Źož serbska drastwa zmakajo se z nejnowšeju modu

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 23. januar 2020
Kreacije jadneje tych designerkow a šlodaŕkow: Steffi Hanušojc z Barlinja. Fota: Andreas Kirschke

Z Budyšyna/Bautzen. Kak se rozeznawa serbska drastwa wót mody? Na kaki part dajo se serbska drastwa wobchowaś? Móžomy jeje elementy do nowocasneje mody zaplasć? Take a druge pšašanja stajijo sebje woglědaŕ se rozglědujucy we wósebnej wustajeńcy „Sorbian Street Style“ Serbskego muzeja. Až do 1. měrca jo wóna tudy hyšći wiźeś. Wó jeje wopśimjeśach a nastupnosćach jo se Andreas Kirschke rozgranjał z kuratorku Andrea Paulikoweju.

Nowy Casnik: Kněni Pawlikowa, kak sćo pśišli na ideju za taku wustajeńcu?

Andrea Paulikowa: Comy ako Serbski muzej wótwórjone byś za nowe, zapśimujuce temy. Pśi tom powědamy ze wšakimi kupkami zajmow a starstwowymi kupkami. Njocomy jano reflektěrowaś, ale tež impulse dawaś. Drastwa a moda ako wjeleaspektowe temy góźe se k tomu.

Njejo to zwažny eksperiment?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś