Pśipósłane

Su dojśpili prědnu etapu!

Awtor: Uta Henšelowa stwórtk, 22. julij 2021
W drugem tyźenju lěśojskich proznin jo prědna etapa kursa dojśpjona była. Wósym wótkubłaŕkow jo se zapisało, how wiźiśo sedym, pśed Serbskim muzejom. Foto: Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu

Z Města/Cottbus. Wokrejs Sprjewja-Nysa jo kurs za serbšćinu za wótkubłaŕki a hortnaŕki nowo do žywjenja wołał a to pó něźi źaseś lětach zasej. To jo absolutnje notne było, pśeto serbski powědajucy personal njefelujo jano we wokrejsu SPN, ale wšuźi w sedleńskem rumje Dolnoserbow. Notnje jo to teke togodla, dokulaž we toś tom wokrejsu bydli nejwětšy źěl serbskich wobydlarjow Dolneje Łužyce. Togodla wjele starjejšych se žycy, až jich źiśi južo w młodšem starstwje, pótakem w źiśowni, ze serbskeju rěcu do kontakta pśidu. To samske płaśi za horty w zakładnych šulach z fakultatiwneju rěcneju wucbu abo z Witaj-serbšćinu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś