„Lena Hauptmann Trio“ jo rozwjaselił publikum w Mósće

Awtor: O. Derepasko stwórtk, 24. junij 2021
Lena Hauptmann Trio na jawišću w Mósće. Foto: O. Derepasko Foto: Efe Mumoğlu

Z Mósta/Heinersbrück. Sobotu 19. a njeźelu 20. junija w Mósće su swěśili 75. Serbski ewangelski cerkwiny źeń a jubilej Mósćańskeje cerkwje. Ta cerkwja jo była połna z luźimi. Su spiwali a prjatkowali. Sobotu jo Hartmut Leipner prezentěrował nowośišć dolnoserbskeje biblije a dr. Fryco Liebo jo powědał wó stawiznach Mósta.

Pótom jo była „parlicka“ sobotnego wjacora koncert wót „Lena Hauptmann Trio“, źož młoda spiwaŕka jo wustupowała gromadu z jeje bratšom Chrisom Hauptmannom a Michom Winklerom. Mimo ze serbskego rozgłosa znatych serbskich štuckow su klincali pód gołym njebjom pódla cerkwje jazz, góruce brazilske spiwy, francojski chanson a cover Sting „Fragile“ a to wšykno awtentiski, z pósćenim, až jo wót togo pó kśebjaśe zyma libotała! P ó koncerśe som měł gluku krotko se z Lenu rozgranjaś.

Twój prědny koncert pó lockdownje? Kak se to zacuwa? A co sy gótowała tenraz?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś