Zyma!

Awtor: srjoda, 13. januar 2010
Zymske wjasele w Puškinowem parku w měsće. Wetom až te jadne se pógóršuju na zasypane drogi, póžywaju druge – wósebnje źiśi – kšasne zymske wjedro. Což jo tym prědnym wobuza, jo tym drugim radosć.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś