Wósebna namakanka

Awtor: Michael Meyer stwórtk, 11. apryl 2024
Su se serbske knigły z tym wótśišćom zyglowego kołka pśed Nacijami wuchowali? Foto: M. Meyer

Pśi digitalizaciji zapisow kartajowych kórtow wšych we archiwje Serbskego muzeja zachowanych knigłow a zešywkow (w ramiku mójogo praktikuma), som na něco wósebnego starcył. Tam jo był zajmny wótśišć zyglowego kołka (Siegelstempelabdruck) na wuwězku a pón hyšći raz na prědnem boce we tych knigłach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś