Kak dej kśesćijan se rozsuźiś pla wuzwólowanjow?

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 01. september 2021

Kóńc septembra budu wuzwólowanja, dorosćone nimske staśany mógu a směju swóju kśicu cyniś pla partajow a kandidatow, gdyž du do wólbneje kabiny. Na kaki part kandidaty we našych stronach „tikuju“, to móžomy wuzgóniś na wólbnem forumje Domowiny a Casnika. Ale gdyž dejmy se ako kśesćijany rozsuźiś za pšawu partaju, kótarejž swój głos dajomy: Pón smy cesto njewěste. Tak se nanejmjenjej mě źo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś