Jo dostała emocionalny zaśišć wót žywjenja w zamóŕskich krajach

Awtor: Alfons Wićaz stwórtk, 08. apryl 2021
Trudla Malinkowa. Foto: A. Wićaz

Budyšynaŕka Trudla Malinkowa jo wótere knigły wudała. Jeje nejaktualnjejše knigły, „Serbske pomniki“, su 2019 w LND wujšli. Wót 1992 do 1995 a wót 2000 až do łońskego lěta jo wóna źěłała w Serbskem instituśe w Budyšynje ako wědomnostna sobuźěłaśeŕka. Kóńc nowembra 2020 jo na wuměńk šła. Alfons Wićaz jo se z njeju rozgranjał.

Jo Wam to śěžko pśišło, se ze Serbskim institutom rozžognowaś?

T. Malinkowa: Cele jadnory kšac njejo to za mnjo był, wšak som wjelgin rada we instituśe źěłała. Tšujom slěźaŕsku atmosferu a wuměnu z kolegami.

Pó studiumje stomatologije sćo źěłali ako zubna gójcowka, sćo se wudali na ewangelskego duchownego a sćo maś pěś źiśi. Co jo Was k tomu pógnuło, se zachopjeńk 1990tych lět pódaś do slěźenja serbskich stawiznow ?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś