„Źo comy takego wuconego muža krygnuś ak ten jo?“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 19. měrc 2020
Dr. Alfred Rogan z města a Tobias Preßler z Barlinja-Špandawa stej awtora nastawkow we nejnowšem zešywku „Pódstupimskich pśinoskow...“. Foto: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Serbska rěc jo za Luboraskeju gólu, we połnocnem źěłu Dolneje Łužyce, dawno wumjelknuła. Kake slědy pak jo wóna tam zawóstajiła a kake wopokazni serbskeje zachadnosći se tam namakaju – tomu pšašanjeju stej se pśiwobrośiłej dr. Alfred Rogan a Tobias Preßler we nejnowšem zešywku rěda „Pódstupimske pśinoski k Sorabistice“. Srjodu tyźeń w Serbskem domje jo dr. Madlena Norbergowa – ako wudawaŕka zešywka – jen zjawnosći pśepodała. Alfred Rogan jo źaržał we połnej klubowni chytšu prezentaciju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś