Něgajšny serbski promšt njabogi

Awtor: Trudla Malinkowa stwórtk, 12. awgust 2021
Serbski promšt Siegfried Albert (1937–2021). Foto: archiw SN

Ewangelske Serby Górneje Łužyce žałuju wó Serbskego promšta na wumjeńku Siegfrieda Alberta. Po śěžkej chórosći jo wón 7. julija w starstwje 84 lět w Budyšynje zamrěł. Z dwójorěcnym zakopowanim, kenž jo nawjedował jogo zastojnski naslědnik, Serbski promšt n. w. Jan Malink, jo wón namakał na Tuchorskem kjarchobje w Budyšynje slědny wótpócynk. Wón zawóstajijo manźelsku, pěś źowkow, tśi źiśiźiśi a jadnu źowku tśeśego naroda.

Siegfried Albert jo se 22. měrca 1937 w Židowje (Seidau) njedaloko Budyšyna naroźił. Serbsku rěc jo nawuknuł za cas wuknjenja na Serbskej rozšyrjonej wušej šuli w Małem Wjelkowje. W Lipsku jo studěrował teologiju a jo wordował pótom faraŕ w górnołužyskich serbskich wósadach. Pó wikariaśe w Bukecach (Hochkirch) jo nastupił 1962 swójo prědne farske městno w Hrodźišću (Gröditz). Wót 1981 až do wótejźenja na wuměńk w lěśe 2002 jo statkował pśi Michałskej cerkwi w Budyšynje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś