Nowy „Stog“ za lěto 2023 něnto pśedlažy. We Wjerbnje su jen prezentěrowali

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 15. september 2022
Tobias Hentšel, direktor Bórkojskego amta (srjejźi), jo zasej dostał prědny eksemplar nowego „Stoga“. Rolf Radochla, pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za domownisku historiju „Stog“, a Marlene Jedrowa stojtej pódla. Foto: B. Marx

Z Wjerbna/Werben. Z muziku, z wjasełosću a kradu narske su luźe na wjacorje Bórkojskego swěźenja domownje a ludowych drastwow pśišli do gósćeńca „Zum Stern“. Jich jo było jadnab 80, zwětšego wejsne chronisty, regionalne slěźarje, pśijaśele domownje, basnikarje, wuměłce a fotografy. Tam ga su prezentěrowali domownisku pratyju „Stog 2023“ 25. awgusta. To cełe jo cesćenje Wjerbna. Ta wjas jo wordowała pśed 675 lětami prědny raz naspomnjona we urkunźe. Rolf Radochla, pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za domownisku historiju „Stog“, jo pó tradiciji pśepódał Tobiasoju Hentšeloju to prědne wudaśe nowego „Stoga“. Hentšel jo direktor Bórkojskego amta. Wón jo gronił: „Jaden dej swóju domownju kradu lubowaś, aby take spódobne tšojenja napisaś mógał za pśichodne generacije“. Pócesćili su na tom wjacorje Radochlic Edeltraud a Rolfa za swójo dłujkolětne zwěrne źěło ze Stogom. Doněnta jo to było 19 wudaśow. Dostałej stej prezentny kórbik, a publikum jo aplawděrował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś