Serb jo komponěrował sinfoniju „Stalingrad“

Awtor: Horst Adam srjoda, 27. apryl 2016
Muzikarje ze Serbskego ludowego ansambla a z Dolnošlazyńskeje filharmonije w Jelenej Górje su gromaźe na wjelikem zalu rusojskego pósłaństwo grali sinfoniju „Stalingrad“.

Wladimir M. Grinin jo nejwušy diplomat a zastupnik Rusojskeje federacije w Nimskej. Južo dlejšy cas zastupujo wón ako wjelikopósłańc (Großbotschafter) swój kraj w BRD. Na droze „Pód lipami“ w Barlinju, blisko znatych Bramborskich wrotow, ma swoju rezidencu, gromaźe z bejneju licbu rusojskich diplomatow a sobuźěłaśerjow pósłaństwa. Jo to bejnje wjelike twarjenje, kótarež bu pó lěśe 1945 tam natwarjone, w stilu tegdejšneje architektury, bejnje bombastiske, ako jo póstajił tegdejšny stalinistiski cas.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś