Waltraud Stoltowa pójźo na wuměńk

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 10. junij 2021
Šmitojc Waltraud (pšawa) a jeje śota, Baltingojc Minka, pśed wustupom.

Z Města/Cottbus. Nazgónita ceptaŕka za muziku, Waltraud Stoltowa, pójźo na wuměńk. Wóna jo generacije serbskich wuknikow pśewóźowała, wjele wót nich jo spiwało pód njeje nawjedowanim w chorje. Wóna jo teke była wuknica na tencasnej „Serbskej rozšyrjonej wušej šuli“ (SRWŠ).

Naroźona jo wóna ako Šmitojc Waltraud zachopjeńk lěta 1958 w Kupaŕskich Bórkowach, nejstarša wót tśich źowkow. Dwór familije jo był wjeliki a „ako we srjejźowěku“, kaž Waltraud Stoltowa groni. Žedna běžeca wóda njejo była. Ale mała Waltraud jo ceły źeń spiwała, teke za gósći familije. Teke starjejšej stej radej spiwałej a derje mógałej serbske powědaś. Tu maminu rěc pak njejsu swójim źiśam dalej dawałej. Groniłej stej, až dla tych wuběgańcow na LPG se serbska rěc njegóźi. Źěłałej stej mama a nan wjele, nan jo był wukubłany gjartnaŕ. Starkej stej wšednje burskej chójźiłej a z pśijaśelkami serbske powědałej, ale nic ze źiśiźiśimi. Jeje nana nan jo był Nimc, wše druge serbske.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś