Rozgrono k tezam: „Ich würde mir auf mein Wendisch-Interesse mehr Feedback wünschen“

Awtor: Frank Matijašk srjoda, 22. februar 2017

Pśed tśimi tyźenjami, pśi góźbje kubłańskego wjeraška Iniciatiwy za Serbski sejm smy wótśišćali teze dr. Christiany Piniekoweje, co dejali cyniś a kak se zaźaržaś, aby luźi we serbskem powědanju wu­skoboźili a wukšuśili. Na nje jo nam a awtorce wótegronił naš lazowaŕ Frank Matijašk z města, 44lětny wótkubłaŕ. Wón wuknjo pilnje serbsku rěc. Z togo pisanja jo nastało chytše a pówucne rozgrono, kótarež comy how we originalu wótśišćaś. Teke dla tog, až se nam wjelgin spódoba pśijaznosć togo rozgrona – tak deje se za našym zdaśim pśecej serb­ske diskusije wjasć. Maju-li naše lazowarje swóje myslenja k tej nastupnosći, ga kśěli je nam tejerownosći raźi zjawiś.

Frank Matijašk: Som cytał artikel Teze: „Co cyniś, aby lud (zasej) serbski powědał?“ Móje mysli k tomu su: Eigentlich sollte es immer so sein, dass Bemühungen in einer Fremdsprache positiv gesehen werden, egal in welcher. Beim Wendischen ist es nun so, dass die Sprache im Aussterben begriffen ist. Muttersprachler und aktive Sprecher werden weniger. Von daher ist jede Bemühung ein Beitrag zum Erhalt.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś