Pó něźi 70 lětach su jatšowne spiwanje we Žylowje wóžywili

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 08. apryl 2021
Pśi dwanasćo stacijach we Žylowje jo zawustało tych wósym młodych spiwaŕkow a jo górjejstawanje Jezusa pśipowěźeło. Foto: G. Zielonkowski

Ze Žylowa/Sielow. Slědnu nazymu, ako pór młodych žeńskich jo w Žylowje gromadu sejźeło, jo wósebna ideja se wulagnuła. Někak jo we jich runźe to grono pśišło na jatšowne spiwanje. Mysl na to njejo pušćiło wóne žeńske. Jo slědowało pilne rešeršěrowańske źěło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś