Zjawny zajm na livestreamach jo wjeliki

Awtor: Janek Wowčer stwórtk, 16. september 2021

Z Budyšyna/Bautzen. Zjawne pósejźenja Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny dejali dalej teke ako livestream póbitowaś, njewótwisnje wót wuwiśa korona-pandemije. To pórucyju gremije jogo prezidija, kenž jo nastupnosć na swójom prědnem wobradowanju pó głownej wólbnej zgromaźinje w Budyšynje a online rozpowědał. „Rezonanca z až do 170 pśiglědowarjami pokazujo na wjeliki zjawny zajm“, informěrujo medijowy powědaŕ Domowiny Marcel Brauman w medijowej powěsći. Ako nowego cłonka nejwušego źěłowego gremija kšywowego zwězka mjazy wobradowanjami zwězkowego pśedsedaŕstwa su witali wałtoru tyźeń zastupnego pśedsedarja za Dolnu Łužycu Hartmuta Leipnera. Dalej pśisłušatej prezidijoju pśedsedaŕ a górnołužyski zastupny pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik a Marko Hančik. „Dalšneju cłonkowu wuzwólijo pśedsedaŕstwo na naraźenju pśedsedarja“, stoj we tej powěsći.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś