Něnt jo kuždy rozměł, až dajo ewangelske Serby

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 15. apryl 2021
Biskup Bilz, Dawid Statnik a Wušy krajny cerkwiny raźc Thilo Daniel (wótpšawa). Foto: Domowina

Z Hodźija/Göda. We tej wósaźe jo njespokojnosć wjelika, což jo Nowy Casnik južo pisał. We srjejźi stoj rozsuźenje Sakskeje krajneje cerkwje, wósady mjazy Hodźijom a Biskupicami (Bischofswerda) zjadnośiś. Serbske wósadniki maju starosć, až to serbske wordujo hyšći wěcej marginalizěrowane a woboraju se pśeśiwo tomu. Domowina (tak ako Serbski sejm) se angažěrujo we tej wěcy. Srjejź měrca jo se pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik zmakał z Tobiasom Bilzom (wót 2020 krajny biskop sakskeje Ewangelsko-lutherskeje krajneje cerkwje) w Drježdźanach. Pódla jo był wušy cerkwinski raźc Thilo Daniel. Dawid Statnik jo wuzwignuł wažnosć cerkwje ako serbski rěcny rum a jo naraźił, se do rozgrona daś ze Serbskim wósadnym zwězkom, kenž jo pó Serbskej kazni teje cerkwje zastupnik nastupnosćow ewangelskich Serbow w cerkwi a zjawnosći. W rozgronje jo pśedewšym wó to šło, kak se wózjawjenje Bóžego słowa a dušepastyŕstwo w serbskej rěcy w nowej strukturje wósadow zawěsćiś a spěchowaś dajo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś