Nejrědnjejše jatšowne jaja młodych

Awtor: pm Domowina/Stefanie Krawcojc stwórtk, 29. apryl 2021
Elea Kasperec ze Židźina (Seidewinkel) jo dobyła młoźinske spěchowane myto za jeje jaja (na fośe). Wóna jo je pyšniła z wóskom, jo je bosěrowała a teke škrabała. Foto: Rejzka Krügerowa
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś