W Drjejcach su wugnali zymu – južo 120. raz

Awtor: Paul Suppan srjoda, 15. měrc 2017
Zapustarje w Drjejcach. Foto: Paul Suppan

Z Drjejc/Drewitz. Toś ta mała serbska wjas w picańskem amśe, wósrjejź góle, jo tšochu zaspana. Gaž pak jo tam někaki wětšy swěźeń, pón jo ceła wjas na nogach. Tak jo to teke było sobotu, 18. februara, gaž su tam swěśili swój 120. zapust. K tomu jo se pśinamakało 67 pórow ze wšakich generacijow, a k tomu hyšći 22 źowćow a gólcow ze šule a źiśeceje zagrodki, to se wě, tež w serbskej swěźeńskej drastwje. Žedne zapustarki a zapustarje, ako wěcej w Drjejcach njebydle, su ten źeń pśichwatali do swójeje rodneje jsy, a to zasejwiźenje jo było wjelgin wjasołe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś