Carne muske su kralam zapalili fejfki

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 16. september 2021
Wokognuśe, w kótaremž Alexander Pan wóttergnjo głowu kokota najsy w Drjenowje. Maks Bagańc

Z Drjenowa/Drehnow. Z kapału Błośańskich dujarjow jo se drjenojska młoźina zachadnu sobotu pśipórała na kokot. Sedymjo rejtarje a dwanasćo młodych žeńskich jo se wótpołdnja zmakało pśi twarjenju wognjoweje wobory a pótom śěgnuło až k najsy. Ako jo nałog, su teke byli „carne muske“ pśipódla, kótarež su ze frakami a cylinderami pśigótowali njabogego kokota a byli rejtarjam k pomocy. Najsy pśi wejsnej droze su južo pśigótowali blida, ławki a stojnice z piśami a pśikuskami za gósći. Jich jo w běgu dnja było jadnab 200 luźi, ako jo se woglědowało program na jawišću.

Na zachopjeńku jo Franciska Šwjelic (Schwella) pśiwitała gósći na serbski a Jenny Šudric (Schuder) na nimski. Ako su pótom zachopili rejtowaś, stej moderatorce pśedstajiłej młodych rejtarjow a źowća, kótarež su byli w serbskich rejowańskich drastwach. Hyšći do zachopjeńka su mytowali Francisku Šwjelic, dokulaž jo lětosa k źasetemu razoju kokot sobu swěśiła. Tak ako kralowki pózdźej jo wóna dostała pśepas a strus.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś