ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (25.10.18)

Chóśebuz/Cottbus

Serbske blido

Pśiduce Serbske blido buźo srjodu, 7. nowembera, zeger 18:00. Tema buźo „Kak jo gołbinska wósada swójo serbske žywjenje wóžywiła“. Gósći budu Ronja Šramojc a dalšne gołbińske. To Serbske blido Serbskego muzeja buźo zasej w Měsćańskem muzeju na Dwórnišćowej droze 22.

Lubin/Lübben

Rejowański workshop

Pětk, 26. oktobera, buźo zeger 17:00 rejowański workshop „Wjasele do rejki“ z Michaelom Apelom. Město buźo „Haus Burglehn“, adresa jo Pśi Bórklinje (Am Burglehn) 12. Zarědowarje pšose, aby se pśizjawili, telefoniski numer jo 03 546/21 02.

Smogorjow/Schmogrow

Drastwina kjarmuša

Sobotu, 27. oktobera, pšosy smogorjojska młoźina na drastwinu kjarmušu, a to wót zeger 20:00. Město buźo Sportarski dom jsy. Chtož pśiźo w serbskich drastwach, ma jano poł zastupa zapłaśiś.

Lubnjow/Lübbenau

Rejowański workshop

Njeźelu, 28. oktobera, buźo zeger 15:00 rejowański workshop „Wjasele do rejki“ z Michaelom Apelom. Město buźo „Spreewieselcentern“, adresa jo Droga młoźiny 34.

Rowne/Rohne

Kjarmuša

Na Njepilic dwórje změju njeźelu, 28. oktobera, kjarmušu. Zachopiś budu zeger 19:00. Wjacor do togo su kjarmušowe reje w gmejnskej hali (Mehrzweckhalle) na Trebińskej droze w Rownem wót zeger 20:00.

Móst/Heinersbrück

Kjarmuša

W kjarcmje „Zum Deutschen Haus“ změju njeźelu, 28. oktobera, wót zeger 14:30 kjarmušu ze serbskeju kapału „Kula Bula“.

Serbska namša

Srjodu, 31. oktobera, buźo zeger 14:00 w mósćańskej cerkwi Serbska namša z Bóžym blidom, pśi góźbje reformaciskego swěźenja.

Žylow/Sielow

Rejowański workshop

Srjodu, 31. oktobera, buźo zeger 19:00 rejowański workshop „Wjasele do rejki“ z Michaelom Apelom. Město buźo Sportarski dom.

Grodk/Spremberg

Pósejźenje historikarjow

Nazymske pósejźenje Dolnoserbskego towaristwa za stawizny a krajowědu z.t. buźo sobotu, 3. nowembera, wót zeger 10:00 do 16:00. Temy tych wósymych pśednoskow budu mjazy drugim tatańske bogi w Dolnej Łužycy, swěźeń pśi góźbje 1000lětnego wobstaśa Chóśebuza w lěśe 1930 a teke górnikojstwo.

Chtož co se wobźěliś, dej se pśizjawiś na 03 55/612 24 60 abo

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 25.10.

Łužyske impresije:

­– „Mjertyn Gryz, dolnoserbski ceptaŕ, casnikaŕ, kjarližaŕ“

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulujomy

pětk, 26.10.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady/

– Kulturne pokazki

–Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulujomy

njeźelu, 28.10.

Program za cełu familiju:

– Aktualny magacin: nowosći a pśinoski

– „Spominanje na Kita Panka – wuzwólona serbska cerkwina muzika“

– Nabóžne wusćełanje – Gratulujomy

pónjeźele, 29.10.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi/Dolnoserbski report/Powěsći/Co dajo nowego w serbskich institucijach/Gratulujomy

wałtoru, 30.10.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk/Gaž muzika zagrajo: „portrej komponista Gisbert Näther“/Gratulujomy

srjodu, 31.10.

Dolnoserbski program na reformaciskem dnju:

­– Nabóžne wusćełanje

– Koncert w ramiku 45. Chóśebuskeje muzikoweje nazymy (nagr.)

– Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś