Su bjatowali za mjazynarodnych studentow

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 05. awgust 2021
Pód logom ESG jo katolska cerkwja St. Maria Friedenskönigin wótmólowana, ako stoj napśeśiwo staremu busowemu dwórnišćoju w Měsće. Foto: M. B.

Z Města/Cottbus. W katolskej cerkwi St. Maria Friedenskönigin jo wałtoru tyźeń, wjacor zeger 19:00, gromadu pśišła chóśebuska Ewangelska studentska wósada (ESG). Mjazy drugim na facebooku su wabili za ekumenisku namšu k dobremu mjazynarodnych studěrujucych w Měsće. Dla pandemije jo wjele tych, ako studěruju na Bramborskej techniskej uniwersiśe (BTU), měło eksistencielnje śerpjeś. Wšake su zgubili swójo źěło a njejsu mógali drogowaś domoj, což jo wjadło k financielnym, pšawidłownym a psychiskim problemam.

Studentski faraŕ Steffen Tuschling jo kśěł pomagaś. Gromaźe z promštom Thomas Besch jo wón organizěrował tu namšu, kótaruž jo se jadnab 13 studentow woglědało. We engelskej a nimskej rěcy stej prjatkowałej a teke spiwałej ze studentami. Mjazy nimi su byli kśesćijany z Nimskeje a z Nigerije a samo muslimiske studenty z Pakistana.

Pśipódla jo teke Susanne Riepowa (Riepe) była, kótaraž nawjedujo projekt „Fairna integracija“ chóśebuskeje Caritas. Wót februara jo wukrajnym studentam z póraźowanim k pomocy, kótarež źěłaju, aby financěrowali swój studium.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś