Praske pśijaśele Serbow su wudali nowy „Česko-Lužický-Věstník“

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 29. apryl 2021
Titelowy wobraz nowegu wudaśa CLV.   Repro: Nowy Casnik

Z Pragi/Prag. Srjejź apryla jo wujšło prědne lětosne wudaśe casopisa „Česko-Lužický Věstník“ (CLV) za januar a februar. To cysło, wudane wót „Towaristwa pśijaśelow Serbow“ (česki: „Společnost přátel Lužice“), wopśimjejo zasej wšake česke a górnoserbske pśinoski.

Na bokoma dopomnjejo na pśikład Jurij Łušćański na wuměłcowku Hanku Krawcec (1901–1990). Wóna źowka serbskego komponista Bjarnata Krawca (1861–1948) jo naceriła lipowy symbol Domowiny, kenž jo zwězk 1949 pśewzeł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś