Wjele wěcej ako strowa wóda a para

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Sobu nejrědnjejšy a nejwěcej wob-lubowany a znaty źěl města Pieštany jo kupa – na jadnom boce rěka Váh, na drugem boce jadna małka ...

„To su wjelicke, fantastiske sceny“

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Na Filmowem festiwalu su pokazali mjazy drugim film Sehnsucht z lěta 1990, nawjerśony za nowelu Jurija Kocha „Wišnina“, kótaraž jo we ...

Boblitz präsentiert sich auf einer DVD

stwórtk, 05 december 2019 13:00

Die im Jahre 1461 erstmals urkundlich erwähnte Gemeinde im Spreewald, niedersorbisch/wendisch Bobolce und Babelicz genannt, macht gegenwärtig von ...

Prědny adwent

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Njeźelu jo prědny adwent, luźe wupyšniju domy z dekoracijami, ako cesto sami basle. Wjele drugich luźi kupujo gótowe wěnki, ako su na ...

Wjele wěcej ako strowa wóda a para

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00
Teke we Słowakskej su 1990 wótpórali socialistiski system. Tofla na to dopomnjejo.

Wjelike to město Pieštany w pódwjacornem źělu ...

Jatšowne rejtowanje – tež w Pólskej

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Filmy z Pólskeje – krotke a dlejše – su na kuždem filmowem festiwalu w Chóśebuzu mócnje zastupjone. Za to su załožyli samo wósebnu ...

W rěźe „Heimat Domownja Domizna“ su glědali tenraz na filmowem festiwalu na šyršu tematiku. Njejsu jano pokazali starše a nowe filmy ...

Rozgrono k temje „Minderheit Goes Mainstream“. Rozgrono pó prezentaciji filma „Amur senza fin“: moderatorka Grit Lemkowa a režiser ...

Beim Brotbacken gab es viel zu erzählen

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Lehde/Lědy. Über viele Jahrhunderte besaß die wendische Bevölkerung oft ein eigenes Backhaus auf ihrem Gehöft. Doch die drohende ...

Großer „Bahnhof“ im Wendischen Haus

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Die Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur in Cottbus rückte am 15. November im Wendischen Haus mit einem Symposium die Spreewaldbahn ...

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś