Zjawne wupisanje městna

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta wót 1. januara 2021 nachylu až do 31.08.2022 redaktora (m/ž/d) w redakciji Nowego Casnika

Na Was caka wótměnjate źěło z wusokeju zagronitosću a dłujkodobneju perspektiwu, z mytom za płaśecym tarifom a z fleksibelnym źěłowym casom, pśi kótaremž se glěda na pótrjebnosći familijow. Źěłowy cas wucyni 35,1 goźinow na tyźeń. Źěłowe městno jo Chóśebuz. 

Co docakujomy?

    • wótzamknjone wusokošulske wukubłanje ako žurnalist/žurnalistka abo we drugich humanistiskich wědomnosćach

    • wjelgin dobre pisne a wustne wobkněženje dolnoserbskeje a nimskeje rěcy, dobre znaśe dalšneje słowjańskeje ako teke engelskeje rěcy

    • wjelgin dobre znaśe serbskeje historije a serbskeje kultury, pśedewšym w Dolnej Łužycy

    • dobre znaśa casnikaŕstwa a awtorskego pšawa

    • wobkněženje computerowych programow (Word, Outlook)

    • nazgónjenja z digitalneju komunikaciju w socialnych seśach

    • swója iniciatiwa, dobre organizatoriske zamóžnosći, samostatne źěło, fleksibelnosć, spušćobnosć, wobśěžabnosć

Waše nadawki:

    • žurnalistiske źěło w redakciji Nowego Casnika

Nagranjamy tejerownosći kandidaty, kótarež wšykne pomjenjone kriterije njedopołniju, aby se weto wó toš te městno procowali. Pisne póžedanja z probami žurnalistiskego źěła dejśo až do 11. decembra 2020 pśipósłaś na adresu:

Ludowe nakładnistwo Domowina I jadnaŕ Symon Pětr Cyž I Sukelnska 27 I 02625 Budyšyn abo pó elektroniskej droze na adresu:


 

Powěsći

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś