wokol...

Ryby na pokoj wóstajiś? Jo, ale...

srjoda, 10 januar 2018 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Serbske rybakarje skjarže, až w rěce a tšugach maju mało rybow. To jo se na-spjet pokazało na głownej zgromaź...

Protest pśeśiwo škódam pśez brunico we jamy

srjoda, 10 januar 2018 13:00
Z Kerkojc/Kerkwitz. Zachadnu njeźelu jo jadnab 300 luźi pominało jěsnjejšy kóńc janšojskeje jamy na protestnem drogowanju z Kerkojc do ...

Mólarje su złožyli pjenjeze za mósćańsku źiśownju

srjoda, 03 januar 2018 13:00

„Mólarje picańskich stronow“ su srjejź decembera pśepšosyli źiśi z mósćańskeje źiśownje „Im Zeichen der Linde“ do cerkwje na ro...

Hauptversammlung der Spreewaldfischer

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Die Jahreshauptversammlung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Sonnabend, den 6. Januar 2018, um 10.00 Uhr

Źo ga „hyn“ ze starym škrjokom?

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Slědny wjerašk gódownego casa abo kóńc gódownych swěźenjow jo 6. januar, źeń Tśoch kralow. Absolutny kóńc z gódami jo 2. februara, dn...

Su spiwali wjele kjarližow namšy

srjoda, 03 januar 2018 13:00
Z Chóśebuza. Wěcej ak 80 namšarjow jo pśišło gódownicu do Serbskeje cerkwje na rědnu namšu, kótaruž jo źaržała dešańska farark...

SKÓRO TEŽ SERBSKE KOPARKI?

srjoda, 27 december 2017 13:00
SKÓRO TEŽ SERBSKE KOPARKI? Za tym, ak bu mustwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ lětosa w aprylu załožone, pśemysluju něnt w Doln...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 27 december 2017 13:00

Die Jahreshauptversammlung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer findet am Sonnabend, den 6. Januar 2018, um 10.00 Uhr im Begegnungs...

Tam by dejali měś wjeliki respekt

srjoda, 27 december 2017 13:00

Ku komentaroju Bernda Pittkunings „Gólnikaŕ ma tšach“ „ (NC 45/2017) k artikeloju „Jelenjowa swajźba: Wjelki su jelenje pśegónjowali...

Kubłańska konferenca buźo znowa nazymu

srjoda, 27 december 2017 13:00

Dešno/Dissen. Župa Dolna Łužyca ma wěcej ako 2.200 cłonkow, ak se we jadnab 40 Domowinskich kupkach a drugich towaristwach angažěruj...

Cas pśichoda: My dejmy cakaś a sćerpne a kreatiwne byś

srjoda, 20 december 2017 13:00

Lud we źinsajšnem casu jo se za wětšy źěł wóthucył sćerpnosći. Źinsa ga móžoš cełe lěto kupiś sad a płody, kótarež su pjerwjej...

Gódowny mark w Mósće jo był „sněgowa enklawa“

srjoda, 13 december 2017 13:00

Móst/Heinersbrück. Nic jano te woglědarje z bli­­šeje wokołnosći, ale samo te partnarskeje gmejny Świdnica w Pólskej su se wjelgin...

Gódownicka

srjoda, 13 december 2017 13:00
We slědnem šulskem tyźenju do gód zmakaju se ceptarje, wukniki, a starjejše na Dolnoserbskem gymnaziumje na gódownicku – ako kužde lěto. Wit...

In Groß Düben war das sorbische Christkind zu Gast

srjoda, 13 december 2017 13:00

Einen sehr gemütlichen Nachmittag zum ersten Advent verbrachten 50 Senioren aus Groß Düben in ihrem Gasthaus Köppen. Nach dem Kaffee trinken mi...

Nic jano Depšćańske su pśišli na gódowny mark

srjoda, 13 december 2017 13:00

Depsk/Döbbrick. Depšćanarje su wugótowali zachadnu sobotu k tśeśemu razoju gódowny mark. Kaž južo łoni njejsu te woglědarje jano ...

Źiśi su zwónili, klapali a šćerkali

srjoda, 13 december 2017 13:00

Rěcny centrum Witaj jo gromaźe z Domowinu a Spěchowańskim towaristwom za Serbski muzej pśewjadł projektowe dny za źiśi ze zakładnych šulo...

Gódowny mark we Hochozy

srjoda, 06 december 2017 13:00

W Hochozy su sobotu byli gódowne wiki, ned pśi grajkanišću. Wjelgin se za to staraju starjejše jsy. We slědnych 12 lětach jo jadna kupka sta...

Studnja žyweje wódy

srjoda, 06 december 2017 13:00

Z města. Kužde lěto se zmakajo Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. na lětnu zgromaźinu sobotu do prědnego adwenta...

Šlichow, Rogozno a Škódow su nejlěpše

srjoda, 06 december 2017 13:00

Z Města/Chóśebuz. Nic jano we wokrejsach se pśewjeźo wuběźowanje „Naša wjas ma pśichod“ („Unser Dorf hat Zukunft“). Ně, te...

Wjasoły gódowny ruš

srjoda, 06 december 2017 13:00

Chtož jo kśěł prědny adwent dožywiś wjelgin rědny gódowny mark, ten jo měł za to wjele, wjele móžnosćow. Nejwěcej woglědari a gós...

Krabat Kurta Gerlacha su wótnowotki wudali

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Gano su w małkem nakładnistwje Edition CL w Neustadt w Sakskej wótnowotki wudali knigły „Krabat oder die Zauberschule“ spisarja Kurta Gerla...

Lud Sami: Wjele scenow by mógli teke wu nas nawjerśeś

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Na Festiwalu pódzajtšnoeuropskego filma, we sekciji „Domownja“, su pokazali šwedojski grajny film „Samiska kšej“ (šwedojski: Samibl...

„Witaj“ mit Herz und Leidenschaft vorleben

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Crostwitz/Chrósćicy. Das Modellprojekt Witaj belebt und stärkt maßgeblich den Erhalt der sorbischen Sprache in der gesamten Lausitz. „Dara...

„Jo sebje serbstwo we dušy wobchował“

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Lětosa pśed 125 lětami, kradu na 29. nowemberu lěta 1892, jo se w Radowizy naroźił Hanzo Hühnchen (1892–1977) – serbski pa­triot, ce...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

Sobotu, 25.11.2017, zeger 13:15 – 13:45, w rbb telewiziji

dokumentacija „My – Słowjany w Nimskej“, 1. źěl

...

Teke w Mansfeldźe woplěwaju swóje tradicije

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

W rěźe „Heimat, domownja, domizna“ njejsu na festiwalu jano pokazali starše a nowe serbske filmy abo filmy ze serbskeju a łužyskeju temati...

Prastare byśe lutkow – Lutkowy kamjeń pla Mukwarja

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

W góli mjazy Noweju Darbnju (Neudöbern) a Mukwarjom (Muckwar), něźi kilometer na połudnjo wót Mukwarja, nadejźomy samotny śamny kamjeń. K...

Jubiläums-Fastnacht 2018 in Burg

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

Im Kurort Burg steht das Jahr 2018 im Zeichen der Jubiläums-Fastnachten. Aus Anlass der 125. Jugendfastnacht sind alle Jugendlichen und Junggeblie...

„Serbske koparje“ su treněrowali

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

W januarje pśiducego lěta co se mustwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ wobźěliś na znatem turněrje w balokopanju w měsće w „Łuž...

Jo to woblico pśiboga Flinsa? – Carny kamjeń w Gołynju

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

Mała wjas Gołyń (Gahlen) njedaloko městaška Wětošowa w Dolnej Łužycy wobsejźi cerkwju, póchadajucu z casa wokoło 1250 do 1300. Na pódp...

Sabrodt in „Leichhardt“ vor 80 Jahren umbenannt

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

Dass Siedlungen, Vorwerke, Dörfer oder Städte manchmal umbenannt werden, ist oft dem aktuellen politisch-ideologischen Zeitgeschehen geschuldet. ...

Wobswětowa kupka we źiwadle

srjoda, 01 nowember 2017 13:00
Stawizny Chóśebuza kóńc 1980ych lět wjelgin njestoje we tuchylnej debaśe. Chto ga hyšći wě, až teke w měsće smy měli „Neues Forum“? P...

Sorbischer Kulturtourismus im Spreewald

srjoda, 01 nowember 2017 13:00

Die diesjährige Exkursion des Vereins für sorbischen Kulturtourismus führte Ende September 25 Mitglieder und Partner in den Spreewald, nach Lehd...

Institut jo swěśił 25. jubileum

srjoda, 01 nowember 2017 13:00
Chóśebuz/Cottbus. Wjelgin cesnje a dostojnje su zachadny stwórtk w zalu Měsćańskego domu swěśili jubileum 25 lět Serbskego instituta. ...

„Herbstfarben – barwy jesieni“

srjoda, 25 oktober 2017 14:00

Unter diesem Motto hatte das Gemeindezentrum für Kultur und Sport der Stadt Iłowa 20 Seniorinnen und Senioren aus der Partnergemeinde Jänschwald...

Su protestěrowali pśeśiwo skale

srjoda, 18 oktober 2017 14:00

Akle něnto smy zgónili, až su w Budyšinku (Budyšynski wokrejs) njeźelu, 17. septembera protestěrowali ze smugi luźi. Pódla su Serby ze 6 w...

Njepilic dwór: Ansambel z brunicowych stronow w Čechojskej jo wustupił

srjoda, 11 oktober 2017 14:00

Rowne/Rohne. Njeźelu pśed dwěma tyźenjoma su tudy swěśili swěźeń na Njepilic dwórje. Wjedro jo było zymne, ale wšykne ławki su ...

Žylow: Nowe mě šule jo něnto wótnazdala wiźeś

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Wót 8. septembera, ako su to pósćenje nowego mjenja swěśili, ma tudejšna zakładna šula oficielnje nowe mě Zakła...

Lětosa rosćo bejnje wjele gribow w góli

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Hochoza/Drachhausen. We wokolnej góli rosćo tuchylu wjele gribow. To stej nam powěźełej Lotric Manfred a Regina, ako bydlitej na Pěska...

Źiśi su swěśili žnjowny swěźeń

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Rěcny centrum Witaj a serbska źiśownja Villa Kunterbunt w měsće stej zachadnu srjodu gromaźe pśewjadłej serbski ...

To ga dajo se wěsće zwónoźeś

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Awstraliska glěda slědk na 230lětnu historiju wobsedlenja pśez Europejarjow wót lěta 1788. K pśidrogowarjam licy teke 5000 serbskich luź...

Su swěśili namšu pśi zwónicy pśi góźbje 570lětnego jubileja Barbuka

srjoda, 27 september 2017 14:00

Slědnu njeźelu awgusta zeger 10.00 jo stary liškojski zwón mócnje chopił zwóniś, kradu tak ako něga jo było słyšanjeju we tej wótbagro...

Na dnju starkich su w źiśowni swěśili žnjowny swěźeń

srjoda, 27 september 2017 14:00

Móst/Heinersbrück. Ku dnju starkich w mósćańskej źiśowni jo wjednica Andrea Gabowa ze swójimi sobuźěłaśerkami sebje wumysliła n...

„Luźe njejsu se tencas zewšym na to myslili“

srjoda, 27 september 2017 14:00

Jubilejny swěźeń pśi góźbje 65 lět Dolnoserbskego gymnaziuma pśed dwěma tyźenjoma jo za wjeliku licbu něgajšnych wuknikow dobra góźba...

Rico Nowak – tśeśi raz zasobu sperkral!

srjoda, 27 september 2017 14:00

Běła Góra/Byhleguhre. Titel žnjow­nego krala cełeje Dolneje Łužyce – togo superkrala – jo tudy na superkokośe sobotu dobył 29l...

„Kśě serbsku tkajarsku tradiciju wótžywiś“

srjoda, 20 september 2017 14:00

W janšojskem muzeju su gano pśepšosyli na wósebny workshop. Ideja jo pśišła wót Christiny Kliemoweje wót Serbskego muzeja w Chóśebuzu, a...

Noc muzejow w Janšojcach w znamjenju tkajarskeje tradicije

srjoda, 20 september 2017 14:00

Amtěrujuca wjednica Serbsko-nimskego domowniskego muzeja Janšojce Diana Susanne Šejcowa (Schuster) jo lubosćiwje pśigótowała teke lětosnu n...

Saněrowanje Serbskego muzeja derje póstupujo

srjoda, 20 september 2017 14:00

Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej Chóśebuz z.t. jo se srjodu 30. awgusta informěrowało wó stawje saněrowanja Serbskego muzeja w Chó...

„Sława“ za dwa serbskej chora

srjoda, 20 september 2017 14:00

Z města/Chóśebuz. Wjelgin kšasny koncert jo njeźelu wótpołdnja we Wušej (Nimskej) cerkwi w měsće dožywiło wušej 100 rozbuźonyc...

Słownikaŕ a fotograf

srjoda, 13 september 2017 14:00
Prědny ateljej, 1878 pśi swójej swajźbje kupjony bydleński dom.

Das vorliegende Handwörterbuch – ein opus posthumum des seligen...

Neues Rennen um Landestitel

srjoda, 13 september 2017 14:00

Zur Eröffnung des 3. Landeswettbewerbs „Sprachenfreundliche Kommune – serbska rěc jo žywa“, wurden am vergangenen Dienstag, dem 05. Septem...

So viel erfahren Sie sonst niemals an einem Tag!

srjoda, 06 september 2017 14:00

Horno/Rogow

Archiv verschwundener Orte (AvO)/Archiw zgubjonych jsow, An der Dorfaue 9: Windrad auf dem Dach–Wě...

Źiśecy kokot we Wjerbnje

srjoda, 06 september 2017 14:00

Wjerbno/Werben. Až te „wjelike“ swójo łapanje kokota maju, to jo we Wjerbnje južo 20 lět zasej dobra tradicija. Ale mjaztym su teke...

Rauschende Geburtstagsparty zum 10. Blasmusikfest in Jänschwalde

srjoda, 30 awgust 2017 14:00

Als zum ersten Blasmusikfest im Jahr 2000 560 begeisterte Zuschauer in das einzige aufgebaute Festzelt kamen, waren die zwei Initiatoren, Dirk Mark...

Dešno: Wósymjo młode bóśony su wuleśeli do swěta

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

Dešno/Dissen. Bóśony su měli tudy lětosa skerjej dobre lěto – jo nam gronił Dietmar Haufe z Hochoze, kótaryž dešańske bóśony ...

Z 85 lětami pśi „putnikowanju“

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

K tym wjelgin angažowanym a njewomucnym Serbam a Domowinarjam w katolskich stronach wokoło Kulowa/Wittichenau słuša dr. Pětš Brězan ze jsy S...

Wušej 1500 luźi w pśeśěgu w Rubynje

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

Pisany swěźeński pśeśěg jo był wósebnje rědne tšojenje kóńc slědnego tyźenja na jubilejnem swěźenju k 700-lětnemu wobstaśeju Ruby...

Lěśe pšycow

srjoda, 16 awgust 2017 14:00

Wjele, wjele pšycow mamy lětosa lěśu. Južo srjejź julija jo była prědna ploga, pótom, až jo se wjele padało. Luźe njezjapki njejsu wěc...

Naš lěśojski roman (pókšacujucy) „Źiwa Bara“, 3. źěl

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

Pla góle, žedne sta kšoceń za rěku, běšo kjarchob; – pó zwónjenju chójźachu luźe njerady tam mimo, a wjele jo se bajało wó wumarły...

20 lět łapanja kokota we Wjerbnje 12. a 13. awgusta

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

Wjerbno/Werben. Dokradnje pó 20 lětnej pawzy jo było we Wjerbnje 24. awgusta 1997 zasej łapanje kokota. Wót togo casa jo wjerbań-ska m...

Wustajeńca „Pórody powěsćow“ jo była w Schönewalde

srjoda, 02 awgust 2017 14:00
Bóžko jo južo mimo: w Schönwalde jo była serbska wustajeńca „Pórody powěsćow/Sagengeburten“ z wobrazami lubinskeje wuměłcowki Monik...

Kurs jo se derje raźił

srjoda, 02 awgust 2017 14:00

To jo śi wjasoła a glucna gromada! Na kóńcu lětosnego kompaktnego kursa za serbsku rěc, kótaryž jo se wótměł slědny tyźeń, wót 24. d...

Kokoty kóńc tyźenja

srjoda, 26 julij 2017 14:00

Barbuk/Bärenbrück

Swěźeń 570. jubileja jsy

Sobotu, 29. julija, buźo zeger 13.30 wumarš, pótom łapanje kokota a w...

„Jambo Mambo“ gewinnt bei Sommerparty in Sielows Hort

srjoda, 26 julij 2017 14:00

Es mag ungewöhnlich sein, verdient aber war der Siegerpreis allemal. Ging er doch an jene Darbietung, die den Reigen der 14 Karaoke-Kinder der Sie...

Do carnicow!

srjoda, 19 julij 2017 14:00

Něnto jo cas carnicow, to te wejsanarje derje wěźe! A zwětšego maju teke swój flak, źož kužde lěto do carnicow chójźe. Ale dajo teke ta...

„We zachopjeńku běšo to słowo“

srjoda, 12 julij 2017 14:00

Tšupc/Straupitz. Pśedslědnu sobotu a njeźelu su serbske ewangelske kśesćijany z cełeje Łužyce se zmakali tudy na Serbski cerkwiny ...

Górnoserby su dobyli pó stśělanju jadnastkow

srjoda, 12 julij 2017 14:00

Dešno/Dissen. Serbske koparje ­ – to nowozałožone balokoparske dolnołužyske serbske mustwo – jo njeźelu prědny raz grało, a to ...

Serbska wustajeńca w krajnem sejmje w Pódstupimje

srjoda, 05 julij 2017 14:00
Frakcija Lěwice w krajnem sejmje jo wótwóriła 27. junija serbsku wustajeńcu we swójej wjažy. Pśipódla su byli mjazy drugim (wotlěwa) wót...

Něnto jo se pśewjele dešća napadało

srjoda, 05 julij 2017 14:00
Tyźenje dłujko su luźe se wobśěžkowali, až wjedro jo wjelgin suche. Něnto jo se wjele dešća napadało, a weto njejsu spokojom, a to z połny...

Serbski cerkwiny źeń we Tšupcu

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Dolnoserbske kśesćijany wóswěśiju lětosny Serbski cerkwiny źeń we Tšupcu 1. a 2. julija 2017 gromaźe z našymi sotšami a bratšam...

Halbendorfer Domowina- Ortsgruppe erkundet Lübben

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Am vergangenen Sonntag machten sich 40 Halbendorfer per Bus auf den Weg nach Lübben, einer wunderschönen Kleinstadt zwischen Ober- und Unterspree...