Su z kólasom namšu dožywili

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 01. julij 2021
Na „Stopinej łuce“ mjazy Žylowom a Škódowom jo faraŕka Katharina Köhlerowa prjatkowała. To jo była jadna stacija w ramiku akcije „Z kólasom namšu dožywiś“, źož su se wobźělili kśesćijany ewangelskeje wósady Dešno-Strjažow a Žylow, ewangelskeje wósady Lutherskeje cerkwje a ewangelskeje kloštaŕskeje wósady. Foto: Georg Zielonkowski

Z Města/Cottbus. Łoni su wobgranicowanja dla korony tomu zadorali, až pśewjedu namšu k stupnemu stwórtkoju tak ako zwucone w pśirěcnem stronje Majberka. Alternatiwnje su pšosyli na zgromadne kólasowanje, na kótaremž su pówustali pśi cerkwjach w pódpołnocnych stronach města Chóśebuz. Z tym su dali inspiraciju za pódobnu ideju, ako jo se njeźelu, 13. junija, do statka stajiła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś