Pśechwatajucy element drje pśiźo wót źiśecego póglědnjenja

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 29. apryl 2021
Jutta Měrćinowa jo wugótowała wjele plakatow za źiwadło Piccolo w Měsće. Wobrazowy zwězk pokazujo wjele pśikładow, na pśikład za pupkowe graśe „Drei Männlein steh’n im Walde“ z lěta 2019 (napšawo). Repro: NC

Jeje gracilne póstawy se zdaju byś cele lažke, złamne, zasajźone do wucowanego swěta. Wšo se pokazujo w charakteristiskem stilu, kenž se wótzwigujo, kenž se wjelgin derje zasej póznawa. Lěc ilustracija, grafika, mólba, źiwadłowy plakat abo źiwadłowa pupka – kužda twóŕba zazdaśim woła w rěcy swójskego stila to mě swójeje wuměłcowki: Jutta Měrćinowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś