ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (20.02.20)

Chóśebuz/Cottbus

Fotowa wustajeńca wó lěśe 1990

Pětk, 28. februara, wótwóriju zeger 19:00 w Bramborskem krajnem muzeju za moderne wuměłstwo (Am Amtsteich/Pśi amtowem gaśe 15) wustajeńcu „1990. Fotografiske pozicije z jadnogo lěta, wó jadnom lěśe“. Wiźeś su fota a filmowy material lěta 1990, ako wótbłyšćuju ambiwalencu tencasneje situacije w pódzajtšnej Nimskej. Fota su wót Jürgena Maćija, Gerharda Gäblera a Barbaru Klemmoweje a drugich.

Bórkowy/Burg

Towaristwo Stog pśepšosyjo

Pětk, 28. februara, pśepšosyjo Towaristwo Stog do Doma zmakanja (Am Bahndamm 12b) na rozgrono wót zeger 18 do 21:30. Zajmce domowniskich stawiznow mógu sobu diskutěrowaś, póstarki za domowniski kalendaŕ „Stog – Der Schober“ su witane. Zastup jo dermo.

Pyšne serbske jatšowne jaja

Sobotu, 29. februara, a njeźelu, 1. měrca, pokažo a rozkłaźo Bärbel Schubertowa w Domowniskej śpě wupyšnjenje serbskich jatšownych jajow z wóskom. To buźo wót zeger 12:00 do 16:00. Dorosćone płaśe 2,50 euro, źiśi 1,50 euro. Póniženje dostanjośo za „GästeCard“.

Lubin/Lübben

Pśedstajenje lubinskego groźišća

Sobotu, 22. februara, jo swětowy źeń wjednikow gósći. Pśi tej góźbje pśedstajijotej Uwe Neumann a Gisela Christlowa wósebny zemski pomnik: słowjańske groźišćo „Burglehn“. Pśechójźowanje se zachopijo zeger 14:00. Zmakanišćo jo Am Burglehn 12, blisko parkowanišća. Zastup jo dermo .

Janšojce/Jänschwalde

Wót Jatšownego spiwanja

Pětk, 28. februara, wótwóriju zeger 18:00 wustajeńcu „Ak słyńco górjej stupašo – 10 lět jatšownego spiwanja w Janšojcach“ w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju (Kirchstr./Cerkwina droga 11). Wiźeś budu fota wót stawiznach jatšownego spiwanja, ako jo pór žeńskich pśed 10 lětami zasej wóžywiło. Na wótwórjenju budu serbske a nimske kjarliže słyšaś.

Pyšnje serbske jatšowne jaja

Stwórtk, 5. měrca, pśedstajiju w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju wót zeger 14:00 do 18:00 wupyšnjenje serbskich jatšownych jajow z wóskom. Gósći deje pšosym pśinjasć wudute abo natwardo zwarjone jaja sobu. Dorosćone płaśe 2,50 euro, źiśi wót 6 lět 1 euro.

Wětošow/Vetschau

Serbske blido

Pětk, 28. februara, pšosy Uta Körnerowa wót zeger 16:00 na Serbske blido we Wobydlaŕskem domje (Bürgerhaus) města na Droze Awgusta Bebela/August-Bebel-Str. 9. Pšosone su wětošojske a luźe z wokolnych jsow. Chtož njejo Serb/njamóžo serbski, ale se intresěrujo za to serbske, jo se wě teke witany.

Serbsko-nimska namša

Njeźelu, 23. februara – to jo njeźela do spótnego casa – buźo zeger 9:30 serbsko-nimska namša w gołkojskem wósadnem domje. Liturgiske nawjedowanje ma faraŕ Klaus Natho. Pó namšy se w cerkwi swětocnje wóte-kšyjo wobnowjona wopomnjeńska tofla za fararja Haußiga.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 20.02.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 21.02.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 23.02.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: Wó głownej zgromaźinje chóśebuskeje Domowinskeje kupki)

– Prědny telefon na jsy

(tematiske wusćełanje)

– Nabóžne wusćełanje (Bóže słowo: Hartmut Leipner)

– Gratulujomy

pónjeźele, 24.02.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Aktualny telefonat

– Gratulacije dnja

wałtoru, 25.02.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– koncert pó muzikowych

žycenjach pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

srjodu, 26.02.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc(serija)

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

Wobradowanje wuběrka za serbske nastupnosći wokrejsa SPN

Srjodu za tyźeń, 26. febraura, wobradujo wuběrk za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja Nysa wót zeger 16:00 w Domowniskem muzeju w Dešnje/Dissen (Głowna droga/Hauptstraße 32). Na dnjownem pórěźe stoj mjazy drugim:

Land.Leben – Na jsy

Ein Markenzeichen der Bilder des in Kolkwitz bei Cottbus lebenden Fotografen Thomas Kläber ist deren Dichte, die durch die besondere Nähe zu seinen Protagonisten und ihrem sozialen Umfeld gekennzeichnet ist. Bereits vor fünfzig Jahren entstanden die ersten Bildmotive zum „Landleben“, das sich zu seinem all umspannenden Hauptthema entwickeln sollte. Anfänglich waren es Freunde und Nachbarn aus seinem Heimatort Beyern und der Umgebung, die bei der Arbeit und in der Freizeit auf ihren Höfen, den Feldern oder zu Hause mit Interesse begleitet wurden. Ab Mitte der 1980er Jahre rückten zunehmend die Dörfer um Cottbus in seinen Fokus. Über Jahrzehnte gelangen ihm eindrucksvolle Fotografien vom alltäglichen Zusammenleben der Menschen, nicht nur auf dem Dorf. Der entstandene Bildkomplex ist deshalb mehr als nur eine Chronik vom Dasein der kleinen Leute in der Lausitz, das sich mit der Zeit und den gesellschaftlichen Umwälzungen änderte.

ISBN 978-3-7420-2539-5

1. Aufl. 2020, 152 S., Schwarz-Weiß-Fotografien, Hardcover

Preis: 19,90 €

www.domowina-verlag.de


NOWOSĆI Z LND
1968–2018, herausgegeben von Jürgen Matschie

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś