Adresa redakcije:

NOWY CASNIK
Droga młoźiny / Straße der Jugend 54
03050 Chóśebuz / Cottbus
tel.: (0355) 43 02 256
faks: (0355) 48 54 35 36
e-mail: abo

Stefanie Krawcojc

Stefanie Krawcojc, šefredaktorka

tel.: (0355) 43 02 257
faks: (0355) 48 54 35 36
e-mail:

 

Maks Bagańc

Maks Bagańc, redaktor

tel.: (0355) 49 94 32 20
faks: (0355) 48 54 35 36
e-mail:

 

Jill-Francis Ketlicojc, redaktorka

Tel.: (0355) 49 94 32 21
Fax: (0355) 48 54 35 36
E-Mail:

 

Anna Günikerowa, sekretarka a wugótowarka

Anna Günikerowa, sekretarka a wugótowarka

tel.: (0355) 43 02 256
faks: (0355) 48 54 35 36
e-mail:

 

Heiko Lobert, sobuźěłaśeŕ za wótbywanje

Heiko Lobert, sobuźěłaśeŕ za wótbywanje

tel.: (0355) 43 02 256
faks: (0355) 48 54 35 36
e-mail:

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś