Graśe, smjaśe, tradicija a mały šobernak

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 11. apryl 2024
Foto k dopomnjeśu na jatšowny wogeń 2024 we Hochozy. Foto: Iben Lotric
Z Hochoze/Drachhausen. Hynac ako w drugich jsach wóstanjo jatšowny wogeń we Hochozy interna wěc młoźiny. Wobydlarje su w pśedpólu měli móžnosć, se pśizjawiś pla młoźiny, gaž su měli něco k wótwózenju za jatšowny wogeń. Su mógali to sobotu teke sami dowózyś. Južo śichy pětk su holili młodostne te prědne fory wót swójich cłonkow, a wóni su stražowali. To jo było lětosa wuwześe, pśeto pla Hochozarjow se to howac pśecej sobotu zachopijo. Ten źeń su tśi trjekarje z pśipowjesakom, kuždy ze źaseś młodostnymi, pó jsy jěli a pśizjawjone fory wót wobydlarjow nazběrali. Mjazy forami jo pak hyšći był cas za krotke graśa z balom. Wobydlarje su sobotu tych něźi 43 młodostnych pódpěrali z tym, až su techniku a pśestrěń za jatšowny wogeń k dispoziciji stajili. A ta pśestrěń jo była něgajšna łuka za festiwal „Spreewaldrock“. Pódla wótpalenja jatšownego wognja su se dali zawjasć te młodostne k tomu, něgajšnemu młoźinskemu šefoju Dominikoju Kröteloju mały šobernak graś. Wóni su wurědnili a dekorěrowali jogo awto.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś