Layout3

Layout3

Su sajźili bomy w Bórkowach

stwórtk, 12 december 2019 13:00
Wukniki a wuknice 12. lětnika Dolnoserbskego gymnaziuma Chóśebuz su sobotu, 7. decembra, w Bórkowach (Carny rožk/Schwarze Ecke) něźi 7.000 c...

Z gódownym projektom su wuknikam wjele zajmnego bitowali

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wót 3. do 5. decembra jo w Měsćańskem muzeumje zasej zwónašk zaklincał, ako jo małym gósćam – tym Witaj-w...

Über Kito Šwjela in Deutsch, trotzdem ein wendisches Buch

stwórtk, 12 december 2019 13:00
Das Buch mit seinen 540 Seiten beginnt mit einem Geleitwort von Dr. Dietrich Schwela, Urenkel von Kito Šwjela, und einem Vorwort des Verfassers Dietm...

Gódowny mark w Slěpem

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Slěpe/Schleife. Wokoło slěpjańskeje cerkwje a w Serbskem kulturnem centrumje (SKC) jsy jo był zachadny kóńc tyźenja gódowny mark, a...

Slěpjańske změju nowe spiwaŕske

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Towaristwo „Kólesko z.t.“ buźo za mjasec pśedstajiś swóje Slěpjańske spiwarske knigły – kerluše, psalmy a módlitwy „Něnter comy ...

Nowej gódownej kórśe

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Gódowny kórty, Ludowe nakładnistwo Domowina, 2 euro

Christiana Piniekowa naraźijo:

Źinsa se sćelo SMSka, e-mejlka, ...

Serbska pratyja 2020

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Serbska pratyja 2020, Ludowe nakładnistwo Domowina, 8 euro

Christiana Piniekowa naraźijo:

Wjelgin informatiwna a wjeleb...

Gaž Rochu cytam, cuju se ześěgnjona do źiśecych lět

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Fryco Rocha: A pó zemi libju te strusacki/Und überall flattern Blüten hin. Herausgegeben und aus dem Niedersorbischen übersetzt von Pětš J...

Unterwegs durch unsere Dörfer

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Alfons Frenzel: Lausitz mittendrin, Domowina Verlag Bautzen, 19,90 Euro

Alfons Frenzel führt die Leser mitten durch die Dörfer der L...

Strittmatters „Der Laden“ erinnert mich an meine Kindheit

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Erwin Strittmatter: Der Laden. Roman in drei Teilen. Die erschien zwischen 1983 und 1992. Erhältlich als Taschenbuch, Hardcover, Hörbuch und E...

Reiseführer Lausitz und Spreewald

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Thomas Bickelhaupt, Johann Scheibner: Lausitz und Spreewald. Verträumtes Heideland, mystische Wasserlabyrinthe und fürstliche Parks. Aus der R...

„Bóžo, prosymy tebjo za šycke naše dźěćetka“

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Pó jsach slěpjańskeje wósadu su w adwenśe zasej dźěćetka ducy, kužda wjas ga ma to swójo. To slěpjańske dźěćetko jo slědnu njeźelu...

Rybakarje su na Kupach łojli ryby

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Z Kupow/Burg­-Kauper. Kupaŕske rybakarje su tudy sobotu gromaźe šli do rybow. 14 cłonkow jo było pódla, mjazy nimi ten nejmłodšy ry...

Cerkwja

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

We Łazu maju staru cerkwju z 13. lětstotka, som cytała w chronice Manfreda Tarza: W lěśe 1820 jo wóny Bóžy dom była „maśerina cerkwja...

W loźe „Apfelhof“ pśeźěłaju a pśedawajusad

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00
Na kóńcu jsy do směra Grabicańskego jazora jo „Bunte Bude“. Na tom dwórje jo teke namakaś loda „Apfelhof“. Tam pśedawa Andreas Haupt w...

Do „Bunte Bude“ mógu luźe w lěśu pśiś na wuměłstwowe workshopy

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Łaz ma dwě městnje, źož wuměłstwo nastanjo. „Kunsthaus“ jo jadno. Druge jo „Bunte Bude“, źož Susanne Kruse wót 2013 ma (na dwórj...

Něgajšny gósćeńc jo mjaztym „Dom wuměłstwa“ z kšasneju zagrodu

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Stary gósćeńc we Łazu njejo wěcej gósćeńc – za zjawnosć weto njejo zgubjony. Źinsa jo to Dom wuměłstwa, źož wuměłc Willi Selmer j...

Łazojske mógu swóje awta we jsy daś do rěcha spóraś

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Chtož ma dokusow awto we Łazu, njama dalokeje drogi. Rozmjej: srjejź jsy ma Jörg Nowka swóju źěłaŕnju, wót lěta 1993. Teke Nowcyc wujko ...

Dolnoserbski gymnazium jo wabił

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Z Města/Cottbus. Slědny pětk jo Dolnoserbski gymnazium (DSG) wótwórił swóje źurja. Wukniki ze zakładnych šulow su byli pšosone, a...

36. Schadowanka am 30. November – Eine Zeitreise durch die sorbische Kultur

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Die jährliche Schadowanka in Verantwortung der Stiftung für das sorbische Volk findet am kommenden Samstag, den 30. November im Mehrzweckgebäude...

Abends in die Schule!

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

„Wohin nach der Grundschule?“ fragen sich momentan viele Sechstklässler. Das Niedersorbische Gymnasium will ihnen bei dieser schwierigen Entsc...

Jatšowne rejtowanje – tež w Pólskej

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Filmy z Pólskeje – krotke a dlejše – su na kuždem filmowem festiwalu w Chóśebuzu mócnje zastupjone. Za to su załožyli samo wósebnu ser...

Na njeźelu zamrětych

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Pśiduca njeźela buźo njeźela zamrětych. To jo slědna njeźela w cerk-winem lěśe. W serbskich jsach jo nałog, až pyšnimy rowy našych pś...

Su spominali na měrnu rewoluciju

stwórtk, 14 nowember 2019 13:00
Ze Slěpego/Schleife. Měr a lichota – tej dwě gódnosći stej teke źinsa wjelgin aktualnej. To jo pódšmarnuła faraŕka Jadwiga Malinkowa nj...

Imersiju jo wóna južor ako góle dožywiła

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Kšasny jo słyńcny a bytšny źeń. Na wjažynej terasy wu Šołćic, we jsy Hornja Kina (Oberkaina) pla Budyšyna, móžoš dłymoko dychaś,...

„Einfach hatten es die Wenden eigentlich nie“

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Hier das Grußwort von Dr. Clemens Bethge zur oben genannten Ausstellung. Pfarrer Bethge ist theologischer Referent im Konsistorium der EKBO. Er...

Amtska dwójorěcnosć? Jo, ale pšosym z rozymom

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

„Z Cottbus/Chóśebuza/Cottbus/Chóśebuz“. Tak by musali w Casniku zachopiś kuždu powěsć w města, gaby kśěli se źaržaś...

Su Zechocam znicyli toflu

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Z Miłoraza/Mühlrose. „Zechoc“ bydle južo tśi generacije dłujko na swójom dwórje we jsy. To teke deje dalšne Zechoc generacije m...

Źeń Mjertyna se bližy

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00
Až Serby swěśe Źeń Mjertyna, snaź njejo starodawna tradicija. Weto chójźe źiśi wu nas we casu wokoło togo dnja (to jo 11. nowember) z lampi...

Naše wóścy su byli pastyrje z euroaziatiskich stepow

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Kaki lud jo roznjasł pó cełej Europje a Aziji rolnikaŕstwo a pastyŕstwo a co ma to cyniś z rozšyrjenim indoeuropskich rěcow? Na to pša...

Byhleguhrer Kürbisfest

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Am 25.10.2019 war es wieder soweit, in Byhleguhre startete das 8. Kübisfest. Die Bewohner des Dorfes trafen sich vor dem alten Konsum und startet ...

Kirmes auf dem Njepilahof in gemütlicher Runde

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Wenn ein arbeitsreiches Jahr bei den Bauern zu Ende geht, wird die Kirmes gefeiert. So auch am vergangenen Sonntag auf dem Njepilahof. An Gästen h...

Mehr als 250 Aussteller bei der Herbstmesse

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00
Die HerbstMesse im Cottbuser Messezentrum vereinte am Wochenende etwa 250 überwiegend regionale Aussteller. Der GenussMarkt war ein kulinarisches Ver...

Nowa Serbska rada buźo se konstituěrowaś

stwórtk, 24 oktober 2019 14:00
Z Pódstupima/Potsdam. Wałtoru za tyźeń, 29. oktober, zeger 14.30 we wjažy Bramborskego parlamenta (we jśpě E.070a) w Pódstupimje zachop...

„Statistika łužiskich Serbow“ w nimskej rěcy wujšła

stwórtk, 24 oktober 2019 14:00

W lětach 1884 do 1886 jo wudał Arnošt Muka jaden z nejwuznamnjejšych tekstow serbskeje publicistiki – „Statistiku łužiskich Serbow“. Za...

Pratyja 2020: Na premjerje su prědny raz spiwali!

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Jadnab tśiźasća luźi jo pśišło pśed tśimi tyźenjami na premjeru Serbskeje Pratyje za lěto 2020 do sportaŕs...

Einfach Dankbarkeit

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Wieder so viele spannende Veranstaltungen Anfang Oktober. Unser Großgemeinde-Oktoberfest mit den vielen schönen und spannenden Highlights ist kau...

Źěłaju, aby Nowy Miłoraz rědny wórdował

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Pódpołnoc wót Slěpego su chopili twaŕske grunty za Nowy Miłoraz k wobtwarjenju pśigótowaś, pśi Lěskojskej d...

Sorabistika w Lipsku: Maju nowu studentku z Dolneje Łužyce

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Z Lipska/Leipzig. Na Instituśe za sorabistiku Lipšćańskeje uniwersity maju we nowem semesterje wósymjoch nowych studentow a jadnogo „...

Lubnjojske rybakarje su pśedawali ryby

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Z Lěd/Lehde. Lubnjojske rybakarje su njeźelu pla Starikojc hotela měli kóńc rybakaŕskeje sezony. To tšojenje jo zwězane z jadneju ak...

Kokot Dolnoserbskich gymnaziastow

stwórtk, 10 oktober 2019 14:00

Wałtoru, 2. oktobra su wukniki Dolnoserbskego gymnazium swójogo kokota swěśili. Na tom dnju su wušej togo zajmowane wukniki, ako snaź kśě z...

Kartoffelfest in Heinersbrück mit Partnern aus Świdnica

stwórtk, 10 oktober 2019 14:00

Zu einer wirklich regionalen Tradition hat sich inzwischen das von der Domowina-Ortsgruppe organisierte Heinersbrücker Kartoffelfest etabliert und...

Prědny raz su źowća treněrowali za EUROPEADU

stwórtk, 03 oktober 2019 14:00

Z Dešna/Dissen. Gaž se znowa kóńc junija pśewjeźo w Korutańskej (Kärnten) w Awstriskej docełego stwórty raz EUROPEADA w balokopanj...

Raźony studijny jězd do Pólskeje

stwórtk, 26 september 2019 14:00

Do programa Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu słušaju bejnych lět teke studijne jězdy abo drogowanja, nic jano how pla nas we Łužycy, ale ...

Zmakanje 20 lět pó abiturje

stwórtk, 26 september 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Młoge rědownje, ako su byli na Dolnoserbskem gymnaziumje, źarže pó abiturje dłujko gromaźe. Raźi se „něgaj...

Geplanter Ablauf am 28.09.2019

stwórtk, 19 september 2019 14:00

09.30 Uhr: Ankommen im IBA-Studierhaus (Kaffee, kleiner Imbiss)

10.00 Uhr: Eröffnung

Cathleen Bürgelt (Historikerin; Ro...

Nowe maty wót twaŕskeje firmy

stwórtk, 19 september 2019 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Tudska twaŕska firma Generalbau Schubert + Partner jo pósćiła Witaj-hortoju nowe maty za turnowanje. To jo k wužytku...

Serbska kjar- muša w Blunju

stwórtk, 19 september 2019 14:00

Z Blunja/Bluno. Na serbsku kjarmušny kafej w tudejšnem gósćeńcu su Domowinarje ze Złego Komorowa a domowinska Župa Dolna Łužyca pš...

Michael Becker jo cytał – publikum jo serbski spiwał

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Slědny pětk w awgusće jo grajaŕ a awtor Michael Becker pśišeł do Janšojc, z koferom połnym tšojenjow. Pś...

Serbski sejm buźo wobradowaś

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Serbski sejm buźo wobradowaś sobotu, 14. september, wót zeger 13.30 do 18.00 w Měsćańskem domje w Chóśebuzu, we wobradowaŕni měsć...

Serbske blido „Slědna šansa – tak buźomy serbsku rěc wótžywiś“

stwórtk, 12 september 2019 14:00

We wjažy Měsćańskego muzeja w Chóśebuzu (Dwórnišćowa droga 22) buźo źinsa (stwórtk, 12. september), zeger 18:00 Serbske b...

Su glědali, chto jo na fotografijach wótmólowany

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Hochoze/Drachhausen. We tudskem muzeju Kólasko su źurja sobotu wjacor, pśi góźbje Nocy muzejow, byli šyroko wótwórjone. Rolnikaŕs...

Chto ma fotografije a informacije wót Herrmannojc swójźby z Liškowa?

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Gubina jo k nam pśileśeła pšosba wó pomoc: Carsten Jacob (40) pyta informacije wót swójich serbskich prědownikow z Liškowa.

„Bubaki“ su swěśili ze serbskimi familijami a su pomogali faraŕce

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Dešna/Dissen. Młoźinska redakcija rbb-magacina Bubak jo srjodu tyźeń swěśiła we farskem gumnje. Góźba k tomu jo nastała pśe...

Rybakarje su na wózu seśi źali

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Z Bórkow/Burg. Na tom wjelikem domowniskem swěźenju pśed dwěma tyźenjoma su se wobźělili mjazy drugim serbske rybakarje. Wóni su p...

Stary Fryco jo nalewał paleńc

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Z Lěšćow/Hornow. Ten góspodaŕ a góspoza burskego dwóra „Erlengrund“, Budekojc Andrea a Rüdiger, stej kazałej njeźelu pśed dw...

„Woborniki njebudu musaś se pśewoblekaś we hali mjazy awtami“

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Z Dešna/Dissen. Nowy chrom wo­g­njoweje wobory na historiskem Tylcyc dwórje we Jsy jo něnto ze­zwigany. To groni: Wón ma něnto mu...

Popojske źowća su rejtowali sobu

stwórtk, 05 september 2019 14:00
Z Popojc/Papitz. Muskecy a žeńskecy rod stej tudy zrownanej, což nastupa rejtowanje pśi kokośe! Njeźelu su sedymjo gólcy a tśi źowća ...

Neuer Schober 2020 ist gepackt

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Burg/Bórkowy. Während in Burg (Spreewald) am vorletzten Donnerstag die Zeichen schon mächtig auf das unmittelbar bevorstehende Heimat- un...

Serbske rybakarje su sajźali młode wugorje do rěki

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Towaristwo serbskich rybakarjow Bórkowy a wokolina jo kóńc julija pśewjadło wósebnu akciju: Wóni su sajźali do rěki a tšugow młode wu...

Dalšny wobraz wót Bissojc

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

W pśedslědnem Casniku smy pisali, až Elias Bisse jo rowno źěłał ako praktikant w Serbskem muzeju w Chóśebuzu. Młody muski ze Žylowa jo l...

Lěwica: Strategiju Dolnonimcam

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Źěłowy kružk za etniske mjeńšyny strony Lěwica jo rozpósłał powěsć, až pódpěra pominanje Dolnonimcow w...

Weil wir mehr können als Annemarie-Polka tanzen!

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Das Niedersorbische Gymnasium bietet seit mehr als 65 Jahren als einzige Schule in Brandenburg die Möglichkeit, neben der Vorbereitung auf das Abi...

Rezension zum Buch von Benedikt Dyrlich „Leben im Zwiespalt 1: Aus Tagebüchern, Briefen und Beiträgen 1964–1989“

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Der obersorbische Schriftsteller und Journalist hat unlängst den ersten Teil seiner Erlebnisse bis zum Wendejahr 1989 in der DDR publiziert, nach ...

Něnt jo to serbske mě oficialne

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00
Z Chóśebuza/Cottbus. Julija Šmidtojc, ceptaŕka za serbšćinu, jo se dnja 13. julija brała swójogo muskego. „To jo rědna wěc, ale kak...

Anne Holzschuhowa ma nowe źěło

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Južo dnja 30. junija togo lěta jo Anne Holzschuhowa pśestała za Serbski rozgłos źěłaś. Wót 15. julija jo wóna medijowa powědaŕka wjeli...

Wósebna tema lětosa: Błośańska zeleznica

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Z Bórkow/Burg. 16. wudaśe domowniskego kalendarja „Stog“ 2020 jo se pśedstajiło zachadny stwórtk w Wendigojc kjarcmje (Deutsches...

Dom jo se wótpalił dla derjenja błyska

stwórtk, 29 awgust 2019 14:00

Z Rogeńca/Branitz. Pónjeźele wótpołdnja jo wjeliki pogrim śěgnuł pśez Dolnu Łužycu. W někotarych jsach jo se tak mócnje grimał...

Swěźeń domownje a drastwow w Bórkowach

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Wót pětka, 23. awgusta, do njeźele, 25. awgusta, swěśi w Bórkowach zasej wjeliki swěźeń domownje a drastwow. Tam buźo mark rucnika...

W Janšojcach su swěśili serbsko-tirolski kokot

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Na žnjownem swěźenju w Janšojcach jo młoźina ze jsy (jadnasćo źowćow w serbskich drastwach a 12 gólcow) śěgnuła na swěźeńske naměs...

W Picnju jo teke rědnje!

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Picnja/Hochoze–Peitz/Drachhausen. We Hochozy maju źiśownju „Tyca“, pódla jo Witaj-kupka. Źiśownja jo we jsy wót lěta 1957. Na...

Tśeśi kral jo zapšawym kralowka

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Běłeje Góry/Byhleguhre. Tudy su sobotu, 10. awgusta, swěśili swój žnjowny swěźeń. To jo stara tradicija we jsy. Lětosa su rejto...

23. kokot w Wjerbnje

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00
Pěśo rejtarje a wósym źowćow we serbskej drastwje su swěśili njeźelu tyźeń na kóńcu jsy k Bramje kokot. Steven Katins jo lětosa prědn...

Kokot w Turjeju: Złoźeje su jim wjele skóńcowali, ale wóni njejsu se powdali

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Turjeja/Tauer. Južo 40. raz su Turjańske zgromadnje łapanje kokota swěśili a rědny źeń dožywili. Wobydlarje jsy su za to wjelgin ...

Chto – co – źo? Personalne změny w serbskich institucijach

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

W serbskich institucijach jo ako wšuźi: Nowe luźe pśistajaju, wšake wótejdu, du na wuměńk abo se rozsuźiju za nowe źěłowe městno. Rozg...

„Som mógał wó mójich pśiswójźbnych slěźiś“

stwórtk, 15 awgust 2019 14:00

Z Města/Cottbus. Serbski muzej na Młyńskej droze wochylu njejo wótcynjony – ale how dalej źěłaju! Mjazy sobuźěłaśerjami jo w sl...

Der Hass der jungen Generation

stwórtk, 08 awgust 2019 14:00

Im letzten Jahr erschien das Buch „Mit der Faust in die Welt schlagen“, in dem es um das Aufwachsen von Philipp und Tobias Zschornack in Neschw...

Wót nimsko-pólskego plenaira mólarjow w Grěšnje

stwórtk, 01 awgust 2019 14:00

„Barwy Europy 2019“ – k nim słuša teke serbska drastwa ze swójimi kšasnymi barwami. To su nazgónili wobźělniki plenaira mólarjow w Gr...

Kokoty w Dolnej Łužycy

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Barbuk/Bärenbrück

Prědny kokot lěta 2019 buźo sobotu, 27. julija w Barbuku. Lětosa budu zasej rejtowaś a kokota z kónja łapa...

Pśezpołdnica se póra!

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Serbske legendy z fotokameru „wulicowaś“ – to jo sebje pśed pór lětami prědk wezeł fotograf Peter Be-cker z Raduša. Našym lazowarjam ...

Pytko singt Gundi

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

Die Songs des Lausitzer Rockmusikers Gerhard Gundermann ziehen in europäische Länder. Einer, der dabei mitmacht, ist der niedersorbische Liederma...

„Wjelicnje, což jo narosło“

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

Źaseś lět jo była Ulrike Menzelowa superintendentka w cerkwinem krejzu Chóśebuz. A jo była Serbam wjelgin dobra pśijaśelka. Njejo jano ...

Pśez sociologiju k serbskemu filmoju

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

K nowej generaciji filmarjow, kótarež su se pśiwobrośili serbskej tematice, słuša Roman Pernak (42) z Barlinja. Serbskemu a łužyskemu pu...

Wuběrny faraŕ a pśestajaŕ

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Z Gołkojc/Kolkwitz. Až jo statkował pśed dwahundert lětami rowno w Gołkojcach pśestajaŕ starego testamenta do dolnoserbskeje rěcy, ...

Pisanosć, pśijaśelstwo a rozbogaśenje

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Z Hochoze/Drachhausen a Chrósćic/Crostwitz. Muzika, reje tak ako pisane a wótergi wjelgin eksotiske drastwy: togo jo było slědny kóńc...

Z promštowku Menzel su se rozžognowali

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Ze swěźeńskeju namšu w chóśebuskej Nimskej cerkwi su se rozžognowali slědnu njeźelu z promštowku za cerkwiny krejz Chóśebuz Ulrike Menz...

Myto Ćišinskego 2019 do Dolneje Łužyce

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Myto Ćišinskego 2019 Załožby za serbski lud se pósći Mariji Elikowskej-Winklerowej. To jo rozsuźił kuratorij za pósćenje Myta Ćišinskeg...

Tanzgruppe „Barbuk“ trat vor polnischen Bürgermeistern auf

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Forst/Sacro. Groß ist das Interesse der Einwohner beiderseits der Neiße am jeweiligen Nachbarland. Unlängst erkundete eine 40köpfige Rei...

Źiwajśona ambroziju! Rostlinu dejmy pódušyś

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Zwětšego smy z awtom ducy a njeglědamy na to, co rosćo na kšomach drogi. A malsnje dej teke hyś. Druge ga budu se staraś.

Ale młogi j...

Górjejbrana w Mósće

stwórtk, 27 junij 2019 14:00
Z Mósta/Heinersbrück. Tudy su swětki pěś młodostnych górjejbrali. Mjazy nimi jo była Susann Adamojc, wóna jo pśišła burska. Mama Ch...

Planuju wobydlaŕski centrum

stwórtk, 27 junij 2019 14:00
Ze Šejnejdy/Schönhöhe. We tej wjasce žyce se wobydlaŕski centrum za tych 50 wobydlari. Mjaztym su namakali městno: tuchylne grajnišćo z...

Šulstwo

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Šejnejdojske su do 1953 we jsy do šule chójźili, pózdźej do Barklawy, pótom do Janšojc. Źinsa bydlitej how jano dwě góleśi we šulskem ...

Pśednosk: Górno- a dolnoserbska rěc – wopytowanja rewitalizacije we wšakima politiskima systemoma

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Źinsa (stwórtk, 20. junij) zeger 16.00 buźo w klubowni Dolnoserbskego internata prezentacija serbskeje studije we wobłuku projekta SMiLE...

Pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik na Serbskem bliźe: „My njedejmy sebje jaden drugemu wótśčipowaś, ale gromaźe wót politiki wěcej pominaś“

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Te tam górjejce – te tam dołojce. ‚Tikujo‘ Górna Łužyca hynacej? to jo była tema rozgrona na Serbskem bliźe srjejź maja w Měsća...

Kóńc tyźenja za serbske hobby-šlodaŕki

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Chtož jo był slědnu njeźelu, 16. junija, na chóśebuskich Skótnych wikach, ten jo se źiwał. Cełe městno jo było wobstajane z wjelikimi s...

Małe operacije njebudu nam pomogaś

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Chtož jo pódla był, ako redakcija dolnoserbskego telewizijnego magacina Łužyca 6. junija jo kazała do měsćańskego domu w Chóśebuzu na zj...

Der Rheinländer und die Kreuzpolka – die Tradition lebt!

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Seit einem Vierteljahrhundert begeistern die Mitglieder des Traditionsvereins Schmogrow Gäste aus nah und fern mit ihren Trachten und Tänzen a...

Wobej serbskej rěcy: wopytanja rewitalizacije

stwórtk, 13 junij 2019 14:00
Stwórtk za tyźeń, 20. junij, zeger 16.00 buźo w klubowni Dolnoserbskego internata pśdnosk na temu „Wobej serbskej rěcy: wopytanja re...

Młoge woblacone ako „Serbske koparje“ a teke w serbskej drastwje

stwórtk, 13 junij 2019 14:00
Nic jano aktiwne balokoparje w mustwje „Serbske koparje“ maju swójo woblacenje, ale teke dalšne, njeaktiwne cłonki. Te su za to graśe woblakli...

Teke w Dešnje jo se jim wjelgin spódobało

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Mustwo z Dańskeje jo pśijěło do Łužyce z dogromady 14 sportarjami, mjazy nimi teke młode, 16 a 17 lět stare. Wósebnje wóni su w graśu po...

Planuju wustawadło za 100 cołnow we lagunje

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Z Noweje Jsy/Neuendorf. Gatojska gmejnska rada jo srjejź maja wobzamknuła, až nowsańske wustawadło (Hafen) pśi pśiducem Chóśebuskem jaz...

Wuzgóniś, chto gótujo sobu pśi rewitalizaciji rěcy

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Redakcija serbskego tv-magacina Łužyca jo zachadny stwórtk pśewjadła w Měsćańskem domje zjawn...

Row Fryca Rochy se wótnowijo, nazymu buźo wuswěśenje

stwórtk, 06 junij 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wědomnostne towaristwo Maśica Serbska jo měło pětk w Serbskem domje głownu zgromaźinu. Pśedsedaŕ dr. Pět...

Pomogajśo fararjeju! Chto póznajo tu žeńsku?

stwórtk, 30 maj 2019 14:00

Złykomorojski faraŕ Manfred Schwarz, z rodom z Bórkow, jo namakał jadnu staru fotografiju z wobsejźeństwa swójeju starjejšeju. Wón pšosy ...

Su wukšadnuli toflu do jsy

stwórtk, 30 maj 2019 14:00
Chtož jo młogi raz ducy do Janšojc, jo to južo nadejšeł: Tofla do jsy felujo, a to južo pór tyźenjow dłujko. To płaśi za ten kóńc (abo z...

Su wótwórili wósebnu wustajeńcu w janšojskem muzeju

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Pśedzachadny pětk su w janšojskem muzeumje wótwórili wustajeńcu z historiskimi fotami. Fota su zestajane a wu...

„Serbske koparje“ a „Team Nordschleswig“ grajotej w Hochozy

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Maśo Wy, lube cytaŕki a cytarje Casnika, južo něco prědk za pśiducy tyźeń, za ten źeń pó stupnem stwórtku? Jolic nic, pón sćo wu-tšo...

Landkreis Dahme-Spreewald

stwórtk, 23 maj 2019 14:00
Dieter Freihoff

Für den Kreistag treten in Dahme-Spreewald auch Kandidaten an, denen wendische Belange ein Anliegen sind. So kandidiert im Wahlkrei...

Oberspreewald-Lausitz (OSL)

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Im Landkreis OSL kandidiert im Wahlkreis I Roswitha Schier (MdL, CDU). Ihr sind Unterstützung und Ausweitung der Sprachförderung im Witaj-...

Su namakali crjopy na groźišću

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Z Běłowa pla Luboraza/Behlow. „Wokołnosć Starego grodu jo wjelgin rědny flak, a pśez našo serbske wandrowanje rozšyrjamy tudy zase...

Die Agentur Franzka+Ascher aus Lübben macht Sorben sichtbar

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

In Lübben und Umgebung ist die Anzahl der Personen und Gruppen, die sich intensiv für sie sorbische Sprache und Kultur einsetzen, überschaubar. ...

Su woglědali na Stary grod

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

Z Běłowa pla Luboraza/Behlow. Jens Martin, botanikaŕ z Pódstupima a awtor słownika serbskich rostlinowych mjenjow, jo sobotu wjadł tud...

Jogo wutšoba jo dybała pśecej za Dubrawu

stwórtk, 09 maj 2019 14:00

Z Dubrawy/Trattendorf pla Grodka. Na 29. aprylu jo zamrěł Fryco Dubjel (Dubiel), 92 lět stary, z Dubrawy. Wón jo cas žywjenja by...

Jatšowna krona dopomina tudy na nuzne case

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Z Noweje Niwy/ Nowa Niwa. Teke lětosa pyšni jatšowna krona tu murjowanu studnju na jsy. Z njeju jo zwězane interesantne tšojenje: W lě...

Jatšy w Bórkowach w telewiziji rbb

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Heimatjournal wót rbb jo pśinjasł jatšownu sóbotu cełe wusćełanje z Bórkow. Pśipódla su byli tam teke serbske nałogi a drastwy.

M...

Dešno: Pasionske spiwanje

stwórtk, 02 maj 2019 14:00
W Dešnje su lětosa prědny raz jatšowne spiwaŕki śěgnuli pśez wjas; pśez wejsny źěl Grabow. To su cynili južo bałabnicu (Palmsonntag). ...

Erwin Mjerśeńc – pśijaśel a ceptaŕ

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Pśed dwěma tyźenjoma, 18. apryl, jo we starstwje 93 lět wumrěł Erwin Mjerśeńc ze Žylowa.

Erwin Mjerśeńc jo se naroźił 192...

Ein besonderer Osterbrauch

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Gmejna Dolina Nyse a Małkse/Neiße-Malxetal / Wjeliki Kólsk/Groß Kölzig. Um einen Schatz bunter Ostereier wurde am Karfreitag in der „...

Jatšowne wognje w našych jsach

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Wusokeje tšachoty wognjow w góli dla su luźe w Kóšnojcach ako wśuźi dejali glědaś na wobgranicowanja, což nastupa wognje w jatšownej nocy. ...

Jatšowny mark

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Gaž stej w Brězowce we slěpjańskej wósaźe 14. apryla tamna Domowinska kupka a Domowniske towaristwo na južo 24. jatšowny mark kazałej, jo se ...

Spiwanje na Śichem pětku a w jatšownej nocy

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Pasionske kjarliže a wjasołu jatšownu powěsć su zazněli do switanja w Kósobuzu w pśi jatšownem spiwanju. Kupka tych spiwarkow z Kósobuza a w...

Su jaja mólowali

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Pśed jatšami su źiśi źiśownje z Janšojc wjelgin pilne byli. Sprocniwje su swóje wudute jaja z tradicionalneju wóskoweju metodu wugótowali. H...

Tenraz 1.483 jatšownych rejtari w 9 procesionach

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Z Budyšyna/Bautzen. Wjerašk jatšownych nałogow w Górnej Łužycy jo było zasej jatšowne rejtowanje. Pśi nejrědnjejšem nalětnem wjedr...

Jatšowne rejtowanje we Błotach

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Z Cerkwice/Zerkwitz. Jatšownicu jo 17 rejtaŕkow a rejtarjow 22. raz (w nowem casu) zapowěźeli wjasołu powěsć górjejstawanja Kristusa...

„Nejrědnjejšy majski abo swětkowny bom Dolneje Łužyce“

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Młoźiński aktiw Domowinskeje župy Dolna Łužyca pyta nejrědnjejšy majski abo swětkowny bom Dolneje Łužyce. Kužda wejsna młoźina móžo...

Siegberta Budyšyna su pócesćili

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

26. maja se wuzwólijo teke we wokrejsu SPN nowy wokrejsny sejm, a ten buźo wěsće tšochu hynac wuglědaś ako ten w legislaturnej perioźe 2014...

Ned styri raze jo mólowała Lizku Měškowu

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Wušej 35 lět – 1968 do 2004 – jo wóna źěłała ako fachowa gójcowka za gastroenterologiju w Chóśebuzu. To groni, až jo była specialis...

Su powědali wót jatšownych nałogow

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z Gołbina/Gulben. Jadnab 30 luźi jo pśišło na pśednosk wót jatšownych nałogow, kótryž jo źaržała Uta Henšelowa, wjednica rěc...

Serbske tradicije zapópadnjone w keramice

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00
Z Błobošojc/Bloischdorf. We tamnej muzeumowej brožni prezentěrujo se něnto wustajeńca „Keramika ‒ luźe & žywjenje“, wugótowa...

Jatšy w muzeju

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Drjowk/Drebkau

Wustajeńca

Hyšći do njeźele, 5. maja, jo w Serbskej tkajarskej śpje w Drjowku wiźeś wustajeńca „Jatšow...

Namša w Gołbinje

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00
W gołbinskej cerkwicce jo była 7. apryla serbsko-nimska namša. Mjazy tych 48 namšarjow stej byłej gósća ze Złego Komorowa/Senftenberg a Pśedp...

Osterwasserholen in Trebendorf bei Forst

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Łukojce/Gemeinde Wiesengrund. Trjebjece/Trebendorf. Die Wiese im Vorland der Trebendorfer Osterquelle ist in diesem Jahr bereits mit Frühl...

Su wuspiwali sławu Janšowaŕce

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Na zgromaźinje jo se dostała cesć Lizy Měškowej z Janšojc. Wóna jo była nejstarša delegatka cełeje zgromaźiny. Pśedsedaŕ Domowiny D...

Něnt móluju Serby jaja

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z Rogowa/Horno. We Łuzycy jo něnto, w śichem tyźenju, cas za jajamólowanje. Južo w tyźenjach do togo su luźe na wjele městnach serb...

Górna Łužyca: Wójowanje wó maminorěcnu kwalitu wucby

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Na zgromaźinje jo źaržał grono pśedsedaŕ kubłańskego wuběrka a župan wórjejskeje župy Marcel Brauman. W Górnej Łužycy, źož ...

FontaneZeitEntdecker – Angebote zu Fontane in Burg

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Z Bórkow/Burg. „Dass wir einen Fontane-Rundweg haben, ist selbst Einheimischen nicht oft bekannt“, meinte Nicole Schlenger, die Leiteri...

„Ein Grog, aus Rum und Spreewaldwasser gebraut“

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Der Nowy Casnik widmet sich im Jahr des 200. Geburtstages von Theodor Fontane in einer Reihe seinen Begegnungen mit dem Spreewald und den Wenden. D...

Nalěto a wjasele na jatšy

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Na 22. wikach jatšownych jaj w slěpjańskem kulturnem centrumje 6. a 7. apryla su byli woglědarje tak ako jajamólarje dobreje mysli. Pśicyna z...

Jatšowne wustajeńce

stwórtk, 04 apryl 2019 14:00

6./7. apryla w Serbskem kulturnem centrumje Slěpe 10:00 do 17:00 (22. jatšowne wiki)

Sobotu, 6. apryla, 13:00 ...

Jajamólowanje jo něnto na wjele flakach

stwórtk, 28 měrc 2019 13:00

Tśi tyźenje su hyšći do jatš. Wšuźi pla Serbow luźe se južo pilnje pśigótuju na ten swěźeń.

Se wě, až k tomu słuša teke jaj...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 21. März, um 19.00 Uhr...

Grodk: pó 150 lětach zasej serbska namša

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Z Grodka/Spremberg. Serbska namša w Grodku? Młogi jo se źiwał a jo pśichwatał 17. měrca do wósadnego domu Kśicneje cerkwje w Grodku...

Žarjabnica dari serbskim towaristwam

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Slědny tyźeń stwórtk jo wusypała žarjabnica Sprjewja-Nysa pjenjeze na dogromady 16 towaristwow a institucijow. ...

„Łužyca“ – serbski magacin

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Sobotu, 16.03.2019, zeger 13:30 – 14:00, w telewiziji rbb

„My – Słowjany w Nimskej“ – dokumentarna serija (3....

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 21. März, um 19.00 Uhr...

Freiwillige gesucht für Trachtenfest Lübben 2019

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Z Lubina/Lübben. Das Programm für das Deutsche Trachtenfest vom 17. bis 19. Mai steht: Neben den Trachtenprogrammen am Samstag auf ...

Lětosa su wustali wu Smolcyc

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Ze Zaspow/Saspow. Kužde lěto gótuju zapustarje pśi pśeśěgu na poł droze dlejšu pawzu – to ga jo trjeba, pśeto Zaspy ga su dosć ...

Hochoza: 30 pórow młoźiny

stwórtk, 07 měrc 2019 13:00
Njeźelu pśed dwěma tyźenjoma jo młoźina swěśiła tudy zapust. 30 pórow jo było pódla – jo nam gronił wjednik młoźiny Domenic Kröte...

Lětosa wobstoj towaristwo Njepilic dwór 20 lět

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Z Rownego/Rohne. Dnja 22. februara su se zmakali cłonki towaristwa „Njepilic dwór“ na swóju „hoklapnicu“, ako jo teke lětosna...

Zapustarje su pili piśe z jerjebiny

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Z Njabožkojc a Długow/Nauendorf und Fleißdorf. Teke tudy su sobotu zapustowali. Pśeśěg z 33 pórami stej organizěrowałej Torsten Mro...

Stickgarn und Wolle erbeten

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Z Bórkow/Burg. Im Spreewald bereitet sich jeder auf die neue Saison vor. So geschieht es auch in der Heimatstube Burg. Die Leiterin Bärbel...

Su pósćili camporakam medalije

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Ze Slěpego/Schleife. Wěcej ako 70 luźi jo tudy sobotu camprowało. Camporaki su se zmakali zajtša na sportnišću a se rozdźělili do s...

Łužyska alianca

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Partaja Łužyska alianca co kandiděrowaś za komunalne wuzwólowanje w maju a za wuzwólowanje bramborskego parlamenta w okotoberje. Wóni kśě ...

Serbska rada

stwórtk, 21 februar 2019 13:00
Wałtoru, 26. februara, buźo w Pódstupimje wót zeger 13:30 pśiduce pósejźenje Serbskeje rady w Bramborskem krajnem sejmje w...

Župne pśedsedarstwo

stwórtk, 21 februar 2019 13:00
Srjodu, 27. februara, buźo zeger 17:00 pósejźenje pśedsedarstwa župy Dolna Łužyca w Serbskem domje w Chóśebuzu.

Serbske młoźinske źěło w měsće: Wukniki su měli wulěty, zmakanja a wjele drugego

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Tudy comy wótśišćaś dalšne powěsći wót głowneje zgromaźiny župy Dolna Łužyca pśed dwěma tyźenjoma w Bórkowach.

Franciska...

Su měli w cerkwi pšawu gósćinu

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Z Depska/Döbbrick. 85 pórow, młoźina a ženjone, jo swěśiło tudy njeźelu wjeliki jubilejny 135. zapust. Pó tśich štundach maršě...

Camporaki na Lědach campruju na cołnje

stwórtk, 14 februar 2019 13:00
Lěźańske camporaki jězdźe na cołnje pó swójej jsy, pśeto tam jo wjele tšugow a rěkow. Wóni su gótowali wjele zogola a zběrali tuk a j...

Historiske fota Dolneje Łužyce

stwórtk, 14 februar 2019 13:00
Tuchylu su w Serbskej kulturnej informaciji (SKI) w Budyšynje historiske fota z Dolneje Łužyce wiźeś. To su fota, ako Heiko Lobert z Kóšnojc...

Plakat z gronidłom lěta

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Južo na kóńcu starego lěta su rozdali zasej plakat z gronidłom pśichodnego lěta. To jo za 2019 „Pytaj měr a žeń za nim“ – „Suche ...

30-jähriges Zamper-Jubiläum in Mulkwitz

stwórtk, 14 februar 2019 13:00
In Mulkwitz hatte das Zampern dies Jahr 30-jähriges Jubiläum. In all den Jahren waren die Lausitzer Blasmusikanten e.V. aus Welzow den Mulkwitzern t...

Halbnackte Männer im Deutsch-sorbischen Theater

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Budyšyna/Bautzen. Pünktlich zum Frauentag bringt das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen ein Stück mit halbnackten Männern auf die ...

Pśez zymu a dešć su rušowali

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Mokše a zyma jo było, weto su zachadnu sobotu radnje zapustowali. Jo to był 143. zapust, a 18 pórow młoźiny j...

Pjeluchy su jan tak lětali na zapustojski pśeśěg

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Wjerbna/Werben. Tudna młoźina jo ze źiśimi woswěśiła swój zapust. Zachadnu njeźelu su śěgali pó jsy, a to 179. raz. Pódla su ...

Su „brjazowego šołtu“ sobu wjadli

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Rogowa/Neu-Horno. Póry zapustojskego pśeśěga su woglědarje tudy wobźiwowali zachadnu sobotu. Wót zeger 17:00 su ducy byli, a to ju...

Źins jo zapust, běły zapust

stwórtk, 07 februar 2019 13:00
Ze Smogorjowa/Schmogrow. Wót wót lěta 1875 zmaka se smogorjańska młoźina na zapust. Licba jo nawušywana na slěznem boku „klambawy“,...

Wót wójnskego kjarliža až ku Kósykowej basni – Kupazukow jo wudała nowu CDeju „Do daliny“

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Lubowarje serbskeje muziki a muziki we cełem daś se wjasele nowym muzikaliskim lěbgodam. Marion Kwicojc z Lipska, serbska grafikaŕka a muzik...

Nowy zachopjeńk za dwórowu lodu w Radušu

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Tofla „Zum Hofladen“ jo luźe kradu rozgóriła. Rozmjej: Cesto su turisty kśěli błośańske wósebnosći nakupowaś, a su slědowali dopoka...

Schrotholzhaus wird HeimatHOF Lieske

stwórtk, 31 januar 2019 13:00
Z Lěskego/Lieske. Das 300 Jahre alte Schrotholzhaus in Lieske am Sedlitzer See war früher die Dorfschule und ist das älteste Haus im Ort. Se...

Wurlawy sind umgezogen

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Die Lübbenauer Designerin Sarah Gwiszcz hat in der Altstadt ihr neues Domizil bezogen. Sie hat das Geschäft in der Lübbenauer Neustadt geräumt ...

Źo a ga budu lětosa zapusty?

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Sobotu, 26. januar:

Strobice/Ströbitz

Njeźelu, 27. januar:

Rogozno/Willmersdorf

Rubyn/Ruben

Pśiłuk/...

Pśedstajenje biskupa na Alex

stwórtk, 24 januar 2019 13:00
Zachopjeńk apryla wuzwólijo krajna synoda nowego biskupa. Markus Dröge ga źo w nazymjem na wuměńk. Mjazy kandidatami jo naš něntejšny probst ...

Kśě twariś hotel na měsće „Słowjańskeje jsy“

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Z města Brambor(g) pśi Haboli/Brandenburg. Tudejšna muzejowa „Słowjańska wjas“, kótaraž − kaž wjaska Serbski lud w Dešnje −...

Wustajeńca wó swajźbarskich tradicijach w barlińskem muzeju

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Comy pśirucyś wustajeńcu zwenka Łužyce, w Barlinju. Tam jo w „Muzeumje za europske kultury“ tuchylu wustajeńca „Swajźbarske cowanja/Ho...

To njamóžo byś!

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Póbratš Jan stupa chwatnje do Łužyskeje hale we Wórjejcach. Jogo starosć jo wjelika, až su se wuměłce statnego ansambla za serbsku ludowu ...

„Łužyca“ – serbski magacin

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Sobotu, 19. januara, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Wuwitajomy Was tenraz ze Serbskego muzeja w Chóśebuzu. Muzej se saněr...

Z Hochoze/Drachhausen

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Towaristwo serbskich błośańskich rybakarjow Bórkowy a wokolina jo wótźaržało pśedslědnu sobotu w Złotem...

Co stoj we nowem Rozhlaźe?

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

W januarskem wudaśu Rozhlada namakajomy jano jaden tekst we dolnoserbskej rěcy (krotke kulturne noticki njelicymy sobu). To jo replika dr. Christ...

Luźe su se wułapowali wó dobre jěšnice

stwórtk, 17 januar 2019 13:00
Slědna měrna chylka pśed wótcynjenim kuchnje: Žeńske su pśigótowane, slědna góźba k fotografiji.

Z Rownego/Rohne. Sobotu s...

„Tag der offenen Tür“

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Am Sonnabend, den 12. Januar 2019, findet am Niedersorbischen Gymnasium der „Tag der offenen Tür“ statt. In der Zeit von 9:00 bis 13:00...

Guhrower feiern 550. Geburtstag

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Etwa 60 Guhrower fanden sich am letzten Freitag im Gemeinschaftshaus ein, wo die neunköpfige Gemeindevertretung mit Bürgermeisterin Kerstin Jaser...

Su gónili mjadwjeźa pó Wiknicy a šli stukat

srjoda, 02 januar 2019 13:00

Z Wětnice/Wiednitz. Źož hynźi maju tśeśi źeń gód (27. december) pokoj, jo we tej jsy njedaloko Kulowa ruš ako na camprowanju. W...

Luź z teju paleńcoweju licbu jo měł 95. burstak

srjoda, 26 december 2018 13:00

A to jo něga nowsański gólc, ceptaŕ a direktor, něto juž wjele lět „noweg casa“ žywy ceło za śichym. Te młodše budu gódaś, chto m...

Bog jo chójźił pó jsy a woglědał źiśam do domu

srjoda, 19 december 2018 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Chtož na tśeśej njeźeli pśichoda jo šeł wjacor pó jsy, ten jo zmakał na droze boga a jogo dwě pśewóźow...

Irmgard Kulejowa jo na pśecej wujšła

srjoda, 19 december 2018 13:00

We starstwje 91 lět jo na 9. decemberu wumrěła Irmgard Kulejowa z Bukowa (Groß Buckow), znata ako serbska ludowa wuměłcowka. Wóna jo se dož...

Cytajśo Pratyju!

srjoda, 12 december 2018 13:00
Serbska pratyja jo woblubowany dolnoserbski knigłowy format. Kupijom se ju kužde lěto. Cytajucy dostanjom wjele nowych informacijow a dłymšy dogl...

Trachtenausstellung in Lübben

srjoda, 12 december 2018 13:00

In Vorbereitung auf das Deutsche Trachtenfest in Lübben (17.- 19.05.19) wurde im Lübbener Rathaus durch den Bürgermeister der Stadt Lars Kolan e...

Gemeinden an der Basis mitnehmen

srjoda, 12 december 2018 13:00

Z Drjowka/Drebkau. Auf den Herbsttagungen der Kreissynoden der Kirchenkreise Cottbus, Niederlausitz und Senftenberg-Spremberg machten die Sy...

Im Spreewald sind viele Weihnachtsbräuche bekannt

srjoda, 12 december 2018 13:00

Bobolce/Boblitz. Fast alle Völker und Nationen auf dem Erdenglobus haben ihre historischen Mythen und Sagen, Sitten und Bräuche, Tradition...

Su žognowali dźěćetko w cerkwi

srjoda, 05 december 2018 13:00

Njeźelu, prědnego adwenta, jo fararka Malinkowa žognowała to slěpjańske dźěćetko a jo jomu pśipowjesyła módru „póslědkšnorku“ sl...

Tak wuglěda „Christkind“ hynźi

srjoda, 05 december 2018 13:00

Nawjele městnach w Nimskej su w adwenśe chmurne a tšachotne póstawy duce byli kaž tež w gódownem casu. Wóni su (mjazy drugimi) źiśam tša...

Taki rjapot! Fejfka ceptarja Lempela jo se rozbuchnuła

srjoda, 05 december 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. To znate tšojenje wót teju dweju njeplekowu Maksa a Morica z pjera Wylema Buša jo wordowało sobot...

NACHRUF: Der Komponist Hans Hütten ist verstorben

srjoda, 05 december 2018 13:00

Am 20. Oktober 2018 ist der Komponist, Arrangeur, Chor- und Orchesterleiter und Musiker Hans Hütten (auf sorbisch: Hanzo Hütten) nach schwerer Kr...

Pytaju źiśi za graśa

srjoda, 28 nowember 2018 13:00
Cerkwiny krejz Dolna Łužyca pyta źiśi za kórytowe graśa gwězdku. Njepytaju jano źiśi, kótarež graju abo spiwaju, ale trjebaju teke pomocnik...

Su swěśili swóju „Schadźowanku“ w Budyšynje

srjoda, 28 nowember 2018 13:00
W Budyšynje su se serbske študańce, absolwenty a gymnaziasty zachadnu sobotu zmakali na 144. Schadźowanku. Głowne jawišćo Nimsko-Serbskego ludo...

W italskem Tirolu su wjele nawuknuli

srjoda, 28 nowember 2018 13:00

Wědomnostniki Serbskego instituta a Bramborskeje techniskeje uniwersity Chóśebuz/Zły Komorow, zastupniki Domowiny, Załožby za serbski lud, Br...

Česke wukniki zasej we Łužycy

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Partnarska wuměna wuknikow Dolnoserbskego gymnaziuma a českego gymnaziuma w měsće Hořice ma tradiciju wót lěta...

Serbske drastwy a serbske reje

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Z Dešna/Dissen. Sobotu pśed dwěma tyźenjoma, 10. nowember, jo muzika w kjarcmje „Serbski dwór“ grała, pśeto dešańska Domowinska...

Kupka Berlinska droha njejo wěcej aktiwna

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Z Barlinja/Berlin. Barlinsku drogu mamy w Chóśebuzu a hynźi. W Barlinju pak jo była wokoło źaseś lět dłujko muzikowa kupka z takim ...

Wjelgin tužna powěsć

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Smjerś móžo do jadnogo luźa, gaž jo strowy a derje na cajku, malsnje deriś a jogo wusmjerśiś. Rowno to smy musali dožywiś sl...

„Na take suche lěto njamógu ja se dopomnjeś“

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Lěśe lětosa jo było nejśoplejše w Nimskej wót lěta 1881, ako su zachopili wjedro zapisowaś a temperaturu měriś. To jo k wěsći dała Ni...

Koncert k cesći Jana Rawpa

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Sobotu, 17. nowembra by znaty serbski komponist a muzikowy wědomnostnik Jan Rawp (1928–2007) swěśił swój 90. narodny źeń. Na tom dnju budu...

Prezentacija Kosykowych basnjow

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Drugi raz we tom lěśe pórucyjo se program z twórbami Mata Kosyka pśi góźbje wujźenja źewjetogo a slědnego zwězka Cełkownego wudawka Kos...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 29. November, um 19.00 Uhr<...

Pśestajaŕ, wudawaŕ a wjele wěcej

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

19. nowembera buźo zasej tak daloko: Pětš Janaš swěśi zasej kulowaty (abo nanejmjenjej poł-kulowaty) narodny źeń abo burstak, ako wón by ...

Njetšašne duchy prědownikow

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Wót redakcije: Na njeźelu zamrětych comy našym lazowarjam wulicowaś wót nałogow ze susedneje Pólskeje, ako maju cyniś z njabogimi a z w...

Drastwiny bal w Žylowku

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00
W Žylowku su něnt w kjarmušowem casu wóswěśili 6. raz swój lětosny „Drastwiny bal“. To jo było pśedzachadnu sobotu w kjarcmje „Alpensc...

Kjarmuša w Janšojcach

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

W Janšojcach su lětosa měli kjarmušu, pó dłujkem casu śěsty raz, a zasej w Labšojc kjarcmje „K lipje“.

Ako kjarcmarka Labšojc M...

Rowno wułojte, ned pśedane a to nabrane pósćone

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

Pópšawem se góźi mjasec oktober za rybyłojenje, pó tradiciji ga łoje se ryby w mjasecach, kótarychž mě se kóńcy z pismikom „r“. We ...

Serbski ewangelski kóńc tyźenja

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

Z Ochranowa/Herrnhut. Wobźělniki Serbskego ewangelskego kóńca tyźenja (SEKT), 10 źiśi a 11 dorosćonych, su byli srjejź oktobera w O...

Pisany list a kšasne nazymske wjedro

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

Wšuźi su něnto bomy a kricki pisane w nejrědnjejšych barwach. A teke w gumnach kwitu hyšći wjelgin rědnje te rože, kjarmušowe struski a n...

Nazymskej koncerta chora Łužyce

stwórtk, 25 oktober 2018 14:00
Lětosa jo chor Łužyca pód nawjedowanim Lubiny Žurowy-Pukaćoweje dał dwa nazymskej koncerta, dnja 14. oktobera w Crosćicach w Krawčikojc gós...

Su wiźeli, kak Herrnhutske gwězdy se gótuju

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

Južo žedne lěta se wudaju cłonki Domowinskeju kupkowu Chóśebuz a Žylow na zgromadny wulět. Na taki part su se južo zeznawali ze pśisamem ...

Witaj-źiśi z Raduša njamógu w Pšynem bóžko serbski wuknuś

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

Domowina se na wšaki part procujo, pódpěraś serbske šulstwo. To groni wósebnje serbsku wucbu a serbskich pedagogow. Wjeliku rolu grajo pśi t...

Domowina befragt die Sorben

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Was schätzen Sie an der Domowina? Was fehlt Ihnen an der Domowina? Diese und viele weitere Fragen stellt der Bundesvorstand der Domowina im Moment...

„Naša Hanka w wěncu stoj“ – Swajźbarske parle

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Serbski ludowy ansambel pśepšosyjo publikum, aby se wopóznał ze swajźbu, swěśoneju originalnje pó serbskem nałogu. We programje „Naša H...

First responder w Slěpem – co to jo?

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Domyslimy se: w prědnem casu pó lěśe 1989, ako bu Nowy Casnik wěcej kritiski, jo „Matej, ten Slěpjański“ we swójich pśinoskach w serbs...

Ma zasej row na kjarchobje

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Sobotu na tudskem „kerchobje“ su stajili kamjeń k cesći kantora a ceptarja Hermanna Worcha (1882-1964), kradu...

W Gołbinje změjo Serbska Pratyja 2019 swóju premjeru

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Južo wót septembra jo Serbska Pratyja za lěto 2019 na pśedań a młoge luźe su se ju južo kupili a chopili w njej cytaś.

Tak ako kužd...

Kak su něga twarili we Łužycy?

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Pśedslědny pětk jo Wilfried Merkel w Patocyc brožni na Horach (Bergen, blisko Wórjejc) zajmnosći wulicował wót stareje architektury w našy...

Pózna cesć za ceptarja Worcha

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Pśiducu sobotu, 6. oktober, budu na janšojskem kjarchobje napóraś toflu k cesći Hermanna Worcha (1882–1964). Wón jo był wuznamny ceptaŕ a...

Certifikacija

srjoda, 03 oktober 2018 14:00
Certifikaciju w lěśe 2018 su dojśpili dogromady styrjo wobźělniki. Smy testowali na stopjenjoma A1 a B1. Stopjeń A1 jo z dobrym wuspěchom dojś...

Co ma turizm w Błotach ze serbskeju rěcu cyniś?

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Co ma turizm we Błotach cyniś? Wjele, pśeto wónej wobej – turizm a serbska rěc – stej byłej źěl certifikacije znaśa serbskeje rěcy. S...

Angažěrujotej se za slěpjańsku rěc

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Z Kamjeńca/Kamenz. Zejlerjowe myto jo wustawjone w Sakskej ako pśipóznaśe za statki k lěpšemu serbskeje rěcy. Lětosa su z nim póces...

Su we śěgu rejowali a wulicowali wót tradicijow

srjoda, 26 september 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Nimsko-serbski ansambel z Chóśebuza jo sobotu pśed dwěma tyźenjoma se wudał z kulturnym śěgom z Chóśebuza d...

Grötsch ist nun „Sprachenfreundliche Kommune“

srjoda, 26 september 2018 14:00

Der kleine zur Gemeinde Heinersbrück gehörende Ortsteil Grötsch ist ein weiterer Ort, der nun offiziell mit einer Tafel sichtbar machen kann, da...

Serbska rěc jo jim pógóń

srjoda, 19 september 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Južo wěcej lět organizěrujo Rěcny centrum Witaj (RCW) mytowanje za młodostnych, kótarež se angažěruju za se...

Serby deje se do diskusije měšaś

srjoda, 19 september 2018 14:00

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Co póžedaju sebje Serby za pśichod, glědajucy na pśeměnjenje góspodarstwa we pśiducych lětźaset...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 12 september 2018 14:00

Sobotu, 15.09.2018, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Pla Arumunow w pódpołnocnej Grichiskej

Na zmakanju arumuń...

Naš Casnik buźo 170 lět! Kake su jogo stawizny?

srjoda, 12 september 2018 14:00

Rowno tak ako Domowina a serbske institucije su se měli serbske medije pó lěśe 1989, pó politiskem pśewrośe (Wende), wjelgin śěžko, se na...

Kokot w Janšojcach

srjoda, 12 september 2018 14:00

Južo dnja 18. awgusta jo janšojska młoźina swěśiła swójogo kokota. Na tej sobośe su se wše wobźělniki zgromaźili a we pśeśěgu marš...

Dešańske orgele su reparěrowali

srjoda, 05 september 2018 14:00
21. do 23. awgusta jo źěłała w dešańskej cerkwi firma z Niskeje/Niesky. Twarjaŕ orgelow Johannes Soldan a jogo kolegowka Astrid Zischank (nejsk...

Naš Casnik buźo 170 lět! Kake su jogo stawizny?

srjoda, 05 september 2018 14:00

„NOWY CASNIK co byś Serbam pśijaśel, raźiśel, pomocnik a pśewjednik, co namakaś w kuždem Serbskem domje swójo cesne městno, co namakaś...

Serbska rada wobradujo

srjoda, 29 awgust 2018 14:00
Wałtoru, 4. september, buźo wobradowaś Serbska rada w Pódstupimje. Źo? We jśpě E.070a we wjažy bramborskego parlamenta. Zachopjeńk wob...

Jubiläumsfeier am 1. September in Burg

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Auf dem Areal vor der Heimatstube Burg wird am Samstag, dem 1. September, das große Jubiläum des Nowy Casnik gefeiert. Von 14:00 bis 17:00 Uhr...

Młode luźe z wuglowych stronow Ukrainy, Rusojskeje a Nimskeje maju wizije

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Strukturna změna w Łužycy jo wjelika tema. Ale teke w drugich regionach, kótarež jo wuglowa industrija formowała, pśemysluju wobydlarje dla ...

Premjera krotkego filma PŚIRODA_PŚIRODA Karla Vouka w Ljubljanje

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Wót 20. do 25. awgusta jo był w Ljubljanje, głownem měsće Słowjeńskeje, 4. Festiwal krotkego filma FeKK. Na prědnem dnju festiwala jo se w ...

Su swěśili 555 lět Drěžnica

srjoda, 29 awgust 2018 14:00
Z Drěžnice/Drieschnitz (ku Kopańcam/Neuhausen). We cełej Drěžnicy jo sobotu był wjasoły ruš. Rozmjej: Drěžnicu su pśed 555 lětami ...

Wjerśaty wichorik we Rownem

srjoda, 22 awgust 2018 14:00
Pla Rownego jo był gano wjerśaty wichorik, kótaryž jo napórał wjelike škódy. Pśez gólu wót Rownego do Trjebina jo napórał how a tam p...

„Stara lubosć“ jo prezentěrowała serbske reje

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Na grodkojskem swěźenju jo teke chóśebuska kupka „Stara lubosć“ była pódla, wóna jo rejowała na jawišću na wikach a jo teke pódla b...

Rybakarski swěźeń

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Wót 10. do 13. awgusta su w Picnju 65. rybakarski swěźeń swěśili. W nalěśu 1954 jo dostał wjednik picańskeje młodownje, Scheiblich, nada...

Su wuryli stare rowy Germanow

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Z Grodka/Spremberg. Za luźi, kótarež se za stawizny našogo regiona zajmuju, abo za historiju našogo luda, su archeologiske wurywanja p...

Slědne bajkowe cołnowanje

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Serbske towaristwo „Studnja“ póbitujo w Bórkowach bajkowe cołnowanje. Wót maja jo było lětosa pěś terminow a slědne cołnowanja su pś...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 15 awgust 2018 14:00

Sobotu, 18.08.2018, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

W awgustojskem wudaśu magacina Was wuwjeźomy do casa dowola a drogowanj...

Pólak z wjelikeju wutšobu za Serbow

srjoda, 15 awgust 2018 14:00

Z běłym sportowym kólasom wón pśismalijo. Na kśebjaśe ma swóju carnu tobołu. Gregor Wieczorek pśijězdźijo ze źěła, z redakcije dolno...

„Drebkau und Umgebung auf alten Ansichtskarten“

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Die Sorbische Webstube präsentiert in der Ausstellung „Drebkau und Umgebung auf alten Ansichtskarten“ ausgewählte Postkarten des Philokartist...

Kólasa su wukšadnuli – tak njejsu žaby karowali

srjoda, 08 awgust 2018 14:00
1. a 2. kral w Bórkowach 2018: Georg Neumann (nalěwo) a Stefan Albin.

Slědny kóńc tyźenja w juliju jo Domowinska młoźinska kupka w...

Der Brauch vom Froschkarren, der eigentlich keiner ist

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Immer wieder müssen Jessica und Lilly ihre Leiterkarre absetzen und den „aufmüpfigen“ Frosch auflesen und zurücksetzen. Dabei ist der Frosch...

Unsere Erntebräuche älter als vermutet

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Im Jahr 1931 veröffentlichte der Professor für Slawistik Edmund Schneeweis das Buch „Feste und Volksbräuche der Sorben“, in dem er auch a...

Slědna serbska Pólakarka jo wumrěła

srjoda, 01 awgust 2018 14:00

Z Depska/Döbbrick. Kóńc junija jo tudy wumrěła Markaric Anna (Zachow, roź. Müllerojc, na serbske Markaric), 92 lět stara. Wóna jo t...

LMBV zastarujo rěki z wódu

srjoda, 01 awgust 2018 14:00

Lětosne lěśe jo kradu suche, ale weto ma Sprjewja dosć wódy, aby mógali turisty tam cołnowaś. To njejo samorozmějuce, glědajucy na pśik...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 25 julij 2018 14:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 2. August, um 19.00 Uhr...

Drachencombo erlebte „Woodstock der Blasmusik“

srjoda, 25 julij 2018 14:00

Im oberösterreichischen Dorf Ort im Innkreis fand kürzlich das alljährliche weltgrößte Treffen der Blasmusikanten statt. Mit dabei im Kreis...

Su swěśili jubilej błośańskeje gusty

srjoda, 25 julij 2018 14:00

W Tšupcu/Straupitz jo było slědny kóńc tyźenja zasej žywjenje na něgajšnem dwórnišću. Su ga 21. a 22. julija tam swěśili 120. jubilej...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 18 julij 2018 14:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 2. August, um 19.00 Uhr...

Su wuknuli a se wjele smjali

srjoda, 18 julij 2018 14:00
Z Chóśebuza/Cottbus. Zachadny tyźeń jo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu organizěrowała ferialny kurs. Wobźěliło jo se 42 luźi: z ...

Fleißige Spintefrauen

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Seit längerer Zeit war es der Wunsch einiger Chorfrauen des Sorbischen Folkloreensembles Schleife, bei Tourneen, Festumzügen und anderen öffentl...

Serbska kultura na stśělbowem swěźenju

srjoda, 11 julij 2018 14:00
Z Lubnjowa/Lübbenau. Kóńc tyźenja su tudy swěśili 47. błośański a stśělbowy swěźeń. Wón jo se zachopił z pśeśěgom stśělcow...

Su jěli na pólsko-serbsku namšu

srjoda, 04 julij 2018 14:00
Ze Žemrja/Sommerfeld (źinsa Lubsko we pólskem źělu Łužyce). Towaristwo za serbsku rěc w cerkwi jo kazało cłonkam Serbskeje wósady na...

Nimski prezident jo woglědał do Chóśebuza

srjoda, 27 junij 2018 14:00
Z Chóśebuza/Cottbus. Zwězkowy prezident Frank-Walter Steinmeier jo woglědał sobotu do města pśi góźbje 20. jubileja zwěstka „Tolera...

Wót zmakanja dolnoserbskego chora z pólskimi młodostnymi

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Halo! Mej smej Lena a Alina a mej comej Wam něnto zmakanje pólskich a serbskich młodostnych wopisaś.

Stwórtk pśed dwěma tyźenjoma 07....

Su swěśili źeń swětego Floriana

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Njeźelu su w cerkwi swěśili źeń swětego Floriana, patrona wognjowych wobornikow. To jo se stało drugi raz, za t...

Wjasoły Serbski swěźeń w parku

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Srjejź měsćańskego swěźenja, na jawišću rbb w Puškinowem parku, jo sobotu dało wjasoły a spódobny „Serb...

Gerc zagrajo, towzynt ból zažyjo

srjoda, 13 junij 2018 14:00

W Slěpem buźo kóńc tyźenja „VIII. Mjazynarodny festiwal dudakow“. Sobotu budu wót zeger 14:00 rozwjaselenja a programy na swěźeńske...

Serbski sejm: Prědny forum w Dolnej Łužycy buźo w Dešnje

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Z Rownego/Rohne. Iniciatiwa za Serbski sejm pśewjeźo skóro prědne regionalne forumy, źož budu rozkładowaś ideju serbskego parlamenta...

Wuběźowanje „Młoda serbska muzika“

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Serbski ludowy ansambel (SLA) jo lětosa w aprylu pytał k 11. razoju młode talenty na pólu muziki. Źiśi a młodostne wót šesć do 23 lět su...

Dwójorěcna namša w Slěpem

srjoda, 06 junij 2018 14:00
Swětki jo była w Slěpem dwójorěcna namša. Tam jo fararka Jadwiga Malinkowa teke dupiła Aianu Schmiedojc. Mama Steffi Schmied póchada z regi...

Nimsko-serbska namša na njeźelu swěteje Tšojnosći

srjoda, 06 junij 2018 14:00
Musikaliske dopołdnjo na njeźelu swěteje Tšojosći na Šusteroc dwórje w Trjebinje su wótwórili z nimsko-serbskeju namšu. Fararka Malinkowa...

W kloštarju

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Njeźelu pó stupnem stwórtku jo gołbinska wósada wuleśeła do Noweje Cale. Ze śěgom smy tam jěli a byli spokojne, až jo było take wódych...

Gnujuce rozžognowanje

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Z Města/Cottbus. Dłujkolětna wjednica serbskego internata Doreen Hufnagelowa jo měła tam 28. maja swój slědny źěłowy źeń. Wót j...

Wótrubane głowy, śěžke kamjenje na brusće

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Z Dešna/Dissen. Su naše wóścy we srjejźowěku (Mittelalter) wěrili, až někotare wumarliki jim pó swójej smjerśi škóźe? Mócne wopo...

Alte Traditionen sind wieder aufgelebt

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Angelika Balzke (64) ist seit 2008 Vorsitzende der Domowina-Ortsgruppe. Mit ihrem Heimatort ist sie tief verwurzelt. Nach ihrem Fachschulstudium...

Źeń wótwórjonych młynow: Błotny młyn pla Raduša buźo muzej

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Z Raduša/Raddusch. Jaden z nejrědnjejšych starych historiskich młynow w Błotach a wokolinje jo ten Błotny młyn (Buschmüh­le). Jen s...

Góruca faza jo se zachopiła: hyšći 10 dnjow

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Lětosa buźo zasej Mjazynarodny festiwal dudakow, kóńc tyźenja wót 15. do 17. junija. A to njejo ze pśipadom: w...

Šołta jo lazował ewangelium namšy

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Z Trjebina/Trebendorf. Zachadnu njeźelu su tudy swěśili k wósymemu razoju „muzikaliske dopołdnjo“ – narodny źeń Šusteroc dwór...

Ein Taubenzüchter mit wendischem Herzen

srjoda, 30 maj 2018 14:00

In der niedersorbischen/wendischen Öffentlichkeit tauchen immer wieder Personen auf, die bisher nicht bekannt waren. Einen solchen Menschen ste...

Ta „hucba“ – legenda a wěrnosć

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Pó wšakich głowach a pismach šari se, až njejo bórkojska maruša Witcyc Mina swóju maminu rěc pšawje wuměła, až jo ju akle w Budyšynje...

Jurij Khěžka a Mina Witkojc

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Lětosa 31. maja buźo tomu 125 lět, až jo se naroźiła basnikarka, redaktorka Serbskego Casnika a wudawarka Serbskeje pratyje Mina Witkojc (189...

Bórkojska šula jo swěśiła Minu

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Z Bórkow/Burg. Mina Witkojc by měła dnja 28. maja swój 125. burstak. Toś jo šula we jeje rodnej jsy Bórkowy jej wugótowała wjeliku ...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 23 maj 2018 14:00

Sobotu, 26.05.2018, zeger 13:30, w rbb telewiziji

Moderator Christian Matthée Was wita tenraz do Dešna. How „serbska rěc jo žyw...

Wót źěła, z brožnje muzej natwariś

srjoda, 23 maj 2018 14:00

Cornelia Schnippina ma wjele prědk. Wóna bydli w Ptačecach, tam jo aktiwna w muzeju. Něnt jo se dalšny projekt prědk wzeła: dwór a bolany c...

Serbski komponist Detlef Kobjela jo njabogi

srjoda, 23 maj 2018 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Z Górneje Łužyce smy dostali tužnu powěsć, až wjeliki a znaty serbski komponist, muzikowy wědomnostnik a lawrea...

„Slěpjańske ludowe powjesći“

srjoda, 16 maj 2018 14:00

Slěpjanarje su pilne, což nastupa to źaržanje swójeje kultury. Gano jo wujšła zběrka „Kak Slěpjańska cerkwja swój torm krydła. Ludowe...

Nimski młynowy źeń (21. maj)

srjoda, 16 maj 2018 14:00

Tšupc/Straupitz

We tšupcańskem młynje buźo wót zeger 10:00 do 17:00 pokazowanje wšych tśich młynow. W žytowem młynje buźo ...

Lěśojska sezona „bLIda“ jo se zachopiła

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Pó pśestawce jo našo bLIdko se zasej zmakało. Tenraz su wšykne „stare“ bLIdarje pódla byli, ale tek študańce prědnego lětnika su sobu...

Werner Bareinz – 70 Jahre und bei den jungen Musikanten absolut beliebt

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Eine außergewöhnliche Wertschätzung hat Werner Bareinz, muttersprachlicher Wende aus Drachhausen, erfahren. Als der Blasmusiker Anfang Februa...

Spremberg erneut als sprachenfreundliche Kommune ausgezeichnet. Tafel „Deutsch-sorbische/wendische Stadt“ am Rathaus enthüllt

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Spremberg/z Grodka. Freitag, der 13. März, war für Spremberg ein guter Tag. Da erfolgte in Lübben die Auswertung des Wettbewerbes „Spra...

Jo jich wjadła pśez tradiciju ludowego spiwa

srjoda, 09 maj 2018 14:00

Z Drjejc/Drewitz. Jadnab 80 luźi jo pśišło sobotu do cerkwje na muzikaliske wótpółdnjo. Spiwarki Dolnoserbskego seksteta su pśednjas...

Krajna cerkwja ma něnto „managery za šćit klimy“

srjoda, 02 maj 2018 14:00

We Wobswětowem běrowje ewangelskeje krajneje cerkwje (EKBO) maju wót 1. apryla managery za šćit klimy (Klimaschutzmanager). To su Janes von Mo...

Serbske balokoparje su „Rědnu Łužycu“ wuknuli

srjoda, 02 maj 2018 14:00

Z Dešna/Dissen. Až cłonki mustwa „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ njewuměju jano derje graś z balom, ale až mógu teke spiwaś,...

Zmakanje pjerwjejšneje rědownje – z mólarjom

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

W janšojskem Serbsko-nimskem domowniskem muzeju su dnja 15. apryla wótwórili wustajeńcu „Błośańske wobraze“. Je jo namólował Volkmar P...

„99 wósebnych stronow Łužyce“ – źo te su?

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Nowy pśewódnik za Łužycu – to jo zajmna wěc teke za nas domorodnych. Dokulaž chtož rad swóju domownju wuzgónjujo, starcyjo tam snaź na ...

Zejlerowe myto za spěchowanje slěpjańskeje serbskeje rěcy

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Dieter Redo.

Dnja 18. apryla jo Eva-Maria Stange, sakska ministarka za wuměłstwo, znate cyniła, až Juliana Kaulfürs...

Zastojniki wót ministarstwa a wokrejsa su se woglědali „Lipu“

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Z Bórkow/Burg. Wót 1. awgusta buźo slědne lěto we źiśowni to pśebywanje zadermo. Za serbske źiśownje kśě wót tog dnja tek něco...

Postowy cołn zasej jězdźi pó lěźańskich tšugach

srjoda, 18 apryl 2018 14:00

Z Lědow/Lehde. Wjele turistow ma póžedanje zmakaś ten postowy cołn, z kótarymž sobuźěłaśerje posta wóze tudy listy a pakety na l...

Gmejna Dešno-Strjažow jo dobyła

srjoda, 18 apryl 2018 14:00

Z Lubina/Lübben. Gmejna Dešno-Strjažow jo dobyła prědne myto kategorije I we wuběźowanju „Rěcam pśichylona komuna – Serbska rě...

„My se pśez drastwu identificěrujomy“

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Anett Zyšcyna ma mało casa: ako WITAJ-wótkubłarka źěła w Žylojskej źiśowni Mato Rizo. Wóna angažěrujo se we swójej cerkwinej wósaźe...

Barbuk – serbska wjas? No, to se wě, co ga wacej!

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Z Barbuka/Bärenbrück. Na głownej zgromaźinje Domowinskeje župy Dolna Łužyca 9. měrca w Depsku su dostali Domowinske kupki kołowoko...

Wóna lubujo swóju gólu, serbske drastwy a Rowne

srjoda, 11 apryl 2018 14:00
Edith Pjeńkowa na jadnej demonstraciji za wobchowanje domowni. Foto: H. Kell

Edith Pjeńkowa we Rownem swěśi dnja 12. apryla swój kulowaty 80. ...

Gósći njejsu se dali dłujko kazaś a su rejowali sobu

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Kužde lěto organizěrujo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu „Serbske wótpołdnjo“ za maminorěcne wobydlarje serbskich jsow. Lětosa smy j...

Młode jatšy w Slěpem

srjoda, 11 apryl 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Protestne pśechójźowanje młode jatšy (w Dolnej Łužycy: małe jatšy) jo we Slěpem a Rownem južo tradicija. L...

Dajśo sebje znaśe serbskeje rěcy certificěrowaś! – Rěcny certifikat wó dalšny stopjeń rozšyrjony (B1)

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Wót lěta 2016 póbitujo Rěcny centrum WITAJ pśespytowanja za Rěcny certifikat dolnoserbšćiny a Rěcny certifikat górnoserbšćiny. Do něnt...

Su sebje a cełu wjas pśigótowali na śichy pětk

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Z Dešna/Dissen. Lětosa jo se 14 žeńskich na pasionske spiwanje na njeźelu palmarum zmakało. Tak su sebje a wjas pśigótowali na śich...

Jatšowny wogeń

srjoda, 04 apryl 2018 14:00
Njeglědajucy na njegódne wjedro ze sněgowym dešćom, su se zmakali se teke wobydlarje Kóšnojc (Koschendorf) a gósći pśi lětosnem jatšown...

Pasionske spiwanje na Horach

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Z Horow/Bergen bei Hoyerswerda. Cerkwju njamaju na Horach, Horjańske chójźe do Wórjejc namšu, do Jańskeje cerkwje. Zeleny stwórtk pak...

W slěpjańskej wósaźe spiwaju zasej k jatšam

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Jatšownicu jo tudy drugi raz we nowem casu dało jatšowne spiwanje pśed cerkwju (stary nałog jatšownego spiwanja ...

Zgromadne źěło mjazy OSZ a RCW buźo se intensiwěrowaś

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Wažny nadawk Rěcnego centruma WITAJ (RCW) jo, garantěrowaś serbskorěcny program WITAJ w źiśownjach, šulach a hortach. Za wukubłanje ceptar...

Wejsanarje su latarnje pśed wrota stajili

srjoda, 04 apryl 2018 14:00
Z Popojc/Papitz. Spiwarki z Rubyna, Kósobuza, Pódgóle, Wjer­bna, Popojc, Limbarka, Gołbina a města su tudy jatšownicu wót šesćich zaj...

Mark jatšownych jajow w Slěpem

srjoda, 28 měrc 2018 14:00
Wěcej ako 30 jajamólarjow jo se zmakało srjejź měrca na 21. marku jatšownych jajow w Serbskem kulturnem centrumje. Sobu pódla jo se prezent...

Źowka cesći wuměłstwo mamy

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Na iniciatiwu Kersten Flohe, źowki serb­skeje ludoweje wu­měł­cowki Sigrid Bolduanoweje z Łojojca (Klein Loit...

Bóže domy wobznanje wšake stawizny

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

Kloštaŕ Nowa Cala/Neuzelle w Dolnej Łužycy glěda slědk na 750 lět swójogo hobstaśa. Nimski markgroba Hendrich Jasny (Heinrich der Erlaucht...

18 raz za „Serbska rěc jo žywa“!

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

Až do 5. měrca jo běžało w Bramborskej južo tśeśe wuběźowanje „Serbska rěc jo žywa“. Insciněrowałej stej to bramborski parlament ...

Wokrejsna reforma jo zastajona

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Wokrejsna reforma jo zastajona

Wokrejsna reforma njebuźo se naslědku pśewjasć. Pśedsedarstwo pak se pšaša, kótare wót tych po...

„Ducy pó domowni“ – Nowe serbske knigły su swóju premjeru měli

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Na wjacoru mjazynarodnego dnja žeńskich jo w Serbskem domje na programje stojało pśedstajenje knigłow jadneje aw...

W Mósće jo se wšykno derje bulało

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Z Mósta/Heinersbrück. Tak ako na kuždem zapusće w Dolnej Łužycy ma teke młoźina w Mósće něco wósebnego. Gaž woglědaju sponsora...

W Barbuce 135. raz zapust

srjoda, 14 měrc 2018 13:00
Z Barbuka/Bärenbrück. Dogromady 52 pórow jo se pśinamakało pśi lětosnem zapusće w Barbuce. Žeden źiw, tam ga su lětosa wóswěśili ...

Leiper Hafen bekommt neues Antlitz

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Lipje/Leipe. Trotz widriger Wetterverhältnissel gehen die Umbauarbeiten am örtlichen Hafen sicher und planmäßig voran. Die Stadt Lübben...

Su grali hokej na kališću

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Njeźelu tyźeń na zamarznjonem kališću srjejź jsy jo był wjeliki ruš! Wjele familijow ze źiśimi jo pśiš...

Das Sorbische Nationalensemble sucht junge Musik-Talente

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Das Sorbische National-Ensemble sucht am 14. und 28. April 2018 zum 11. Mal junge Musiktalente. Kinder und Jugendliche im Alter von 6-23 Jahren sin...

Wendenfreunde gründen Verein

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Lüchow im Wendland. Auf die Gründung wurde mit einem Glas Sekt von der Domowina angestoßen: Der Wendische Freundes- und Arbeitskre...

Zapusty kóńc tyźenja

srjoda, 28 februar 2018 13:00

Sobotu, 03. měrca

– w Strjažowje/Striesow

– we Dešanku/Dissenchen

Njeźelu, 04. měrca

– w Depsku/ D...

11 junge Paare – alle mit der „lapa“

srjoda, 28 februar 2018 13:00

Welches Dorf hat im Kreis Cottbus die schönste Straße? Turnow? Willmersdorf? Oder vielleicht Sielow? Nein, ich würde sagen Gulben/Gołbin. – D...

Grodkojski měsćański archiw wrośijo se do domownje

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Kóńc januara su zjawnosći we Grodkojskej radnicy znate cynili, až historiske akty a archiwalije města, ako su se wuměstnili do Lubnjojskeje w...

Wót misionarki a šklobow w Surinamje

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Swěśimy 2. měrca swětowy bjatowański źeń žeńskich. Lětosa stoj Surinam we srjejźi. Z togo kraja budu na tom dnju teksty cytaś a słyša...

Die Kunst des Spinnens bietet das ATZ in Welzow

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Pó moto „Wót pśěslinka (Spinnwirtel) a kólaska“ zmakaju se pšawidłownje wót lěta 2012 žeńske na pśězu w Archeotechniskem centrumje...

Slědna hochoska pśěza do nalěta

srjoda, 21 februar 2018 13:00
Pśěza jo tradicionelnje zymska zaběra. A tak se to maju hyšći źinsa te hochoske žeńske. Wót nowembra zmakaju se kuždy drugi tyźeń. Ale jan...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Sobotu, 17.02.2018, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Ptaškowa swajźba SLA

W srjejźišću februarskego wudaśa ...

26. zapust nowego licenja w Strobicach

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Ze Strobic/Ströbitz. Swój 26. zapust jo swěśiło sobótu, 27. januara wótpołdnja 31 pórow – žeńske a źowća w rědnych serbskich...

Wjasoły pśeśěg gymnaziastow pśez centrum města

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Nawjedowane wót dujarskeje kapały „Prostataler Blasmusikanten“ jo śěgnuło stwórtk, 1. februara pśi 32. zap...

Mało pórow, ale dobre wjedro a dobra mysl

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Ze Smogorjowa/Schmogrow. Hejnak by na njebju pśešaltowali na dobre wjedro – hynac ako te druge dny, gaž jo pśi camprowanju pokazała z...

Janšojce su swěśili 142. zapust

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde Pó motu „Źins jo zapust, zapust – witśe hyšći ceły źeń!“ jo była sobotu, 3. februara, zasej ceła wja...

Wjerbańska młoźina wuženjo zymu z rejami

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Wjerbna/ Werben. Njeźelski wobjed jo dało za Wjerbanarjow na prědnej februarskej njeźeli ned za drugeju fryštuku. Pśicyna za to: Nic...

Gatojce su chude bogaśce: Něnto su se zacrěli do długa

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Z Husa/Maust. Gatojska gmejna (Gemeinde Teichland) jo wjele lět póžywała wusoki zwarbowarski dank Vattenfalla – na jich teritoriumje g...

Žylojska młoźina: Wjele nowych lapow na zapusće

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Na com jo to lažało, až wót tych 3600 wobydlarjow Žylowa su jano 63 na woklapnicu kóńc januara pśišli? Snaź se njeinteresěruju, snaź...

Młoźina jo tudy bejnje młoda

srjoda, 14 februar 2018 13:00
Z Turjeja/Tauer. Młoźina jo njeźelu swěśiła tudy zapust. 21 pórow jo śěgnuło z gercymi pśez tu dłujku wjas, wót zajtšnego kóńca...

Wóze pilnje rogož na cołnje

srjoda, 07 februar 2018 13:00

Z Lědow/Lehde. Rownož małko turistow se tudy wobźaržujo, ga weto wiźi se we slědnych dnjach wjele cołnow we jsy. „Wina“ na tom j...

„Dejmy wó marketingowej strategiji pśemyslowaś“

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Serbska kulturna informacija LODKA w Chóśebuzu jo se wuwiła k dobremu zmakanišću zajmcow serbskeje kultury. Alfons Wićaz jo se z jeje wjed...

Dogromady 17 mošejow a wjelika katolska kśica

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Z města Sarajevo do města Mostar njejo daloko, jano něźi 150 kilomejtari. Tam jo była druga głowna stacija našeje dłujkeje jězby pó Ba...

Šlachtowanje: Nicht njejo musał z proznyma rukoma domoj hyś

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Z Rownego/Rohne. Sobotu a njeźelu pśed dwěma tyźenjoma su na Njepilic dwórje kazali na šlachtowanje. Pśigótowanja na ten swěźeń s...

Wobydlarje śěgnu za jaden póstronk

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Wěcej ako 150 wobydlari brjazyńskeje gmejny jo pśišło do „Ballhausa“ na 5. januaru na woklapnicu. Wóno jo było kaž pśi balokopanju:...

Za pśijaśelow a zajmcow serbskeje rěcy a kultury

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Dypkownje k zachopjeńkoju nowego nalětnego semestra 2018 su nowe programowe zešywki gótowe a wen pósłane. Tak ako w slědnych lětach dajo za...

„Reja do Raja – Tanz ins Paradies“

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Am Donnerstag, den 25. Januar, findet um 19.00 Uhr im Wendischen Haus in Cottbus, August-Bebel-Str. 82 eine Ausstellungseröffnung mi...

Sarajevo – 1452 dnjow jo była tam wójna

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Zachopiła jo se naša dłujka jězba w Barlinju. Pśez Lipsk, Durinsku, Bayersku a Awstrisku smy dojśpili pó něźi 1000 kilomejtarjach prědny ...

Co jo „Babiny gat“ pla Trjebina?

srjoda, 17 januar 2018 13:00
Z głownym źěłowym planom (Hauptbetriebsplan) 2018/19 zgubijomy dalšny źěl našeje domownje na brunicu. Teke strony wokoło Babinego gata (Katha...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Sobotu, 20.01.2018, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Tema magacina:

„Na zasejwiźenje zyma“ – tśi gene...

Zapusty kóńc tyźenja

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Bórkowy/Burg

Sobotu, 20. januara, swěśi młoźina we Bórkowach swój 125. zapust. Zmakaś budu se zeger 14:00 na swěźeńs...

W Domowinje byś – nic dla pjenjez, nic dla sobulutosći

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Jadnab 120 cłonkow jo se wobźěliło pśedslědnu sobotu na głownej zgromaźinje Towaristwa serbskich błośańskich rybakarjow Bórkowy a wokol...

Ryby na pokoj wóstajiś? Jo, ale...

srjoda, 10 januar 2018 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Serbske rybakarje skjarže, až w rěce a tšugach maju mało rybow. To jo se na-spjet pokazało na głownej zgromaź...

Protest pśeśiwo škódam pśez brunico we jamy

srjoda, 10 januar 2018 13:00
Z Kerkojc/Kerkwitz. Zachadnu njeźelu jo jadnab 300 luźi pominało jěsnjejšy kóńc janšojskeje jamy na protestnem drogowanju z Kerkojc do ...

Mólarje su złožyli pjenjeze za mósćańsku źiśownju

srjoda, 03 januar 2018 13:00

„Mólarje picańskich stronow“ su srjejź decembera pśepšosyli źiśi z mósćańskeje źiśownje „Im Zeichen der Linde“ do cerkwje na ro...

Hauptversammlung der Spreewaldfischer

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Die Jahreshauptversammlung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Sonnabend, den 6. Januar 2018, um 10.00 Uhr

Źo ga „hyn“ ze starym škrjokom?

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Slědny wjerašk gódownego casa abo kóńc gódownych swěźenjow jo 6. januar, źeń Tśoch kralow. Absolutny kóńc z gódami jo 2. februara, dn...

Su spiwali wjele kjarližow namšy

srjoda, 03 januar 2018 13:00
Z Chóśebuza. Wěcej ak 80 namšarjow jo pśišło gódownicu do Serbskeje cerkwje na rědnu namšu, kótaruž jo źaržała dešańska farark...

SKÓRO TEŽ SERBSKE KOPARKI?

srjoda, 27 december 2017 13:00
SKÓRO TEŽ SERBSKE KOPARKI? Za tym, ak bu mustwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ lětosa w aprylu załožone, pśemysluju něnt w Doln...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 27 december 2017 13:00

Die Jahreshauptversammlung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer findet am Sonnabend, den 6. Januar 2018, um 10.00 Uhr im Begegnungs...

Tam by dejali měś wjeliki respekt

srjoda, 27 december 2017 13:00

Ku komentaroju Bernda Pittkunings „Gólnikaŕ ma tšach“ „ (NC 45/2017) k artikeloju „Jelenjowa swajźba: Wjelki su jelenje pśegónjowali...

Kubłańska konferenca buźo znowa nazymu

srjoda, 27 december 2017 13:00

Dešno/Dissen. Župa Dolna Łužyca ma wěcej ako 2.200 cłonkow, ak se we jadnab 40 Domowinskich kupkach a drugich towaristwach angažěruj...

Cas pśichoda: My dejmy cakaś a sćerpne a kreatiwne byś

srjoda, 20 december 2017 13:00

Lud we źinsajšnem casu jo se za wětšy źěł wóthucył sćerpnosći. Źinsa ga móžoš cełe lěto kupiś sad a płody, kótarež su pjerwjej...

Gódowny mark w Mósće jo był „sněgowa enklawa“

srjoda, 13 december 2017 13:00

Móst/Heinersbrück. Nic jano te woglědarje z bli­­šeje wokołnosći, ale samo te partnarskeje gmejny Świdnica w Pólskej su se wjelgin...

Gódownicka

srjoda, 13 december 2017 13:00
We slědnem šulskem tyźenju do gód zmakaju se ceptarje, wukniki, a starjejše na Dolnoserbskem gymnaziumje na gódownicku – ako kužde lěto. Wit...

In Groß Düben war das sorbische Christkind zu Gast

srjoda, 13 december 2017 13:00

Einen sehr gemütlichen Nachmittag zum ersten Advent verbrachten 50 Senioren aus Groß Düben in ihrem Gasthaus Köppen. Nach dem Kaffee trinken mi...

Nic jano Depšćańske su pśišli na gódowny mark

srjoda, 13 december 2017 13:00

Depsk/Döbbrick. Depšćanarje su wugótowali zachadnu sobotu k tśeśemu razoju gódowny mark. Kaž južo łoni njejsu te woglědarje jano ...

Źiśi su zwónili, klapali a šćerkali

srjoda, 13 december 2017 13:00

Rěcny centrum Witaj jo gromaźe z Domowinu a Spěchowańskim towaristwom za Serbski muzej pśewjadł projektowe dny za źiśi ze zakładnych šulo...

Gódowny mark we Hochozy

srjoda, 06 december 2017 13:00

W Hochozy su sobotu byli gódowne wiki, ned pśi grajkanišću. Wjelgin se za to staraju starjejše jsy. We slědnych 12 lětach jo jadna kupka sta...

Studnja žyweje wódy

srjoda, 06 december 2017 13:00

Z města. Kužde lěto se zmakajo Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. na lětnu zgromaźinu sobotu do prědnego adwenta...

Šlichow, Rogozno a Škódow su nejlěpše

srjoda, 06 december 2017 13:00

Z Města/Chóśebuz. Nic jano we wokrejsach se pśewjeźo wuběźowanje „Naša wjas ma pśichod“ („Unser Dorf hat Zukunft“). Ně, te...

Wjasoły gódowny ruš

srjoda, 06 december 2017 13:00

Chtož jo kśěł prědny adwent dožywiś wjelgin rědny gódowny mark, ten jo měł za to wjele, wjele móžnosćow. Nejwěcej woglědari a gós...

Krabat Kurta Gerlacha su wótnowotki wudali

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Gano su w małkem nakładnistwje Edition CL w Neustadt w Sakskej wótnowotki wudali knigły „Krabat oder die Zauberschule“ spisarja Kurta Gerla...

Lud Sami: Wjele scenow by mógli teke wu nas nawjerśeś

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Na Festiwalu pódzajtšnoeuropskego filma, we sekciji „Domownja“, su pokazali šwedojski grajny film „Samiska kšej“ (šwedojski: Samibl...

„Witaj“ mit Herz und Leidenschaft vorleben

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Crostwitz/Chrósćicy. Das Modellprojekt Witaj belebt und stärkt maßgeblich den Erhalt der sorbischen Sprache in der gesamten Lausitz. „Dara...

„Jo sebje serbstwo we dušy wobchował“

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

Lětosa pśed 125 lětami, kradu na 29. nowemberu lěta 1892, jo se w Radowizy naroźił Hanzo Hühnchen (1892–1977) – serbski pa­triot, ce...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

Sobotu, 25.11.2017, zeger 13:15 – 13:45, w rbb telewiziji

dokumentacija „My – Słowjany w Nimskej“, 1. źěl

...

Teke w Mansfeldźe woplěwaju swóje tradicije

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

W rěźe „Heimat, domownja, domizna“ njejsu na festiwalu jano pokazali starše a nowe serbske filmy abo filmy ze serbskeju a łužyskeju temati...

Prastare byśe lutkow – Lutkowy kamjeń pla Mukwarja

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

W góli mjazy Noweju Darbnju (Neudöbern) a Mukwarjom (Muckwar), něźi kilometer na połudnjo wót Mukwarja, nadejźomy samotny śamny kamjeń. K...

Jubiläums-Fastnacht 2018 in Burg

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

Im Kurort Burg steht das Jahr 2018 im Zeichen der Jubiläums-Fastnachten. Aus Anlass der 125. Jugendfastnacht sind alle Jugendlichen und Junggeblie...

„Serbske koparje“ su treněrowali

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

W januarje pśiducego lěta co se mustwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ wobźěliś na znatem turněrje w balokopanju w měsće w „Łuž...

Jo to woblico pśiboga Flinsa? – Carny kamjeń w Gołynju

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

Mała wjas Gołyń (Gahlen) njedaloko městaška Wětošowa w Dolnej Łužycy wobsejźi cerkwju, póchadajucu z casa wokoło 1250 do 1300. Na pódp...

Sabrodt in „Leichhardt“ vor 80 Jahren umbenannt

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

Dass Siedlungen, Vorwerke, Dörfer oder Städte manchmal umbenannt werden, ist oft dem aktuellen politisch-ideologischen Zeitgeschehen geschuldet. ...

Wobswětowa kupka we źiwadle

srjoda, 01 nowember 2017 13:00
Stawizny Chóśebuza kóńc 1980ych lět wjelgin njestoje we tuchylnej debaśe. Chto ga hyšći wě, až teke w měsće smy měli „Neues Forum“? P...

Sorbischer Kulturtourismus im Spreewald

srjoda, 01 nowember 2017 13:00

Die diesjährige Exkursion des Vereins für sorbischen Kulturtourismus führte Ende September 25 Mitglieder und Partner in den Spreewald, nach Lehd...

Institut jo swěśił 25. jubileum

srjoda, 01 nowember 2017 13:00
Chóśebuz/Cottbus. Wjelgin cesnje a dostojnje su zachadny stwórtk w zalu Měsćańskego domu swěśili jubileum 25 lět Serbskego instituta. ...

„Herbstfarben – barwy jesieni“

srjoda, 25 oktober 2017 14:00

Unter diesem Motto hatte das Gemeindezentrum für Kultur und Sport der Stadt Iłowa 20 Seniorinnen und Senioren aus der Partnergemeinde Jänschwald...

Su protestěrowali pśeśiwo skale

srjoda, 18 oktober 2017 14:00

Akle něnto smy zgónili, až su w Budyšinku (Budyšynski wokrejs) njeźelu, 17. septembera protestěrowali ze smugi luźi. Pódla su Serby ze 6 w...

Njepilic dwór: Ansambel z brunicowych stronow w Čechojskej jo wustupił

srjoda, 11 oktober 2017 14:00

Rowne/Rohne. Njeźelu pśed dwěma tyźenjoma su tudy swěśili swěźeń na Njepilic dwórje. Wjedro jo było zymne, ale wšykne ławki su ...

Žylow: Nowe mě šule jo něnto wótnazdala wiźeś

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Wót 8. septembera, ako su to pósćenje nowego mjenja swěśili, ma tudejšna zakładna šula oficielnje nowe mě Zakła...

Lětosa rosćo bejnje wjele gribow w góli

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Hochoza/Drachhausen. We wokolnej góli rosćo tuchylu wjele gribow. To stej nam powěźełej Lotric Manfred a Regina, ako bydlitej na Pěska...

Źiśi su swěśili žnjowny swěźeń

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Rěcny centrum Witaj a serbska źiśownja Villa Kunterbunt w měsće stej zachadnu srjodu gromaźe pśewjadłej serbski ...

To ga dajo se wěsće zwónoźeś

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

Awstraliska glěda slědk na 230lětnu historiju wobsedlenja pśez Europejarjow wót lěta 1788. K pśidrogowarjam licy teke 5000 serbskich luź...

Su swěśili namšu pśi zwónicy pśi góźbje 570lětnego jubileja Barbuka

srjoda, 27 september 2017 14:00

Slědnu njeźelu awgusta zeger 10.00 jo stary liškojski zwón mócnje chopił zwóniś, kradu tak ako něga jo było słyšanjeju we tej wótbagro...

Na dnju starkich su w źiśowni swěśili žnjowny swěźeń

srjoda, 27 september 2017 14:00

Móst/Heinersbrück. Ku dnju starkich w mósćańskej źiśowni jo wjednica Andrea Gabowa ze swójimi sobuźěłaśerkami sebje wumysliła n...

„Luźe njejsu se tencas zewšym na to myslili“

srjoda, 27 september 2017 14:00

Jubilejny swěźeń pśi góźbje 65 lět Dolnoserbskego gymnaziuma pśed dwěma tyźenjoma jo za wjeliku licbu něgajšnych wuknikow dobra góźba...

Rico Nowak – tśeśi raz zasobu sperkral!

srjoda, 27 september 2017 14:00

Běła Góra/Byhleguhre. Titel žnjow­nego krala cełeje Dolneje Łužyce – togo superkrala – jo tudy na superkokośe sobotu dobył 29l...

„Kśě serbsku tkajarsku tradiciju wótžywiś“

srjoda, 20 september 2017 14:00

W janšojskem muzeju su gano pśepšosyli na wósebny workshop. Ideja jo pśišła wót Christiny Kliemoweje wót Serbskego muzeja w Chóśebuzu, a...

Noc muzejow w Janšojcach w znamjenju tkajarskeje tradicije

srjoda, 20 september 2017 14:00

Amtěrujuca wjednica Serbsko-nimskego domowniskego muzeja Janšojce Diana Susanne Šejcowa (Schuster) jo lubosćiwje pśigótowała teke lětosnu n...

Saněrowanje Serbskego muzeja derje póstupujo

srjoda, 20 september 2017 14:00

Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej Chóśebuz z.t. jo se srjodu 30. awgusta informěrowało wó stawje saněrowanja Serbskego muzeja w Chó...

„Sława“ za dwa serbskej chora

srjoda, 20 september 2017 14:00

Z města/Chóśebuz. Wjelgin kšasny koncert jo njeźelu wótpołdnja we Wušej (Nimskej) cerkwi w měsće dožywiło wušej 100 rozbuźonyc...

Słownikaŕ a fotograf

srjoda, 13 september 2017 14:00
Prědny ateljej, 1878 pśi swójej swajźbje kupjony bydleński dom.

Das vorliegende Handwörterbuch – ein opus posthumum des seligen...

Neues Rennen um Landestitel

srjoda, 13 september 2017 14:00

Zur Eröffnung des 3. Landeswettbewerbs „Sprachenfreundliche Kommune – serbska rěc jo žywa“, wurden am vergangenen Dienstag, dem 05. Septem...

So viel erfahren Sie sonst niemals an einem Tag!

srjoda, 06 september 2017 14:00

Horno/Rogow

Archiv verschwundener Orte (AvO)/Archiw zgubjonych jsow, An der Dorfaue 9: Windrad auf dem Dach–Wě...

Źiśecy kokot we Wjerbnje

srjoda, 06 september 2017 14:00

Wjerbno/Werben. Až te „wjelike“ swójo łapanje kokota maju, to jo we Wjerbnje južo 20 lět zasej dobra tradicija. Ale mjaztym su teke...

Rauschende Geburtstagsparty zum 10. Blasmusikfest in Jänschwalde

srjoda, 30 awgust 2017 14:00

Als zum ersten Blasmusikfest im Jahr 2000 560 begeisterte Zuschauer in das einzige aufgebaute Festzelt kamen, waren die zwei Initiatoren, Dirk Mark...

Dešno: Wósymjo młode bóśony su wuleśeli do swěta

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

Dešno/Dissen. Bóśony su měli tudy lětosa skerjej dobre lěto – jo nam gronił Dietmar Haufe z Hochoze, kótaryž dešańske bóśony ...

Z 85 lětami pśi „putnikowanju“

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

K tym wjelgin angažowanym a njewomucnym Serbam a Domowinarjam w katolskich stronach wokoło Kulowa/Wittichenau słuša dr. Pětš Brězan ze jsy S...

Wušej 1500 luźi w pśeśěgu w Rubynje

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

Pisany swěźeński pśeśěg jo był wósebnje rědne tšojenje kóńc slědnego tyźenja na jubilejnem swěźenju k 700-lětnemu wobstaśeju Ruby...

Lěśe pšycow

srjoda, 16 awgust 2017 14:00

Wjele, wjele pšycow mamy lětosa lěśu. Južo srjejź julija jo była prědna ploga, pótom, až jo se wjele padało. Luźe njezjapki njejsu wěc...

Naš lěśojski roman (pókšacujucy) „Źiwa Bara“, 3. źěl

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

Pla góle, žedne sta kšoceń za rěku, běšo kjarchob; – pó zwónjenju chójźachu luźe njerady tam mimo, a wjele jo se bajało wó wumarły...

20 lět łapanja kokota we Wjerbnje 12. a 13. awgusta

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

Wjerbno/Werben. Dokradnje pó 20 lětnej pawzy jo było we Wjerbnje 24. awgusta 1997 zasej łapanje kokota. Wót togo casa jo wjerbań-ska m...

Wustajeńca „Pórody powěsćow“ jo była w Schönewalde

srjoda, 02 awgust 2017 14:00
Bóžko jo južo mimo: w Schönwalde jo była serbska wustajeńca „Pórody powěsćow/Sagengeburten“ z wobrazami lubinskeje wuměłcowki Monik...

Kurs jo se derje raźił

srjoda, 02 awgust 2017 14:00

To jo śi wjasoła a glucna gromada! Na kóńcu lětosnego kompaktnego kursa za serbsku rěc, kótaryž jo se wótměł slědny tyźeń, wót 24. d...

Kokoty kóńc tyźenja

srjoda, 26 julij 2017 14:00

Barbuk/Bärenbrück

Swěźeń 570. jubileja jsy

Sobotu, 29. julija, buźo zeger 13.30 wumarš, pótom łapanje kokota a w...

„Jambo Mambo“ gewinnt bei Sommerparty in Sielows Hort

srjoda, 26 julij 2017 14:00

Es mag ungewöhnlich sein, verdient aber war der Siegerpreis allemal. Ging er doch an jene Darbietung, die den Reigen der 14 Karaoke-Kinder der Sie...

Do carnicow!

srjoda, 19 julij 2017 14:00

Něnto jo cas carnicow, to te wejsanarje derje wěźe! A zwětšego maju teke swój flak, źož kužde lěto do carnicow chójźe. Ale dajo teke ta...

„We zachopjeńku běšo to słowo“

srjoda, 12 julij 2017 14:00

Tšupc/Straupitz. Pśedslědnu sobotu a njeźelu su serbske ewangelske kśesćijany z cełeje Łužyce se zmakali tudy na Serbski cerkwiny ...

Górnoserby su dobyli pó stśělanju jadnastkow

srjoda, 12 julij 2017 14:00

Dešno/Dissen. Serbske koparje ­ – to nowozałožone balokoparske dolnołužyske serbske mustwo – jo njeźelu prědny raz grało, a to ...

Serbska wustajeńca w krajnem sejmje w Pódstupimje

srjoda, 05 julij 2017 14:00
Frakcija Lěwice w krajnem sejmje jo wótwóriła 27. junija serbsku wustajeńcu we swójej wjažy. Pśipódla su byli mjazy drugim (wotlěwa) wót...

Něnto jo se pśewjele dešća napadało

srjoda, 05 julij 2017 14:00
Tyźenje dłujko su luźe se wobśěžkowali, až wjedro jo wjelgin suche. Něnto jo se wjele dešća napadało, a weto njejsu spokojom, a to z połny...

Serbski cerkwiny źeń we Tšupcu

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Dolnoserbske kśesćijany wóswěśiju lětosny Serbski cerkwiny źeń we Tšupcu 1. a 2. julija 2017 gromaźe z našymi sotšami a bratšam...

Halbendorfer Domowina- Ortsgruppe erkundet Lübben

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Am vergangenen Sonntag machten sich 40 Halbendorfer per Bus auf den Weg nach Lübben, einer wunderschönen Kleinstadt zwischen Ober- und Unterspree...

Festiwal: Telik wobźělnikow ako hyšći žednje

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Hochoza/Drachhausen. Festiwal Łužyca jo wót stwórtka do njeźele pśiwabił wěcej ako 20.000 pśiglědari: w Budyšynje, Hochozy a Chr...

Ta tšašna serbska młoźina

srjoda, 21 junij 2017 14:00

Lube lazowarje, młogi raz słyšy se wót staršych wejsanarjow skjarženje, až źinsajšna młoźina jo źiwna a njepśistojna. A až pjerwjej j...

Chor Łužyca, mjaztym 25 lět

srjoda, 21 junij 2017 14:00

Nowy Casnik jo pisał we wudaśu wót 14. měrca 1992, až jo se nowy serbski chor w Chóśebuzu załožył. Jomu se groni „Łužyca“ a wón jo...

Žylojske su pokazali reju ku kjarmušy

srjoda, 21 junij 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Wó 130 rejowarnikow a rejowarnicow jo se sobotu wobźěliło na 21. rejowarskej gali Piccolo-źiwadła w Měsćańskej ...

70 lět pozawnowy chor Žylow-Dešno-Strjažow

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Žylow/Sielow. Zjadnośeństwo pozawnowych chorow Žylow-Dešno-Strjažow jo swěśiło gano 70. jubilej swójogo wobstaśa. W Žylojskej ce...

„W Kamerunje njamžo dla pšycow górjej byś ak tudy“

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Turizm w Błotach ma swóju tradiciju – južo pśed 128 lětami, we lěśe 1889, jo Kito Šwjela w Bramborskem Casniku pisał, až cołnarje maju...

Do Pólskeje pśednosk źaržat

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Kapusta (= kał), kompot, folklorowa muzika, płony kraj, póla, góle, traktory a tradicionalne reje a drastwy… Slědny tyźeń som wupytnuła ,...

Rědny nałog: zelene lebiny k swětkam

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Jens Martin z Pódstupima, znaty ako awtor słownika serbskich rostlinowych mjenjow, jo był k swětkam w našych stronach ducy. Pśi tom jo wón z...

Döbbricker Kicker trotz Final-Niederlage stolz wie Bolle

srjoda, 07 junij 2017 14:00

Zum ganz großen Triumpf hat es für die Fußballer des VfB Döbbrick beim Kreispokalfinale gegen Fichte Kunersdorf dann doch nicht gereicht. Denno...

Gäste aus Australien in Grötsch

srjoda, 31 maj 2017 14:00

Über den Auswanderer Christian Nagorcka, geb. 1826 in Radewiese, und Besuche seiner Nachfahren in der wendischen Heimat ist mehrmals im Nowy Casni...

Wěcej za młoźinu cyniś

srjoda, 24 maj 2017 14:00

25. apryla su se zmakali w Chóśebuzu serbske fararje na swóju prjatkarsku konferencu. Prjatkarska konferenca jo zmakanje tych fararjow, kótare...

Na cerkwinem dnju buźo to serbske widobne

srjoda, 24 maj 2017 14:00

24. do 18. junija buźo w Barlinju a Wittenbergu 36. ewangelski cerk-winy źeń. Moto za njen jo „Ty Bog wiźiš mě/Du siehst mich“. To se pó...

Dalšny wobraz Karla Nowaka w muzeumje

srjoda, 24 maj 2017 14:00
Serbski muzej w Chóśebuzu ma wót slědnego tyźenja jaden relewantny akwarel wěcej: mólbu starych wikow wót znatego chóśebuskego mólarja Karl...

Na serbskich slědach

srjoda, 17 maj 2017 14:00

Sobotu, 20.05.2017, zeger 10:00

Turnow lažy na krotkem zajtšu Bramborskeje a ma něźi 830 wobydlarjow. Anja Kochojc zmakajo se ze ...

Wuměłske wuběźowanje 2017

srjoda, 17 maj 2017 14:00

Lětosne wuměłske wuběźowanje za WITAJ-źiśi, kótarež jo Rěcny centrum WITAJ (RCW) Chóśebuz pśewjadł, jo stojało pód temu „Ptaškow...

Erstmals Sammlung sorbischer Vornamen in Standesämtern

srjoda, 10 maj 2017 14:00

Cottbus/Chóśebuz. Das Witaj-Sprachzentrum und der Autor Timo Meškank haben erstmals eine Broschüre mit einer Sammlung sorbischer/wendisc...

Hanzo Hühnchen 1892-1977 – ceptaŕ a wulicowaŕ

srjoda, 26 apryl 2017 14:00

Mjazy 1925 a 1945 mějašo wejsański ceptaŕ HaHü kužde mósćańske góle pód rukoma. Pitśku źiwno jo, až musy wón 1945 ze šulskeje śpy ...

„Jatšy dejš doma wóstaś a swěśiś z našymi ritualami“

srjoda, 26 apryl 2017 14:00

K jatšam słuša wu nas zasej jatšowne spiwanje. Ten nałog jo se pśisamem zgubił w slědnych lětźasetkach. W slědnych lětach su jen zasej ...

Schwela holte sich Unterstützung von Pauline Krautz und Mato Kossick

srjoda, 26 apryl 2017 14:00
(dalejwjeźenje z . boka)

Die 1772 errichtete Fachwerkkirche des ehemaligen Cottbuser Amtsdorfes Dissen/Dešno wurde aufgrund erheblicher Sub...

Dolnoserbski pśewóźowaŕ

srjoda, 19 apryl 2017 14:00
Lubnjow/Lübbenau. Dom za luźi a pśirodu w Lubnjowje (Šulska droga 9) ma wót lěta 2015 nowu stawnu wustajeńcu. Za nju maju teke zešywk z...

Jatšowne jajko ze serbskeju šlejfku – dar z Drjowka

srjoda, 12 apryl 2017 14:00

Z Drjowka/Drebkau. Jatšowna wustajeńca w Serbskej tkajarskej śpě w Drjowku jo zawěsće ta nejwětša w Łužycy a w cełej Bramborskej....

Glědajśo!

srjoda, 12 apryl 2017 14:00
Telewizny sćelak ZDF jo wjerśeł we Dolnej Łužycy! Wóni su byli w Dolnoserbskem gymnaziumje, we Zakładnej šuli we Žylowje a w Drjenowje pla...

„Dawajśo serbsku rěc wašym źiśam a tych źiśi źiśam“

srjoda, 12 apryl 2017 14:00

Zagronita za nastupnosći Serbow w Bramborskej dr. Ulrike Gutheilowa jo we swójom gronje wuzwignuła, až Domowinje jo pśez Serbsku kazń ...

Grona politikarjow: „Słowa, ako wutšobu grěju“

srjoda, 12 apryl 2017 14:00

Pla nimskego kněžarstwa zagronity za pšašanja wusedlarjow (Aussiedler) a narodne mjeńšyny Hartmut Koschyk jo we mjenju kněžarstwa zg...

Góruce grono a rezolucija k lěpšemu Witaj-wucby

srjoda, 12 apryl 2017 14:00

Na póžedanje dolnołužyskeje župy jo zgromaźina wobzam­knuła rezoluciju, źož pominaju wót bramborskego ministarstwa za kubłanje, až nje...

Ten kšasny źeń

srjoda, 12 apryl 2017 14:00

Ten kšasny źeń něnt pśišeł jo, jen dochwaliś nicht njamóžo. Krist dobył jo na winikow a wšyknych zbił do rjeśazow. Haleluja.

<...

Pśichodna wótkubłarka Maria Pětškojc wumějo serbsku rěc spicy

srjoda, 05 apryl 2017 14:00

Maria Pětškojc (22) ze Slěpego wobkněžy serbsku rěc perfektnje. Tuchylu wuknjo druge lěto na wótkubłarku. „Som kśěła pśecej južo p...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 05 apryl 2017 14:00

stwórtk, 06.04.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/ Gra...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 29 měrc 2017 14:00

stwórtk, 30.03.

Łužyske impresije:

­– Serbske kórjenje: Urbanskojc familija

– Dopołnjujomy žycenja pśisłuch...

Ministaŕ jo se Serbam pśibližył

srjoda, 29 měrc 2017 14:00

Pódstupim/Potsdam. 23. měrc jo był wjeliki źeń za dolnoserbske źiśi a jich starjejše. W pódstupimskem krajnem sejmje su pśepódali...

Pśipłaśonk z Pódstupima

srjoda, 22 měrc 2017 13:00

Głownje w lětach 1996 do 2000 su twarili w Bramborskej wjele, wjele nowych sćažkow za kólasowanje. We wokrejsu Sprjewja-Nysa su take sćažki ...

Česke pśijaśele pódpěraju našo wójowanje za serbsku wucbu

srjoda, 22 měrc 2017 13:00

Pódpěru za našo wójowanje wó dalšnu serbsku wucbu w šulach dostanjomy teke z wukraja. Južo pśed tyźenjami, 25./26. februara, jo nimskorě...

W Drjejcach su wugnali zymu – južo 120. raz

srjoda, 15 měrc 2017 13:00

Z Drjejc/Drewitz. Toś ta mała serbska wjas w picańskem amśe, wósrjejź góle, jo tšochu zaspana. Gaž pak jo tam někaki wětšy swě...

Su woglědali nejstaršemu wobydlarjeju

srjoda, 15 měrc 2017 13:00

Z Husokeje/Märkischheide. Tudy maju 99 cłonkow, ako słušaju do drastwinego towaristwa. „My se južo wjaselimy na togo 100. cłonka!“...

„Cesto som był pódla, ale pśecej z drugeju“

srjoda, 15 měrc 2017 13:00
Teke te nejmjeńše ze źiśownje a jich wjednica su byli wjasołeje mysli.

Z Noweje Jsy/Neuendorf. Zapustowe jubileje słušaju teke tudy p...

Pśijaśelce za serbske radijo rbb

srjoda, 15 měrc 2017 13:00

Chóśebuz/Cottbus. W februarje su wukniki 9. lětnika na Dolnserbskem gymnaziumje (DSG) měli praktikum we wšakich firmach a institucijach...

Su se zestupali na nowej ławce

srjoda, 15 měrc 2017 13:00

Raduš/Raddusch. 43 pórow a 15 źiśi jo tudy sobotu pó jsy śěgnuło. Derje jo była wiźeś ta wósebnosć radušańskeje drastwy: pas ...

„Weder die Öffentlichkeit noch die sorbischen Gremien sind von diesem Ziel überzeugt“

srjoda, 08 měrc 2017 13:00

Nowy Casnik: In den Äußerungen der Initiativgruppe für den Serbski sejmik entsteht der Eindruck, dass die Domowina wie auch die anderen sorbi...

Hüter auf dem Weg zur Volksvertretung

srjoda, 08 měrc 2017 13:00

Hoyerswerda/Wojerecy. Die Initiativgruppe Serbski sejm setzt sich weiter für die Gründung einer sorbischen Volksvertretung ein. Nach dem B...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 01 měrc 2017 13:00

stwórtk, 02.03.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/Gratuluj...

Doppelter Auftritt in Schwarz-Weiß

srjoda, 01 měrc 2017 13:00

Budyšyn/Bautzen. Zwei Bildbände mit historischen Fotografien der Lausitz haben am Mittwoch letzter Woche ihre Premiere im Sorbischen Museu...

Zapust w Tšadowje zasej woblubowany

srjoda, 22 februar 2017 13:00

Ze Tšadowa/Stradow. Rowno pśed 7 lětami jo se w Tšadowje pla Wětošowa něco wažnego stało. Pó tom, až běšo tam w pěśźasetych ...

Jubilejna wustajeńca w Serbskem domje

srjoda, 22 februar 2017 13:00

Lodka wugótujo wósebnu wustajeńcu pśi góźbje 25. jubileja wustajeńcow w Serbskem domje. Rownocasnje jo to mjaztym 100. wustajeńca w Serbske...

50 camperakow jo chójźiło pó jsy

srjoda, 15 februar 2017 13:00

Drjejce/Drewitz. Jadnab 50 wjasołych a luštnje pśegótowanych camperakow jo sobotu z gercymi śěgnuło pśez wjas. Młoźinje pśisłuš...

„Sćo wšykne wutšobnje witane do Raduša“

srjoda, 08 februar 2017 13:00

„Sćo wšykne wutšobnje witane do Raduša“ – tak jo to serbski a nimski zazněło pónjeźele, 23. januara, we wjelikej bramborskej hali na ...

Mój syn wótrosćo dwójorěcnje: Gregor Kliem

srjoda, 01 februar 2017 13:00

W našom rěźe wó starjejšych, kótarež powědaju wěcej ako jadnu rěc ze swójimi źiśimi, pśedstajijomy źinsa Gregora Kliema. Z nim jo...

Su brali pismiki z měška

srjoda, 01 februar 2017 13:00

Chóśebuz/Cottbus. Nowe graśe „Pismiki z měška“ napórajo grajarjam wjele wjasela. To su zjadnje gronili wobźělniki SerBlaBlida p...

Prjawoska gmejna procujo se, aby dalšne wobydlarje tam pśiśěgnuli

srjoda, 01 februar 2017 13:00

Prjawoz/Fehrow. 20. januar 2017 jo šołta gmejny Smorgorjow–Prjawoz Joachim Emmrich na 8. woklapnicu w Prjawozu pśepšosył. Jadnab 50 w...

Pó šuflitach do Błotow!

srjoda, 01 februar 2017 13:00

Pśed pór tyźenjami smy Wam pśedstajili štapc – žerź ze zelezneju kokulu, kótaruž su Błośanarje pjerwjej w zymjem pśecej sobu brali, g...

Mamy nowe telefonowe numery!

srjoda, 01 februar 2017 13:00

Glědajśo! Redakcija Nowego Casnika ma wótněnta nowe telefonowe numery. To su pó rědu:

l sekretariat: 0355 43 02 256

Maju tśiźasća cłonkow a plan połny tšojenjow

srjoda, 01 februar 2017 13:00

Turjej/Tauer. Tudejšna Domowinska kupka jo měła pětk pśed dwěma tyźenjoma w kjarcmje Pśi dole (Am Dorfteich) głownu zgromaźinu. Je...

Wjacor pśeśiwnosćow

srjoda, 01 februar 2017 13:00

„Wósebny koncert na zachopjeńku lěta – zachopk 17“ jo lětosa 18. januara ceło stojał w mysli pśeśiwnosćow. Pśi tom su Heidemarie Wi...

Wěcej sponsorow, dlejša droga

srjoda, 01 februar 2017 13:00

Chóśebuz/Cottbus. Wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma su stwórtk tyźeń swěśili zapust. 21 pórow jo śěgnuło z gercymi a někotarymi ...

W Radušu buźo wjeliki swěźeń

srjoda, 01 februar 2017 13:00

Raduš/Raddusch/Barliń. Bramborska wugótujo swój lětosny 14. wejsny a žnjowny swěźeń w jadnej nimsko-serbskej a błośańskej jsy. 9...

„Se wě, až Łužyca trjeba jaden głos!“

srjoda, 25 januar 2017 13:00

W slědnem wudaśu „Nowego Casnika“ smy pśedstajili seś „Lausitzrunde“ w interviewje. Smy teke kśěli wěźeś, kaku demokratisku leg...

Richard Matusch beendet Dienst in Döbbricker Kirche

srjoda, 25 januar 2017 13:00

Döbbrick/Depsk. Ohne große Worte des Abschieds hat der Döbbricker Kirchendiener Richard Matusch (auf Wendisch Šułśic genannt) am Silvester...

Gromaźe z drugimi ryby łojś – to jo prima

srjoda, 25 januar 2017 13:00

Na 7. januarje jo se wótměła lětna głowna zgromaźina Towaristwa serbskich błośańskich rybakarjow Bórkowy a wokolina w Hochozy. Mjazy w...

Wjele serbskeje wucby pśenjaso gymnazium?

srjoda, 18 januar 2017 13:00

Ga? Sobotu, 21. januar, zeger 13.30, w telewiziji rbb.

Tenraz buźo zwada dla Dolnoserbskego gymnaziuma głowna tema wusćełanja:

...

Sněg se źo kaž krida – comy ze sańkami wen!

srjoda, 18 januar 2017 13:00

Lube źiśi,

tuchylu jo wence pšawy raj. Wjele sněga jo napadało! Něnto móžomy wence sněgowego muža twariś!

Jadna wěc jo hyš...

„Ich begrüßte unseren Bundespräsidenten erst auf Sorbisch, dann auf Deutsch“

srjoda, 18 januar 2017 13:00

Am vergangenen Dienstag, dem 10. Januar, lud der Bundespräsident Joachim Gauck zum Neujahrsempfang im Schloss Bellevue. Eingeladen war auch Ros...

Źož wobydlarje se za gmejnu angažěruju

srjoda, 18 januar 2017 13:00

Bórkowy/Burg. Wušej 200 tudy bydlecych jo se zejšło na tradicionalnu wobydlarsku zgromaźinu do Wendigojc gósćeńca (Deutsches Haus). W di...

Jagnjetko jo we wjelikej zymje na swět pśišło

srjoda, 18 januar 2017 13:00

Cazow/Zahsow. Toś to jagnjetko, ako wiźiśo na fotografiji, jo akle pór štundow stare. Wóno jo pśišło na swět njeźelu tyźeń pó ...

Domowina jo motor we jsy

srjoda, 11 januar 2017 13:00

Góry/Guhrow. Wušej 90 Górjanarjow jo pśišło na tamnu woklapnicu – a to njeglědajucy na temperatury pód nulu a gładke drogi. Wjase...

Serbske mjenja budu na toflach k wiźenju

srjoda, 11 januar 2017 13:00

Dešno/Dissen. Cłonki tuderskeje Domowinskeje kupki su na woklapnicy pětk wjacor w zalu Serbskego dwóru prědny raz zjawnje pokazali woby...

Njebuź kaž ten bur Žur. Lubuj kšeta!

srjoda, 04 januar 2017 13:00

Lěcrownož kazni jogo pśed pśegónjowanim woplěwaju, ga weto pólecaju gumnyškarje njepśestawajucy na njogo. To grono jo how wót kšeta

Ze statiwom do nowego lěta

srjoda, 04 januar 2017 13:00

Tak su witali nowe lěto w Bórkowach, srjejź jsy, na swěźenišću pódla Strauchojc lody za crjeje. „My smy se tam zmakali ze pśijaśelami, ...

10. Sorbischer Evangelischer Heimattag 2017

srjoda, 28 december 2016 13:00

Der zehnte Sorbische Evangelische Heimattag 2017 in der Region Hoyerswerda soll in Spreewitz und Neustadt/Spree stattfinden. „Wir bereiten ihn la...

Faraŕ Christian Broniš – pioněr sorabistiki w Dolnej Łužycy

srjoda, 28 december 2016 13:00

Chóśebuz/Cottbus. We rědu zasłužonych wuconych serbskich luźi namakajomy teke takich, kótarež su chwalobne statki wugbali, ale jich mě ...

Bog jo gromaźe z janźelikami źiśam dary rozdawował

srjoda, 21 december 2016 13:00

Hochoza/Drachhausen. Starjejšyska iniciatiwa (starjejše sedymich źiśi, ako chójźe do hochoskeje źiśownje) jo tudy kóńc nowembera o...

Teke Janšojske w Seifenje

srjoda, 21 december 2016 13:00

Gódy su wšuźi rědne – wósebnje pak w górach, źož swěśe luźe gódowny cas z młogimi rědnymi nałogami a tradicijami. Wósebnje znate ...

Gódownicka za rentnarje wu Krawcojc w Janšojcach

srjoda, 21 december 2016 13:00

Wu Krawcojc w Janšojcach jo drugi adwent była ta slědna gódownica za rentnarje we tej kjarcmje. Wšykno jo było rědnje wupyšnjone a dobry ...

Spód bomom gódownym

srjoda, 21 december 2016 13:00

Spód bomom gódownym,

z darami wobdanym,

naslědk se zacowaju,

ako we źiśecem raju

grajkach bźez starosći.

Spód...

Su dali nowu drastwu za boga šyś. Wón jo pśišeł jich žognowat

srjoda, 14 december 2016 13:00

Chóśebuz/Cottbus. Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej jo wótźaržało pětk tyźeń we wjažy Měsćańskego muzeja głownu lětn...

Fryco Grěšeńc – Spomnjeńko na zajmne drogi serbskeg ceptarja, naroźony prědk 125 lět

srjoda, 07 december 2016 13:00

Ako smy njedawno spominali na 100. narodny źeń dr. habil. Frida Mětška, njeběšo dosć casa, aby pśedstajili, z kim wšykno jo měł intensiw...

Gódownicka

srjoda, 07 december 2016 13:00

Pśedgódowny cas jo za wjele wót nas štresojski a hektiski cas. Tomu co se Dolnoserbski gymnazium woboraś. Na tej šuli zmakaju se te wuknice a...

Domownja: serbska, ale nic jano

srjoda, 07 december 2016 13:00

Filmarje zbliska a zdaloka zajmuju se za serbsku kulturu. Ale až młoda filmarka wjerśi film ze swójeje jsy a co ten samy film na festiwalach po...

Bórkojski drebom wu Dziumblic se zasej wjerśi

srjoda, 30 nowember 2016 13:00

Bórkowy/Burg. Pśisamem 20 lět dłujko zapalijotej Dziumblic na 1. adwenśe te swěcki na swójem drebomje. Domowniske slěźarje, chronis...

Als die Mondsichel über Proschim hing

srjoda, 30 nowember 2016 13:00

Einen einzigen leeren Stuhl gab es kürzlich im Versammlungsraum des Proschimer Kulturhauses, als über historische Bräuche und Sitten der Sorb...

Kusack młodosći slědk holiś

srjoda, 23 nowember 2016 13:00

To jo kužde lěto to same. A wu-wześnje njejo tema togo komentara jatšy, gódy abo aktualna klawzurna faza w šuli. Powědam wó Schadowance. Nj...

Połny mjaseck jo swěśił mócnjej ako howacej

srjoda, 23 nowember 2016 13:00

Zachadny tyźeń jo se stało rědke astronomiske tšojenje: mjaseck jo był połny a pśi tom wósebnje blisko zemje. Dla togo jo swěśił swětl...

Dolnoserbski telewizijny magacin „Łužyca“

srjoda, 16 nowember 2016 13:00

Sobotu, 19.11.2016, zeger 13:30, w telewiziji rbb

Christian Matthée pśewóźujo nowu zagronitu za nastupnosći Serbow w Bramborskej...

Wjelike wjasele z „Kulu Bulu“

srjoda, 16 nowember 2016 13:00

Serbsku kjarmušu swěśiś – to jo južo młoge lěto za sobu wjelgin dobra tradicija w Domowinskej kupce w měsće. A rowno tak ako woblubowany...

Góspodliwosć ga jo kradu wjele pla našych prědownikow płaśeła

srjoda, 16 nowember 2016 13:00

My Serby płaśimy ako kradu góspodliwe a teke sami se raźi tak zaźaržujomy. Gaž na pśikład pśidu „wusoke gósći“ k Serbam, pón je wi...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 09 nowember 2016 13:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 24. November, um 19.00 Uhr<...

Ta nowa Pratyja jo how!

srjoda, 09 nowember 2016 13:00

A ako kužde lěto se pšašam: Taki almanach, jo to hyšći moderne dosć za naš cas? Wšuźi su wóni swój publikum zgubili, ale typiske za Ser...

Wukniki a profije gromaźe

srjoda, 09 nowember 2016 13:00
Chóśebuz/Cottbus. Sobotu wótpołdnja su w serbskem gymnaziumje pśewjadli chytšy koncert pód titelom Serbske spiwy: šulski chor pód wjed...

Dolnoserbske nałogi we fokusu

srjoda, 02 nowember 2016 13:00

Swójim gósćam z drugich źělow Nimskeje abo swěta něco serbskego dariś – to źo wót decembra z filmom „Fastnachtsstrauß und Erntekranz...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 26 oktober 2016 14:00

stwórtk, 27.10.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: „Domowinarka z wutšobu a dušu – Inga Nowakowa“<...

Su pjakli kopicu tykańcow za kjarmušu

srjoda, 26 oktober 2016 14:00

Rowno/Rohne. Na Njepilic dwórje su njeźelu swěśili kjarmušu. Kjarmuša jo w tej jsy pśecej na njeźeli pó dnju swěteje Woršule (Urs...

Engelski chor wustupijo ze serbskim w Chóśebuzu

srjoda, 19 oktober 2016 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Serbski źiśecy a młoźinski ansambel změjo wót 23. do 26. oktobra woglěd wót dogromadu 33 źiśi a młodostnych z Engels...

Wjaska – krotki portrej jsy w grodkojskich stronach

srjoda, 19 oktober 2016 14:00

Wjaska jo se prědny raz we lěśe 1512 pisnje wobspomnjeła. Prědne wejsanarje su byli serbske – a wjas słuša teke źinsa do serbskego sedle...

Dolnoserbski gymnazium: Źiśi su prědny raz serbsku rěc pówuknuli

srjoda, 19 oktober 2016 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Na Dolnoserbskem gymnaziumje su zachadny tyźeń wałtoru pśewjadli wótpołdnjo za źiśi ze zakładnych šulow, ako c...

„Moja reja!“

srjoda, 19 oktober 2016 14:00
Chóśebuz/Cottbus. Serbski ludowy ansambl jo zachadny pětk był w źiwadle „Piccolo“ a jo pokazał folklorny program „Moja reja“. To ...

Dolnoserbski telewizijny magacin „Łužyca“

srjoda, 12 oktober 2016 14:00

Sobotu, 15.10.2016, zeger 13:30 – 14:00, w telewiziji rbb

Tema magacina:  „Reja Rezianarjow“

Jaden raz wob lěto p...

Źowća su njasli kronu a klěb

srjoda, 12 oktober 2016 14:00

Tšupc/Straupitz. Njeźelu tyźeń su tudy swěśili žnjowny swěźeń. Wón jo se zachopił z namšu w cerkwi. Źiśi, njasece žnjowne da...

„To jo wjele źěła!“

srjoda, 05 oktober 2016 14:00

Superkokot 24. septembra w Běłej Górje jo był wjelicne zarědowanje z wjele spokojnymi pśiglědarjami. A tamna młoźina jo wjelgin gjarda, a...

„Som južo ako góle w brjuchu pódla była“

srjoda, 05 oktober 2016 14:00

Uta Henšelowa, źinsa regionalna powědarka Domowiny, jo južo ako njenaroźone góle sobu była we tej šuli. Jeje mama Christel Lehmann-Endersow...

Tśi wuknice z DSG něnt w cesnej chronice

srjoda, 05 oktober 2016 14:00

Pó dobrej tradiciji jo město Chóśebuz pócesćiło wuknice a wuknikow z měsćańskich gymnaziumow, ako su wobstali swój lětosny abitur z not...

Baraka na Majberku: 80 lět stara, ale pśecej hyšći derje zeźaržana

srjoda, 28 september 2016 14:00

Wulětarje, ak su pó kólasu na stupnem stwórtku abo swětki w našych stronach ducy, znaju zawěsće ten stary chrom na Majberku. Wón stoj niž...

Su młoźinu za serbsku rěc pócesćili

srjoda, 28 september 2016 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Źaseśo młode luźe su zachadny stwórtk wordowali pócesćone wót Rěcnego centruma Witaj (RCW) za swój angažement...

Něnt jo pšawy cas: Žorawy śěgnu pód wjacor

srjoda, 28 september 2016 14:00

To jo jadno wót nejwěcej spektakularnych tšojenjow, kótarež dawa nam łužyska natura: wjelika gromada žorawow na połdnjo wót Łukowa, w na...

Južo něnto pśemysluju, co pśiźo pó wuglu

srjoda, 21 september 2016 14:00

Picnjo/Peitz. „Pśeměnjenje góspodarskich strukturow buźo se móc pśewjasć jano z brunicu, jeje buźomy pótrjebaś nach...

Cełe familije su sebje dowol wzeli

srjoda, 21 september 2016 14:00

Lětosa w juniju som sebje wzeła dowol, aby se wobźěliła na 3. Europeaźe, kenž jo se wótměła w Ahrntalu/Valle Aurina w Pódpołdnjowem Tir...

Nic jano za turisty, ale teke za zbóžo

srjoda, 21 september 2016 14:00

Lědy/Lehde. Pśi Kósowej (Bürgerfließ), we bliskosći pušćalnicy Zeitzschleuse, stoj něnto wjeliki stog. Wina na tom jo wobydlarska z...

Dolnoserbski telewizijny magacin „Łužyca“

srjoda, 14 september 2016 14:00

Sobotu, 17.09.2016, zeger 13.30, w telewiziji rbb

Tema magacina: Łapanje kokota w Dolnej Łužycy – Dešno 2016

Łapa...

Mit Stolz Niedersorbisch sprechen

srjoda, 14 september 2016 14:00

In Brandenburg gibt es seit Kurzem einen Maßnahmenplan der Landesregierung zur Stärkung der niedersorbischen/wendischen Sprache (der Nowy Casnik ...

Kokoty

srjoda, 07 september 2016 14:00
Pśiducy kóńc tyźenja budu swěśiś kokot: sobotu w Drjenowje a njeźelu w Prjawozu. How a tam budu zachopiś zeger 14.00.

How pón wótjědu śěgi, buse a elektriska

srjoda, 07 september 2016 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Chtož pśiźo na chóśebuske głowne dwórnišćo, ten buźo how wiźeś we pśiducem casu pśisamem kuž...

Bobojski bio-bur: pśewjele dešća za lan

srjoda, 31 awgust 2016 14:00

Lan jo ta rostlina, kótaraž za Łužycu stoj a łužysku identitu sobu wucynijo. Stare luźe znaju hyšći ten cas, źož jo kuždy swóju smugu ...

Žni njejsu lětosa špatne

srjoda, 31 awgust 2016 14:00

Kśišow/Krieschow a Wjerbno/Werben. W casnikach a medijach su južo pśed tyźenjami skjaržyli, až su lětosne trajdowe žni špatne. Ale...

Zejźene „Strukturna změna we Łužycy: Wobraze pśichoda za Picnjo a wokolinu“

srjoda, 31 awgust 2016 14:00

W Picnju buźo stwórtk, 8. septembra zejźenje „Strukturna změna we Łužycy: Wobraze pśichoda za Picnjo a wokolinu“. Pśicyna za to ...

To su nam gronili na swěźenju

srjoda, 31 awgust 2016 14:00

= Jan Nuk, něgajšny pśedsedaŕ Domowiny: Ja som rad pśijěł do Dolneje Łužyce, teke togodla, dokulaž jo how Domowina wusko zwězana ...

„Pätschke chat sso gesackt“

srjoda, 31 awgust 2016 14:00

Das Wichtigste zuerst, das, worauf Jurij Koch, wenn er sein schriftstellerisches Leben bilanziert, am meisten Wert legt. Das hat nämlich dem neuen...

„Wón jo był motor zgromaźeństwa “: Johannes Kapelle jo wumrěł

srjoda, 31 awgust 2016 14:00

Dnja 18. awgusta jo Johannes Kapelle na smjerś znjeglucył. Wón jo był znaty wójowaŕ za dalejwobstaśe swójeje jsy Prožym.

Wón jo se ...

Nowe kšywo za cerkwju

srjoda, 24 awgust 2016 14:00
Depsćańska cerkwja buźo tuchylu saněrowana, wót julija ma pótwaŕ (rystungu). „Wězba (Dachstuhl) jo brachojta była a teke pśemokana“, jo ...

Pśiduce lěto 20. jubilej

srjoda, 24 awgust 2016 14:00

Wjerbno/Werben. Šesć rejtarjow w swójich běłych zecach a běłych zgłach a šesć źowćow w swójich kradu perfektnych serbskich wjer...

Łapanje kokota w Žylowje

srjoda, 24 awgust 2016 14:00
Žylojska młoźina jo 6. awgusta swójogo kokota łapała. Na sportnišću jo šesć gólcow rejtowało z kónjami wót Wjelanojc kónjecego dwóra z...

Die Renaissance des Längsbohlenkahns

srjoda, 24 awgust 2016 14:00

Eigentlich gehört der Längsbohlenkahn schon zu den ausgestorbenen Kahntypen im Spreewald, doch in letzter Zeit wird der aufmerksame Beobachter un...

Frauenchor Jänschwalde

srjoda, 17 awgust 2016 14:00

In Jänschwalde wird neben dem Wendischen-Deu­tschen Heimatmuseum am meisten vom Frauenchor das wendische Leben vermittelt. Bei Weihnachtsfeiern d...

Dolnoserbski telewizijny magacin „Łužyca“

srjoda, 17 awgust 2016 14:00

Sobotu, 20.08.2016, zeger 13.30, w telewiziji rbb

Serbskej jubileja stojtej w srjejźišću awgustojskego wudaśa magacina:

Liesbeth Möschk – ein wendisches Leben

srjoda, 17 awgust 2016 14:00

Die Augen der 85jährigen Liesbeth Möschk leuchten, wenn sie von der Zeit berichtet, als sie noch im Jänschwalder Chor gesungen hat und alle vier...

Silva Oehlert – Jugendchefin in Jänschwalde

srjoda, 17 awgust 2016 14:00

Fest in der Hand hat Silva Oehlert die Fäden bei der Jugendarbeit in Jänschwalde im Dorf und in der Kolonie. So wie sie selbst sind fast alle Jug...

Neu Zauche und Casel präsentieren Einzigartiges

srjoda, 17 awgust 2016 14:00

Im Neu Zauche sowie einigen Orten um Calau gibt es noch heute das Stollenreiten/rejtowanje wó kołac. Nur in Neu Zauche jedoch wird das Sto...

Zastojniki su pśezmóc „lali wódu do jazora“

srjoda, 10 awgust 2016 14:00

Rogozno/Willmersdorf. Tudy su sobotu tyźeń swěśili 11. jazorowy swěźeń. Wjele tych 656 wobydlarjow jsy su ako pomogarje a organizator...

Tyca – spiwarske za młodych luźi hujdu

srjoda, 10 awgust 2016 14:00

Młodym luźam spiwarske knigły do ruki daś, jo było zaměr za nastaśe nowych cerkwinskich knigłow. Teke su kśěli cerkwine žywjenje rozboga...

Dank mit Blasmusik und Šćipaty

srjoda, 03 awgust 2016 14:00

Die Spremberger Bläsergilde spielte zum Sommerfest auf dem Njepilahof am Freitah wie bei Dorffesten in alten Zeiten, die Gäste waren zahlreich er...

40 lět pó maturje

srjoda, 03 awgust 2016 14:00

Pśisamem by se raźiło, se zmakaś rowno na tom dnju, ako smy dostali naše abiturne wopisma a swěśili abiball – 2. julija. Pśeto, až pak n...

5 dnjow w Błotach – młoźinske lěgwo

srjoda, 03 awgust 2016 14:00

Lětosa jo se wótměło 8. lěśojske młoźinske lěgwo Rěcnego centruma WITAJ. My, 5 młodostnych, smy pśebyli 5 dnjow w młodowni Borkow. W t...

„Ideja, až Serby ‚směju‘ jano w sedleńskem rumje serbske byś, jo diskriminěrujuca“

srjoda, 03 awgust 2016 14:00

Serbska iniciatiwa za źiśi „Stup dalej“ w Drježdźanach – daloko pšec wót Łužyce – jo pśemógła załožyś serbskorěcnu źiśo...

Naźejaju se, až za lěto buźo jich zas wěcej

srjoda, 03 awgust 2016 14:00

Turjej/Tauer. Styrjo rejtarje, šesćo kónje, wósym źowćow a wósymjo gercy – a wjele, wjele pśiglědarjow. To jo statistika žnjowne...

Kužde lěto pitśku wěcej za to serbske – na pśikład „libštok“ a „wónjatu erlicu“ na tofli

srjoda, 27 julij 2016 14:00

Drjowk/Drebkau. Sabine Winkelmannowa jo gjarda. Jeje wukniki su mjenja rostlinkow za tu toflu w Kózlem do serbskeje rěcy pśestajili. To j...

Störche besuchen, Slawe spielen und Butter machen

srjoda, 27 julij 2016 14:00

In diesem Jahr haben sich das Heimatmuseum Dissen, der mittelalterliche Freilichtbereich Stary lud und der Verein Naturkundezentrum Spreeaue e.V. e...

Comy do jagodow! W našych gólach něnt rostu

srjoda, 20 julij 2016 14:00

Drjejce/Drewitz. Gaž žni se zachopiju a prědna trajda ako jacmjeń se seco, su teke carne jagody zdrjałe. Wóni su strowe a derje słoź...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 20 julij 2016 14:00

stwórtk, 21.07.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: Žnjowny cas

– Dopołnjujomy žycenja pśisłu...

Dorffest in Grötsch/Groźišću

srjoda, 20 julij 2016 14:00

Am Sonntag, den 10. Juli 2016, fand das diesjährige Dorffest in Grötsch, einem Ortsteil von Heinersbrück, statt. Wie immer war es ein Anlass fü...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 13 julij 2016 14:00

stwórtk, 14.07.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: „Z muziku w rozgronje“

– Dopołnjujomy žyc...

Wót kumšta „zegibanja“ cołna

srjoda, 13 julij 2016 14:00

Wu Kowalic na Lědach stupa zas a zas slězy źěłarnje tłusty kuŕ do lufta. How se wjeźo 200lětna tradicija dalej: góspodaŕ twari drjewj...

Serbski ewangelski kóńc tyźenja w Mužakowje

srjoda, 06 julij 2016 14:00

Ga? Wót 1. do 3. oktobera 2016

Źo? Turmvilla, Mužakow

Chto? Młode a hobstarše luźe, familije, samostojece .....

Wukniki su grali „Kara w kraju lutkow“

srjoda, 06 julij 2016 14:00

Běły Gózd/Schönwalde. Južo pór razow su pokazali musical za źiśi „Kara w kraju lutkow“ na jawišću. Něnto jo se to graśe prě...

Wukniki su wuzgónjowali „wutšobu swójich jsow“

srjoda, 29 junij 2016 14:00

Slěpe/Schleife. 23 wuknikow wušeje wule w Slěpem jo tśi dny chójźiło pó jsach slěpjańskeje wósady. Wóni su dejali zapópadowaś ...

Ten „Mały dwór“ jo se skóro rozpuknuł

srjoda, 29 junij 2016 14:00
Lěšće/Hornow. Familija Dörry jo gano kazała na 7. swěźeń na „Małem dwórje“. Liane a Andreas Dörry stej rolnikarja a rucnikarja a...

Měchawarje su rozpalili towzynt woglědari

srjoda, 29 junij 2016 14:00

Trjebin/Trebendorf. Tudy na Šusterojc dwórje su tśeśu njeźelu junija na měchawach grali. Sedym góźinow jo muzika rozlěgała we stan...

Wu Šułśic w Depsku su swěśili kulowaty narodny źeń!

srjoda, 29 junij 2016 14:00

Depsk a Škódow. Šułśic Richard (Matusch) z Depska jo gano swěśił 90. narodny źeń, a to sobotu na 11. juniju w Schirgottojc kjarcmj...

Folklorna lawina: kšasny swěźeń njeźiwajucy na wjedro

srjoda, 29 junij 2016 14:00
16. Mjazynarodna folklorna lawina jo była slědny kóńc tyźenja w Złem Komorowje, Kopańcach a Lubinje. W Kopańcach, źož jo ta lawina sobotu ś...

Die Folksamen su zasej how!

srjoda, 22 junij 2016 14:00

Chmjelow/Schmellwitz. „My musymy źinsa we pšawem casu zachopiś a kradu glědaś, až naš koncert njebuźo dlejšy, ak mamy z organizat...

Domowina ako pśeśiwnik?

srjoda, 22 junij 2016 14:00

Dr. Měrćin Wałda jo na klawsurje wulicował wót zmakanjow zastupnikow iniciatiwy z politikarjami. Jich głos zni za jogo zdaśim jadnak: Serby ...

Publikum jo rejował sobu

srjoda, 22 junij 2016 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Woglědarje Serbskego swěźenja sobotu w Puškinowem parku su dožywili pisany program na jawišću rbb: wót folklory,...

Jastśeb jo gołubjarjam ako rybakarjam kormoran

srjoda, 15 junij 2016 14:00

Picnjo/Peitz. Pśisamem kuždu sobotu zmakaju se kubłarje listowych gołubjow našogo regiona w Picnju. W domje towaristwa tamnych gołubja...

Skala und kein Ende

srjoda, 15 junij 2016 14:00

Mit der im Vorjahr erschienenen Monographie „Minderheitenrecht ist Menschenrecht. Sorbische Denkanstöße zur politischen Kultur in Deutschland u...

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

srjoda, 08 junij 2016 14:00

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 9. Juni, um 19.30 Uhr i...

Spiwy, ako do wutšoby du

srjoda, 08 junij 2016 14:00

Raz mócnje, raz lyriski póśicho su zazněli sobotu wjacor w chóśebuskej Nimskej cerkwi spiwy w serbskej rěcy. Z jubilejnym koncertom, w kóta...

Pśespytowanja za rěcny certifikat

srjoda, 01 junij 2016 14:00

We februarje jo se rěcny certifikat Dolnoserbšćiny zjawnosći pśedstajił. Za pśespytowanja su něnto terminy póstajone. To jo ...

FUEN ma nowego prezidenta

srjoda, 01 junij 2016 14:00

18. až do 22. maja jo se wótměł lětny kongres FUEN we Wrocławje. FUEN jo Federalistiska unija europskich narodnych kupkow. Domiwina jo tam w...

„Cerkwje su wótwórjone za wšyknych“

srjoda, 25 maj 2016 14:00

Pód tym motom su cerkwje zasej wótwórili swóje źurja w nocy wótwórjonych cerkwjow sobotu wót zeger 9 do 1 pśed swětkownicu. Lětosa su se...

Swěźeń słowjańskego srjejźowěka

srjoda, 25 maj 2016 14:00

l Pětk, 27. maja, jo wědomnostny kolokwium Dešańskem muzeju ze slědujucymi pśednoskami:

15:00 Friederike Koch-Heinrichs: ...

Kirchgemeinde lehnt Pfarrer ab, weil er nicht den hiesigen wendischen Akzent sprach

srjoda, 25 maj 2016 14:00

In diesem Jahr feiert das Dorf Terpt (Tarpje) zwischen Lübben, Lübbenau und Luckau sein 650. Ortsjubiläum. Als Auftakt zu den Jubiläumsfeier...

Pisany swěźeń drastwow

srjoda, 25 maj 2016 14:00

Wětošow/Vetschau. Njeźelu w grodowem parku su drastwine towaristwa z Błotow, Gołbina, Brjazyny, Žyźinego a Fläminga wugótowali swě...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 18 maj 2016 14:00

stwórtk, 19.05.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: Dolnoserbska literatura

– Dopołnjujomy žycenj...

Der bei den Birken wohnte

srjoda, 18 maj 2016 14:00

Pünktlich zum Brězan-Frühling erschien im Domowina-Verlag Dietrich Scholzes Biografie „Jurij Brězan. Leben und Werk“. Der größte sorbisch...

Wjele Serbow jo chwatało na wjeliki burtstak

srjoda, 18 maj 2016 14:00
Janšojce/Jänschwalde. Marja Elikowska-Winklerowa jo wót zachadnego stwórtka 65 lět stara. To jo kśěła swěśiś z młogimi luźimi a to...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 11 maj 2016 14:00

stwórtk, 12.05.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/ Gr...

Zelowa zagroda wabi do Dešna

srjoda, 11 maj 2016 14:00

Slědnu njeźelu jo był swěźeń wótwórjenja zeloweje zagrodki w Dešnje. Luźe su pśišli tam sebje tu nowu zagrodu woglědat, rostliny a sew...

Zelowa zagrodka: wótwórjenje

srjoda, 04 maj 2016 14:00

Jo se južo rozpowědało a pisało w casnikach, až jo ta zelowa zagrodka z Bórkow we nazymjem a zymjem do Dešna śěgnuła. Ceło njewócakanje...

Eine Zeitreise in die Vergangenheit

srjoda, 04 maj 2016 14:00

Trudla Malinkowa rief und viele kamen in das Wendische-Deutsche Heimatmuseum Jänschwalde. So kann man das große Interesse an dem spannenden Vortr...

Góstnej wustupa Serbskego ludowego ansambla

srjoda, 27 apryl 2016 14:00

Zeger 15.00 wustupijo balet Serbskego ludowego ansambla z rejowarskim programom za źiśi a dorosćone. To jo zachopk za swětowy źeń reje...

Serbska drastwa z Rogowa – wóna jo smugata

srjoda, 27 apryl 2016 14:00

Lětosa smy we Nowem Casniku wó rogojskem zapusće pisali. Naš korespondent Horst Adam jo we swójom pśinosku na to pokazał, až bóžko njejsu...

Vertrag weitgehend erfüllt

srjoda, 27 apryl 2016 14:00

Trjebin/Trebendorf. Vattenfall hat den mit der Gemeinde Trebendorf 2008 unterzeichneten Grundlagenvertrag weitgehend erfüllt. Dies gilt fü...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 20 apryl 2016 14:00

stwórtk, 21.04.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: „Spomnjeśe na fararja

Herberta Nowaka“