Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

 • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
 • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
 • ze serbskich jsow a z města
 • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś

 

połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

 • cełe wudaśe k lazowanju online
 • archiw slědnych wudaśow
 • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
 • wót 14,40 € na lěto

Nowy Casnik online skazaś

 

 • Płomje jo casopis za młodše a starše wukniki: pśez specifiske pórucenja zajmne za kužde starstwo wót 1. do 8. lětnika
 • wót 9,90 € na lěto

casopis skazaś

 

 • z wědomnostnymi a na praksu wusměrjonymi pśinoskami k serbskej rěcy a serbskemu wótkubłanju wón se wobrośujo pśedewšym na ceptarjow a wótkubłarjow
 • běrtyllětnje wuchada casopis Serbska šula
 • wót 12 € na lěto

casopis skazaś

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

 • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
 • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
 • ze serbskich jsow a z města
 • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

 • cełe wudaśe k lazowanju online
 • archiw slědnych wudaśow
 • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
 • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś