ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (02.02.23)

Chóśebuz/Cottbus

Serbska čajowna pśestawka

Wót 2. februara, zeger 14:00 do 18:00, kuždy stwórtk, we tejowem wobchoźe a kafejowni Oblomow na Serbskej droze 2.

Literarne pśinoski z prowince

Pětk 3. februara, zeger 18:00 w Serbskem domje k temje eksilowa literatura z muzikaliskim pśewóźowanim Jonatana Scheibnera. Christiana Piniekowa cyta wót Miny Witkojc „Nutśikowny eksil?“ a hyšći dalšne sobustatkujuce cytaju wó twórjenjach z eksiloweje literatury. Rezerwěrowanje městna pód , zastup lichy

Kurs na kóńcu tyźenja za pókšacowanych

Sobotu/njeźelu 11./12. februara, rěcny kurs za serbšćinu - wuwiśe komunikatiwnych zamóžnosćow, pśednoski a rozgrona. Městno rěcna šula. Pśenocowanje płaśi kuždy sam, wobrośćo se na www.ju-cottbus.de, tel. 0355 / 22 558. Płaśi 25 euro, pśizjawjenje na kurs pód 0355 / 79 2829.

Z kólaskom, lanom a wałmu

Stwórtk, 16. februara, zeger 18:00 źěłaŕnja w Serbskem muzeju z hochoskeju kantorku Dianu Šejcoweju a drugimi pśěźaŕkami a pśěźarjami. Płaśi 5 euro, pśizjawjenje pód 0355 / 79 49 30

Lubnjow/Lübbenau

Serbski wariś, pjac a zawarjowaś

Wałtoru, 7. februara, zeger 15:00 w kulturnem centrumje Gleis 3 wótmějo se warjeński kurs. Kak naše błośańske prědowniki z regionalneje zeleniny a sada, z jadnorymi pśicynkami su sebje lěbgodne caroby pśigótowali a tak teke su mały głod pśewinuli abo wjelike swěźenje wugótowaś mógali. Płaśi 5 euro

Kalawa/Calau

Ako su serbske bogi wumrěś dejali

Stwórtk, 9. februara, zeger 18:30 Pśednosk w domowniskem domje stawiznow z Wernerom Měškankom. Wón złožujo teze a fakty do wobraza pśedkśesćijańskego serbskego swěta wěry. Kake pśechwatanje, su we Łužycy až do źinsajšnego slědy pócynkow a nałogow, kótarež maju swójo žrědło w starodawnych kulturnych jadnanjach za słowjańskich bogow. Płaśi 4,50 euro

Tšupc/Straupitz

Za kuždym nugłom se něco chowa

Sobotu, 4. februara, zeger 14:00, buźo połtera góźinske wandrowanje pó slědach stareje grobineje familije a wjeźenja pśez gódne jadnorazowe twarjenja, pomniki a druge. Zachopk jo pśi bistrowje „Ollerei„ (Cerkwinska droga 25a). Płaśi 16 euro inkluziwne jadno piśe. Wěcej pód 0172 / 79 26 179.

Lüchow

Pśednosk „Zawóstajone regiony“

Stwórtk, 2. februara, zeger 19:00 w amtskem domje w Lüchowje. Pśednosk dr. Jenny Hagemannoweje wó pśiswójenjach a wužywanju regionalnego derbstwa w Wendlanźe a Łužycy w pśirownanju.

Zapust a camprowanje

Strobice/Ströbitz

Sobotu, 4. februara

Nowa Niwa/Neu Zauche

Sobotu, 4. februara

 Janšojce/Jänschwalde

Sobotu, 4. februara, zeger 11:00

wót Labšojc kjarcmy

Drjenow/Drehnow

Njeźelu, 5. februara, zeger 14:00

wót gósćeńca „Jagdhof“

 Smogorjow/Schmogrow

Njeźelu, 5. februara, zeger 13:00

pśi športaŕskem domje

 Myšyn/Müschen

Njeźelu, 5. februara, zeger 14:00

wót Stopic kjarcmy

Sobotu, 11. februara, zeger

14:00, muskecy zapust, gmejnski

dom

 Limbark/Limberg

Njeźelu, 5. februara

 Móst/Heinersbrück

Sobotu, 11. februara, zeger

14:00 wót Bandojc kjarcmy

 Škódow/Skadow

Njeźelu, 12. februara

 Běła Góra/Byhleguhre

Njeźelu, 12. februara

 Tšupc/Straupitz

Pětk, 17. februara

 Kósobuz/Kunersdorf

Sobotu, 18. februara

 Šlichow/Schlichow

Sobotu, 18. februara

 Dešno/Dissen

Njeźelu, 19. februara, zeger 13:30 wót gosćeńa „Wendischer Hof“

 Hochoza/Drachhausen

Njeźelu, 19. februara

 Strjažow/Striesow

Sobotu, 25. februara

 Kśišow/Krieschow

Sobotu , 25. februara

 Cazow/Zahsow

Sobotu, 25. februara

 Brjazyna/Briesen

Njeźelu, 26. februara

 Gołbin/Gulben

Njeźelu, 26. februara

 Depsk/Döbbrick

Njeźelu, 26. februara

 Nowa Wjas/Neuendorf

Sobotu, 4. měrca

 Górnej/Milkersdorf

Sobotu, 4. měrca

 Góry/Guhrow

Sobotu, 4. měrca

 Dešank/Dissenchen

Sobotu, 4. měrca

 Žylow/Sielow

Njeźelu, 5. měrca

 Kózle /Casel

Sobotu, 11. měrca

 

Dalšne budu.

Premiere der „Wintershow“

Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow. Bereits im letzten Jahr, war die Aufführung geplant und musste krankheitsbedingt verschoben werden. Am vergangenen Samstag feierte das Stück vom Erzähltheater Machandel seine Premiere in Striesow im Gemeindehaus Alte Schule. Am Nachmittag wurde es dann nochmal im Dissener Heimatmuseum aufgeführt.

Museumsleiterin Babette Zenker freute sich: „Über 70 Kinder und Erwachsene haben die Zirkusshow in Striesow und Dissen gesehen“.

Das Familienprogramm, die große Wintershow war für Zuschauer:innen ab sechs Jahren gedacht. Sie erlebten den fantastischen Schneeflockenchor aus dem Reich der Schneekönigin, den genialen Professore Astor Ytellar mit seiner Singenden Säge, die zauberhafte Moderatorin Madame La Bouche und vieles, vieles mehr. Eine Mischung aus Märchen, stimmungsvoller Musik und außergewöhnlicher Artistik begeisterte das Publikum.

Die Aufführung in beiden Orten erfolgte im Rahmen der „Ankerpunkte“. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Das Heimatmuseum Dissen ist eines von neuen kulturellen Ankerpunkten im ländlichen Raum. Mit seinem Projekt „Ausbau des Heimatmuseums Dissen zu einem lebendigen und generationsübergreifenden „Dritten Ort“ soll es eine Begegnungsstätte für Einheimische sein.

Das Erzähltheater Machandel ist im Sommer beim Märchenfestival am 1. und 2. Juli wieder in Dissen zu erleben.

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen