Powěsći z našeje cerkwje

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 01. september 2021

Ze Źěłoweje kupki Serbska namša/Arbeitsgruppe wendischer Gottesdienst. Pśiducy termin w serbskem cerkwinem žywjenju buźo sobotu, 11. septembra klawsura Serbskeje pśirady, kenž stupijo dwójc wob lěto gromadu.

Njeźelu, 5. septembra budu faraŕku Ines Vetterikowu zawjasć do słužby z namšu we Wjerbnje . To buźo zeger 14:00. W Slěpem swěśe na tom dnju dejmantowe górjejbranje, ta namša buźo zeger 11:00.

Njeźelu, 12. septembra jo źeń wótwórjonego pomnika, pśi tej góźbje swěśe zeger 10:00 serbsko-nimsku namšu we wětošojskej Serbskej cerkwi z fararjom Hartmutom Kästnerom a Madlenu Norbergoweju. Na to pšosytej Spěchowańske towaristwo „Serbska cerkwja Wětošow“ a wětošojska ewangelska wósada. Pó namšy su wšykne pšosone na kafejpiśe a rozgrono w Nimskej cerkwi.

Srjodu, 22. septembra, buźo zgromaźina delegatow ekumeniskego źěłowego krejza kśesćijańskich cerkwjow w Chóśebuzu.

Akle w nazymje buźo w Ptačecach (Tätzschwitz) we wórjecańskich stronach Serbsko-nimska drastwina namša, 10. oktobra. Ku dnju reformacije, 31. oktobra, buźo w Baršću serbska namša z Bóžym blidom, zeger 10:00.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś