Mato Krygaŕ jo dalej pśedsedaŕ

Awtor: Christiana Piniekowa stwórtk, 04. nowember 2021
Nowe pśedsedaŕstwo SET: Robert Maćij, Christoph Rummel, Mato Krygaŕ, Měrćin Wirth, dr. Günther Holder a Stefan Cuška. Foto: Christiana Piniekowa

Z Ketlic/Kittlitz. Tradicionelnje na Swěźenju reformacije jo njeźelu była głowna a wólbna zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa. Na nju jo pśichwatało 29 cłonkow a gósći. Lětosa jo wóna była we jsy Ketlicy, ta lažy mjazy Budyšynom a Lubijom (Löbau). Ketlicy maju fasciněrujuce serbske stawizny a se wobnowjajuce serbske žywjenje: Tam jo statkował ceptaŕ a komponist Korla Awgust Kocor (1822–1904), pśijaśel a wuměłski kolega Handrija Zejlerja (1804– 1872) a w susednej jsy Nosaćicy/Nostitz mjazy drugim teke Michał Domaška (1820–1897) faraŕ, basnikaŕ, sobuzałožaŕ gymnazialnego towaristwa a Maćicy Serbskeje. Row Kocora kaž teke row Domaškojc familije stej se rekonstruěrowałej a w pśiducem lěśe buźo se w tamnjejšej cerkwi oratorium „Pódlěśe“ Zejlerja / Kocora pśedstajiś, wšykno tež z pomocu Friedharda Krawca, agilnego luźa ze serbskeju wutšobu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś