Pśi włosku su namšarku pśejěli

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 27. apryl 2016
Kólasarske wuběgowanje w Dešnje. Wobydlarje muse se prědkglědaś. Foto: G. W.

Dešno/Dissen. Pó slědnej serbskej namšy, njeźelu, 8. apryl, jo se tužna njegluka stała. Jadna starša namšarka jo z cerkwje pśez wejsnu drogu gnała. Rowno we tom wokognuśu jo kopica kólasarjow we skoku pó droze wót Grabowa pśileśeła. Wóni su se rowno wuběgowali, a jaden abo dwa kólasarja stej do teje bogeje žeńskeje starcyłej. Wóna jo se pśewjergnuła a tak njeglucnje padnuła, až jo sebje nogu wuwrośiła a tśi knoški we spódnej noze złamała. Ako te słowa pišomy, lažy wóna hyšći w chórowni, jeje žywjenje pak njejo we tšachu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś