w redakciji Nowego Casnika pytamy wót 01.02.2022

nachylu hač do 31.08.2022 z perspektiwu na pódlejšenje

 

redaktora (m/ž/d)

 

Kótare nadawki na Tebje cakaju?

– žurnalistiske źěło w redakciji Nowego Casnika

 

Slědujuce kakosći trjebaš:

 • wótzamknjone wusokošulske wukubłanje ako žurnalist/žurnalistka abo we drugich humanistiskich wědomnosćach
 • wjelgin dobre pisne a wustne wobkněženje dolnoserbskeje a nimskeje rěcy, dobre znaśe dalšneje słowjańskeje ako teke engelskeje rěcy
 • wjelgin dobre znaśe serbskeje historije a serbskeje kultury, pśedewšym w Dolnej Łužycy
 • dobre znaśa casnikaŕstwa a awtorskego pšawa
 • wobkněženje computerowych programow (Word, Outlook)
 • nazgónjenja z digitalneju komunikaciju w socialnych seśach
 • swója iniciatiwa, dobre organizatoriske zamóžnosći, samostatne źěło, fleksibelnosć, spušćobnosć, wobśěžabnosć

Co Śi bitujomy?

 • wótměnjate źěło z wusokeju zagronitosću
 • myto pó tarifje, 30 dnjow dowola wob lěto
 • źěłowe městno w Chóśebuzu w pśijaznem a nazgónitem teamje
 • fleksibelny źěłowy cas kaž teke móžnosć mobilnje źěłaś

 

Źěłowy cas wucynijo 35 goźinow na tyźeń. Skrotcenje źěłowego casa jo w mjazsobnem dorozměśu móžno.

Nagranjamy tejerownosći kandidaty, kótarež wšykne pomjenjone

kriterije njedopołniju, aby se weto wó toš te městno procowali. Gaž změjośo pšašanja, ga wobrośćo se pšosym na Stefanie Krawcojc pód telefoniskim numerom 03 55 / 49 94 32 20.

Wjaselimy se na twóje digitalne procowańske pódłožki kaž teke na pśikłady doněntnych źěłowych wugbaśow.

Smy-li Twój zajm zbuźili, procuj se pla nas.

 

Ludowe nakładnistwo Domowina, jadnaŕ Syman Pětr Cyž,

Sukelnska 27, 02625 Budyšyn

abo pó elektroniskej droze na adresu:


w redakciji Nowego Casnika pytamy wót 21.02.2022

nachylu ako zastup za cas starjejšynego casa

redaktora (m/ž/d)

 

Kótare nadawki na Tebje cakaju?

– žurnalistiske źěło w redakciji Nowego Casnika

Slědujuce kakosći trjebaš:

 • wótzamknjone wusokošulske wukubłanje ako žurnalist/ žurnalistka abo we drugich humanistiskich wědomnosćach
 • wjelgin dobre pisne a wustne wobkněženje dolnoserbskeje a nimskeje rěcy
 • wjelgin dobre znaśe serbskeje historije a serbskeje kultury, pśedewšym w Dolnej Łužycy
 • znaśa casnikaŕstwa a awtorskego pšawa
 • wobkněženje computerowych programow (Word, Outlook)
 • nazgónjenja z digitalneju komunikaciju w socialnych seśach
 • swójska iniciatiwa, dobre organizatoriske zamóžnosći, samostatne źěło, fleksibelnosć, spušćobnosć, wobśěžabnosć

Co Śi bitujomy?

 • wótměnjate źěło z wusokeju zagronitosću
 • myto pó tarifje, 30 dnjow dowola wob lěto
 • źěłowe městno w Chóśebuzu w pśijaznem a nazgónitem teamje
 • fleksibelny źěłowy cas kaž teke móžnosć mobilnje źěłaś
 • móžnosć góźbow, se dalej kubłaś
 • dlejdobnu perspektiwu

 

Źěłowy cas wucynijo 39 góźinow na tyźeń. Skrotcenje źěłowego casa jo w mjazsobnem dorozměśu móžne.

Nagranjamy tejerownosći kandidaty, kótarež wšykne pomjenjone kriterije njedopołniju, aby se weto wó toś te městno procowali. Gaž změjośo pšašanja, ga wobrośćo se pšosym na Stefanie Krawcojc pód telefoniskim numerom 03 55 / 49 94 32 20.

Wjaselimy se na twóje digitalne procowańske pódłožki kaž teke na pśikłady doněntnych źěłowych wugbaśow.

Smy-li Twój zajm zbuźili, procuj se pla nas.

 

Ludowe nakładnistwo Domowina, jadnaŕ Syman Pětr Cyž

Sukelnska 27, 02625 Budyšyn

abo pó elektroniskej droze na adresu:


Powěsći