Nabožno-narodna tradicija jo bogate płody njasła

Awtor: Trudla Malinkowa stwórtk, 10. junij 2021
Pójědank, cerkwiny źeń 1963 we Wórjejcach. archiw Gerhard Wirth

Dnja 19. a 20. junija swěśe ewangelske Serby w Mósće 75. Serbski ewangelski cerkwiny źeń. Jubilej jo góźba, do historije kuždolětnego zmakanja glědaś.

Prědny raz we Wórjejcach

Ta mysl jo se naroźiła w pówójnskim casu we Wórjejcach, źož jo był prědny serbski cerkwiny źeń 3. nowembra 1947, aby se cerkwino-politiske nastupnosći rozpowědali. Jo šło wó wózroźenje serbskego cerkwinego žywjenja w sakskej a šlazyńskej cerkwi, wósebnje wó kazniske rědowanje, wó natwaŕ serbskich cerkwinych strukturow a wó wobsajźenje wósadow ze serbskimi fararjami. Ceło w znamjenju tych zaměrow jo stojał teke drugi cerkwiny źeń 26. maja 1948 w Bukecach (Hochkirch). Tam jo se krajny biskop Hahn wobźělił a Serby, pódpěrane wót pśedsedarja Domowiny Pawoła Neda, su jasne pominanja na cerkwinu wušnosć w Sakskej stajili. Wuspěchy pówójnskich procowanjow su skóro slědowali: 1949 jo se wobzamknuła serbska cerkwina kazń w sakskej krajnej cerkwi a na tśeśem cerkwinem dnju w Njeswačidle jo se Bukečanski faraŕ Gustaw Mjerwa ako serbski promšt zapokazał. Pódobny serbska kazń jo 1951 slědowała w šlazyńskej cerkwi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś