Suś a ruš

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 29. apryl 2021

Źožkuli sy w krajinje ducy - lěc zawinjoš nalěwo abo poglědnjoš napšawo – wšuźi laže pódrězane chójce, škrjoki, brjaze, zeschnute drjewo, wótergi njeprofesionelnje zeštaplowane, což na to pokazujo, až gólne źěłaśerje njejsu dosć casa měli, z tym pśirodnym materialom słušnje dosć wobchadaś. Naša góla – a bramborska w prědnem rěźe – śerpi pód suchosću. Škódniki, wósebnje škórniki, su se zasedlili. Gólniki su měnjece, až to jo koniferowa pandemija, z kótarejež njebuźo lažko se wulichowaś. Wacka škórnik ako wirus. Nejskerjej buźo notne, jeglinowy charakter krajiny z listowymi bomami wuměniś. Ten proces móžoš pśirownaś ze stadłowym šćěpjenim luźi na cełem swěśe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś