Žycenja a spomnjeśa kolegow

Anke Hille-Sickertowa

Awtor: Kolegowki a kolegi Waltraud Stoltoweje stwórtk, 10. junij 2021

Anke Hille-Sickertowa, wjednica Dolnoserbskego gymnaziuma (DSG): „Waltraud Stoltowa jo za mnjo woblico šule, nic jano dokulaž na kuždem šulskem swěźenju z wuknicami a wuknikami chora na jawišću stoj a program wugótujo, ale teke dokulaž wóna jo była mója rědowniska ceptaŕka, ako som 1982 ako źewjetkaŕka zastupiła do šule. Pśijaznje a rozměśa połna jo nas do šulskego zgromaźeństwa pśiwzeła. Wobźiwowała som pśecej jeje měrnosć a wurownanosć, žednje njejsom dožywiła, až jo hektiska abo njepśijazna, w nejwětšym chaosu krotko do koncerta abo zastupa stej wót njeje wujšłej měr a połna dowěra, tak jo wšyknym ‚kamjenišćo w mórju‘ była. Wóna jo za wšyknych pśikład w dypku wědobna zagronitosć, žednje njejo se dłujko kazaś dała, gaž som pomoc trjebała abo gaž jo nadawk był. Slědny pśikład: Ako nejstarša kolegina jo jadna prědna była, kenž jo w casu lock-downa z wideokonferencu wucyła.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś