Co jo nowego w našej cerkwi?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 03. junij 2021

Z Chóśebuza/Cottbus. Źěłowa kupka Serbska namša jo se zmakała dnja 22. apryla. Mjazy drugimi wěcami su pśepowědali ten 75. Serbski cerkwiny źeń w Mósće, kenž buźo 19. a 20. junija. Wó to se stara pśigótowańska kupka w Mósće. Serby z Mósta a wokoliny deje se aktiwnje wobźěliś. Dnja 15. awgusta kśě we Złem Komorowje Serbsko–nimsku ekumenisku namšu swěśiś.

Dnja 22. awgusta buźo wuša promštowka Theresa Rineckerowa zawjasć faraŕku Katharinu Köhlerowu ako wjedujucu serbsku duchownu w dešańskej cerkwi. W oktoberje dej zasej byś žnjowny swěźeń, drastwina namša a 20 lět domowniskeje śpy w Ptačecach. Pśiduce lěto w juniju buźo Łužyski cerkwiny źeń.

Pśiduce zmakanje Źěłoweje kupki Serbska namša buźo 7. junija w chóśebuskem ewangelskem centrumje. Dalšne informacije su namakaś pód www.serby-ekbo.de.

W Strjažowje (Striesow) budu 6. junija swěśiś namšu „w zelenem“, pśi zwónicy wót zeger 10:00.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś