Nowa šula mógała byś z Witaj-wucbu

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 10. junij 2021

Z Města/Cottbus. Gaž 26. junija buźo pśiduca zgromaźina wótpósłańcow Města, změju wóni teke rozsuźiś wó twarjenju noweje zakładneje šule w Strobicach, pśi Hallensiskej a Gołbinskej droze. Tej pśedłoze k wobzamknjenju su zachopjeńk junija pśigłosyli wuběrk pomocy za młoźinu, wuběrk za socialne, strowje a pšawa mjeńšynow kaž teke wuběrk za kubłanje, sport, kulturu a serbske nastupnosći, wše jadnogłosnje. Gaž se to něgajšne šulske městno w Strobicach reaktiwěrujo a nowa šula z hortom se tam twari, dej tamna wucba we šulskem lěśe 2023/24 se startowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś