Baraka na Majberku: 80 lět stara, ale pśecej hyšći derje zeźaržana

Awtor: Georg Zielonkowski srjoda, 28. september 2016
Bunkery su se južo dawno do kopice sypnuli, ale te wobmurjowane zachody su hyšći wiźeś. Foto: G. Zielonkowski

Wulětarje, ak su pó kólasu na stupnem stwórtku abo swětki w našych stronach ducy, znaju zawěsće ten stary chrom na Majberku. Wón stoj nižej kólasoweje drogi, ak wjeźo pó rěcnem damje z města do Błotow. To jo drjewjana baraka, ze šarmom 60tych lět, ak wabi kólasarje až do źinsajšnego dnja k wustaśu. Ale chto znajo jeje historiju? Wóna jo gano wordowała 80 lět stara.

„Wóno jo k późiwanju, kak derje to drjewo se jo zeźaržało. Wóno ga jo zatwarjone wót lěta 1936! Jano źěl cergow smy musali pórěźiś, pśeto wóni su se zekśiwili a dołojce chopili rozpadowaś. Wacej jo wšo w rěchu“, wulicujo Klaus Kretschmer, ak jo z historiju teje baraki wusko zwězany. Ten 75lětny muski ma doma wjele dokumentow, ak ju dokumentěruju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś