Na slědach serbskich „memarjow“

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 25. februar 2021
Wariěrowanje popularnego mema „Doge“ pśez kupku, aby satiriski komentěrowali poziciju prějarjow korony. Foto: serbskememesoriginal

Ze serbskego interneta/Aus der sorbischen Online-Community. Digitalnu dobu jo wósebnje w běgu zachadneju lětźasetkowu pregował fenomen „memow“. Mem jo kulturelna jadnota, kótaraž dajo se pśiroźiś, ako na pśikład biologiski gen. Nejwažnjejšy aspekt mema, ako jo w socialnych seśach cesto wobraz z šybałym wuznamom, jo pak, až se stawnje kopěrujo a dalej wuwija w interneśe. K šyrokemu krejzoju tych, kótarež adaptěruju popularne memy, słušaju teke młode Serby na instagramje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś