„Wuměłc, wobraz, tšojenje“

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 11. apryl 2024
Wótlěwa: Regina Herrmannowa, Ingrid Hustetowa a wuměłc Johannes Hustädt w klubowni Serbskego doma. Foto: J.-F. K.
Z Města/Cottbus. W ramiku wustajeńce „Rownowen do mólowanja“ jo Lodka zachadny stwórtk pód motom „Wuměłc, wobraz, tšojenje“ pśepšosyła na rozgrono z awtistiskim wuměłcom Johannes Hustädt. Mjazy 17 gósćami su byli galeristy, awtory, wuměłce, teke pśijaśele a maś wuměłca, Ingrid Hustetowa. Wóna a mólaŕka Monika Schubertowa stej na zachopjeńku cytałej dialog z titelom „Das kann ich“ a z tym wopytałej pokazaś, až wuměłstwo njejo jano pśedstajenje konkretnego, ale až teke abstraktne wobraze mógu emocije wubuźiś. Abstraktne ga su te twóŕby młodego mólarja. Wón se dajo rownowen do mólowanja w ramiku mólaŕskeje kupki za awtistow raz w tyźenju. Intuitiwnje mólujo to, což jo schowane w jogo pódwědobnju. Nic ned pó mólowanju, akle k pśigótowanju teje wustajeńce jo wón z pomocu swójeje maśerje wobrazam title dał a toś jo se jomu pśez rozgrona bytšniło, kótare emocije su te wobraze wobwliwowali. To jo derje rozměła Regina Herrmannowa, tekstilna wuměłcowka, dokulaž wóna teke źěła „ze zacuśa“ a z tym njewiźi jano, ale „cujo“ wobraze Johannesa Hustädta.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś