We fokusu stej jazor a šport

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 29. apryl 2021
Kak wóda tšuga z wósebnego pušćadła (Einlaufbauwerk) a kak wóda stupa w Pódzajtšnem jazorje, to južo pśiwabijo wjele turistow. Foto: J.-F. K.

Pětk, 16. apryla, jo chóśebuski wušy šołta Holger Kelch (CDU) se z wejsneju pśiradu Rogozna wupórał na wobejźenje togo měsćańskego źěla. Wšake jo se woglědało a pśepowědało. Mjazy drugim: Pśidroze ku gmejnskemu domoju a k źiśowni stej mjaztym wótjězdźonej a dejtej se nowo wuflastrowaś. Wejsna pśirada jo teke pokazała na wjeliku notnosć, až dostanu busowy domcyk pśi wustanišću na B 168. Wóni se wjasele, až su dostali pśigrono wušeje šołty, až taki domcyk dej se lětosa natwariś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś