Ako Marija jo do njebja stupiła

Awtor: Madlena Norbergowa srjoda, 01. september 2021
Namšarje we Złem Komorowje na tej njeźeli, źož katolske swěśe až Marija jo do njebja stupiła. Prězy stej wiźeś faraŕ Schwarz a referent Lang.

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Njeźelu, 15. awgusta smy mógali w Złem Komorowje 12. serbsko-nimsku namšu swěśiś. Jadnab 50 luźi jo pśepšosenju slědowało, běšo ga teke nowum pśipowěźony.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś