ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (21.06.17)

Cottbus/Chóśebuz

Wěźenje

Srjodu, 21. junija, buźo w Serbskem muzeju (tuchylu w rumnosćach Měsćańskego muzeja na Dwórnišćowej droze 22) zjawne wjeźenje pó wósebnej wustajeńce „Zachowane drogostki“. To buźo zeger 17:00 a płaśi 4 €.

Wótwórjenje wustajeńce

Stwórtk, 22. junija, budu zeger 15:30 w Serbskem domje wótwóriś wustajeńcu „Wokoło Jana – Rund um den Johannistag.“ Serbska kulturna informacija LODKA a RCW w Chóśebuzu pokazuju twórby małych wumjełcow. Źiśi z Radušańskeje źiśownje budu muzicěrowaś.

Źiśi z Witaj-źiśownjow a -kupkow su se wobźělili na 13. wuměłskem wuběźowanju RCWa a za to wugótowali něco k temje „Źeń swětego Jana/Janske rejtowanje“ Wustajeńca buźo až do 22.09.2017 wiźeś. Zastup jo dermo.

Wjasele do rejki

Njeźelu, 25. junija, zeger 15.00 budu w gósćeńcu „Brandenburger Hof“ serbske reje. Nawjedowaś buźo je Michael Apelt. Zastup jo dermo.

Hochoza/Drachhausen

XII. mjazynarodny festiwal „Łužyca 2017“

Pětk, 23. junija, buźo wót zeger 17:00 mjazynarodny festiwal „Łužyca 2017“. Wót zeger 19:00 buźo „Estrada mjazynarodneje folklory“ z muziku, rejami a ludowymi arijami z cełego swěta. Głowne jawišćo jo pśi cerkwi, dalšne jawišća budu na 3 dwórach. Někak zeger 23:00 buźo program „Hochoza spezial“ z „4&Eins-Liveband“ na dwórje „Bergschlösschen“.

Casel/Kózle

Jańske rejtowanje w Kozlem

Jańske rejtowanje buźo njeźelu, 25. junija. Wót zeger 13:00 buźo Jan wupyšnjony z módrackami a wutkami. Zeger 14:30 budu wumaršěrowaś na rejtowanišćo. Tam budu pokazowaś to jańske rejtowanje a teke wšake rejtowańske kumšty.

Tšupc/Straupitz

Serbski cerkwiny źeń

Sobotu, 1. julija, a njeźelu, 2. julija, buźo Serbski cerkwiny źeń. Sobotu buźo zeger 14:00 nimsko-serbska nabóžnina pla pomnika. Pótom buźo kafejpiśe w gósćeńcu a pśednoski „Reformacija w Serbach“. Njeźelu buźo zeger 10:00 swěźeńska namša a źiśeca namša, pó wobjeźe pyšny program za kuždego, wót zeger 14:30 koncert z chorami z cełeje Łužyce a zeger 16:00 wótzamknjenje z pozawnowym chorami.

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 29. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. aktuelle Themen der Vereinsarbeit, Vorbereitung Erntefest Raddusch, Heimatfest in Burg und Vereinsjubiläum am 7. Oktober 2017 in Drachhausen.


SERBSKE RYBAKARJE

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 22.06.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/ Gratulujomy

pětk, 23.06.

Muzika a pórucenja:

­– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady/Kulturne pokazki/Póglědanje na njeźelski program/ Gratulujomy

njeźelu, 25.06.

Njeźelski program:

­– Aktualny magacin: powěsći, 12. folklorny festiwal: program w Hochozy

– Serbske młoźinske wusćełanja w radiju

– Nabóžne wusćełanje (Katharina Köhlerowa)

­– Gratulujomy

pónjeźele, 26.06.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozpominanje na nowy tyźeń

­– Turjańska šołtowka 70 lět

­– Powěsći/Póglědajomy do Nowego Casnika/ Gratulujomy

wałtoru, 27.06.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo

­– Kulturne noticki/ Gratulujomy

srjodu, 28.06.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći/Naša serbska rěc/Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś