Drogotny indikator za ekologisku gódnosć łukow

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 21. september 2016
Stroželina wabi ku se mjatele, waki a druge insekty, ak se žywje wót nektara a kwiśonkowego proška. Foto: Christian Hoffman

Trjebin/Trebendorf. Trjebinska gmejna móžo se wjaseliś jadnej botaniskej drogotce. How rosćo we wjelikej licbje awstriska stroželina*, rědka a w Nimskej wót wótemrěśa wobgrozona rostlina. Wóna jo indikator za biologiski bogate a wjeleserake łuki a pastwy. To jo gmejnskej raźe k wěsći dał Christian Hoffmann wót běrowa za ekologiske ekspertize z Běłeje wódy na wobradowanju stwórtk pśedslědny tyźeń. Wón jo za sakski wob­swě­towy amt slěźił, źo ta rostlina jo w Sakskej rozšyrjona.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś