Pólska awtorka pišo wó Serbach

Awtor: Justyna Michniukojc stwórtk, 10. junij 2021

Halina Barań pśiźo z pólskeje Górneje Łužyce, z města Bogatynia, a jo awtorka romanow wó Serbach. Pśed pór mjasecami su wujšli jeje nowe knigły „Ptaki ojczystych wzgórz“ (Ptaški domacnych górow), kótarychž tšojenje grajo teke w Chóśebuzu. Justyna Michniuk jo se rozgranjała z njeju.

Kaki wuznam ma Łužyca za Was?

Ja som lubowaŕka Łužyce. Som se naroźiła, źož su se pśed lětstotkami hyšći sedlili Serby. W mójom měsće a teke we wokolinje jo wjele slědow Słowjanow, Nimce pak njejsu pisali wó tom. Tencas su napisali w chronice, až wóni su how pjerwjej žywe byli, ale to njejo pšawje, dokulaž how su nejpjerwjej bydlili Serby.

Cogodla njejo se nichten drugi zaběrał z tym w pólskej literaturje?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś