BÓŽE SŁOWO

Glědajśo!

Awtor: Beatrice von Weizsäcker stwórtk, 20. maj 2021
Moto Ekumeniskego cerkwinego dnja we Frankfurśe (13.–16.05.) jo było „schaut hin!“ (Glědajśo!). Beatrice von Weizsäckerowa jo to reflektěrowała. Wóna jo cłonk prezidiuma Nimskego ewangelskego cerkwinego dnja a 3. Ekumeniskego cerkwinego dnja 2021. „Ako prezidium jo se rozsuźił za moto Ekumeniskego cerkwinego dnja (ÖKT), jo hyšći wšo ‚normalne’ było. Něnto jo wšo digitalne. Źo dejmy glědaś a statkowaś w ekumenje, w tuchylnych towarišnostnych wupominanjach? Źo wóstanjo Bog? Co hyšći groni ‚glědajśo’? To jo politiski wukaz. Wšak jo wjele njewěste a wobzwadne. Wušej togo jo wuzwólowańske wójowanje. Tam se rad tłuco. To njetyjo glědanjeju a słuchanjeju. ‚Glědajśo‘, to jo teke pšosba na cerkwju. Wjele brachow a njedostatkow jo we wjelikima cerkwjoma: to wobchadanje ze seksualizěrowaneju namócu, pšašanje žognowanja homoseksuelnych pórow a zgromadna eucharistija, Bóže blido. Ale ÖKT njejo ‚ta cerkwja‘, ale gibanje lajkow. A co nam, lajkam, to moto groni? Bźez póśěgow na Boga a Jezusa to njegroni wjele. ‚Glědajśo’ móžo stojaś w programje partajow, wšuźi. Ako grono ÖKT to ryjne ‚Glědajśo’ spadnjo, wordujo floskla.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś