Su mytowali nejrědnjejše jatšowne jaja

Awtor: Domowina stwórtk, 08. apryl 2021
How su wšykne jaja dobyśaŕskich kolekcijow (te z prědnym mytom) lěta 2021 wiźeś. Foto: Rejzka Krügerowa

Z Budyšyna/Bautzen. Wót slědnego tyźenja, dypkownje do jatš, su se znate cynili te dobyśarje a dobyśaŕki lětosnego wuběźowanja dorosćonych wó nejrědnjejše serbske jatšowne jajo. Weronika Suchowa, zagronita za projekty Spěchowańskego krejza za serbsku ludowu kulturu, jo informěrowała, až jo se wobźěliło 37 ludowych wuměłcow a wuměłcowkow z 67 kolekcijami na tom wuběźowanju. We lětosnej jury, ako jo w zalu Serbskego doma w Budyšynje wó prědnych městnach we šesć kategorijach rozsuźiło, su byli Babette Zenkerowa z Dolneje Łužyce, Wolfgang Kotissek ze slěpjańskich stronow a Jěwa-Marja Čornakec z Górneje Łužyce.

Chto pótakem su lětosne dobyśaŕki a dobyśarje? Tam a sem dajo teke mytowanu wósobu z Chóśebuza. Někotare myta du teke na wósoby zwenka Łužyce. Wšych mytowanych smy how nalicyli, rozrědowane do wšakich kategorijow:

Wěcejbarwne wóskowanje

(Wachsbatiktechnik mehrfarbig):

Prědne myto jo dostała Marja Domašcyna z Kanec (Cannewitz), druge myto jo dostała Sandra Siegertowa z Lubija (Löbau) a tśeśe myto jo dostała Katrin Behrensowa z Weimara.

Jadnobarwne wóskowanje

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś