Lazowaŕski list

„My Hornjoserbja smy radšo Casnik čitali“

Awtor: Křesćan Krawc stwórtk, 10. junij 2021

Česćena redakcija Casnika, Wam sćele čitar z Hornjeje Łužicy připóznaće. Redakcija je w starych Casnikach (z lěta 1927) našła nastawk „Něco k hobmyslenju na swětki“ z aktualnym wuprajenjom tehdy a runje tak za dźensniši čas. Myslu při tym, kotre mocy dźensa mječ wótřa, za kotry zaměr, zaso pod płašćom nabožiny, ju znjewužiwajo hač do poslednjeje konsekwency. Konsekwency, w zawodnych linkach wot dźensnišeje redakcije ze słowom „moda“ woznamjenjeny: „božko njeje pśisła z mody“ (nic jenož w Palestinje/Israelu!). Hdyž bych ja měł móc a prawo, bych tutón nastawk hnydom zaso wospjetował a we wšěch, nic jenož w serbskich nowinach, na prěnjej stronje wospjetował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś