Jatšowne nałogi w Serbskem muzeumje w Chóśebuzu

Awtor: Katja Büttnerowa stwórtk, 11. apryl 2024
Hortowe źiśi we wustajeńcy jatšownych jajow. Foto: Katja Büttnerowa

Z Města/Cottbus. Jadna kupka našych hortowych źiśi z Janšojc jo w prozninach na woglěźe w Serbskem muzeumje w Chóśebuzu była. Tam su měli z kuratorku Christinu Kliemoweju wobejźenje pó jatšownej wustajeńcy. Wósebnje zajmowali su se źiśi za rědnučke jatšowne jaja, kótarež su se ze wšakorakimi metodami wupyšnili. Teke druge jatšowne nałogi su wjeliku rolu grali, pśeto źiśi su ga mógli w muzeumje z grajnymi jajami walkowaś a samo pó jatšownu wódu hyś. Ako źowća su teke gólcy z wjelikim wjaselim sobu cynili a zwěsćili, až doźaržanje pšawidłow – to groni mjelcanje – njejo tak lažko. Źowća su byli pśi tom widnje zwucone; pla gólcow jo pón ale tola raz plapotata wóda nastała. Z małym kwisom su mógli swóju wědu dopokazaś. Za to jo kněni Kliemowa někotare jaja ze wšakorakimi wjelikosćami a barwami pśigótowała a je źiśam pokazała. Samo emu-jajo jo pódla było a fascinaciju napórało. Na kóńcu su mógli źiśi hyšći sami jatšowne jajo na škrabanem wobrazu wupyšniś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś